De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Rectoren verdacht van politieke spelletjes

Rectoren verdacht van politieke spelletjes

vrijdag 1 juni 2018 10:13
Spread the love

De rectoren van onze universiteiten doen samen een humane oproep in het kader van het dossier Mawda die door Staatssecretaris Francken wordt afgedaan als een politiek spelletje.
Zou juist de profilering van Staatssecretaris Francken over het migratieleed in ons land geen politiek spelletje zijn en wijzen op een gebrek aan menswaardig beleid?

Vanuit de oppositie hekelde Parlementslid Francken het migratiebeleid van de “PS-Regering Di Rupo”. Vandaag voert de Staatssecretaris van de Minister van Binnenlandse Zaken in wezen hetzelfde beleid als vorig Minister De Block. Maar met een uitgesproken profilering op de kap van de slachtoffers.
Ieder die een menselijke aanpak vraagt wordt als een naïeveling weggezet die voor open grenzen zou pleiten. De echte oorzaak van transmigranten ligt niet bij maffieuze mensensmokkelaars of aan een te menselijke aanpak in ons land. De reden ligt wel bij de politieke instabiliteit in de landen van herkomst (met onderhuids belangrijke economische belangen). Wie pleit voor een Marshallplan voor economische ontwikkeling met een uitgesproken bekommernis voor zelfredzaamheid? 
Dichter bij ons is er de open maar gedereguleerde arbeidsmarkt in het Verenigd Koninkrijk die drukt op de arbeidsvoorwaarden over het Kanaal. In ons land was destijds vooral de gewezen Hoofdredacteur van Trends, Johan Van Overtveldt, pleitbezorger voor het afschaffen van het minimumloon. Ook wanneer dit na de periode van eenmaking van Duitsland door de Regering Merkel III (CDU-CSU en SPD) terug werd ingevoerd.

Er is een kind gedood. Van een ongewapend vluchtend gezin. 
Blijkt intussen (na een ontkenningsfase) door een verdwaalde politiekogel.
Al dat leed overal in dit dossier vraagt een serene aanpak ver weg van spelletjes door één politieke partij.

take down
the paywall
steun ons nu!