De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

privé detectives voor sociale huurders

privé detectives voor sociale huurders

maandag 21 oktober 2019 09:56
Spread the love

Misbruiken dienen continu aangepakt om kwaliteit en mogelijke discriminatie kordaat aan te pakken.

Als deze maatregelen van goed bestuur het noodzakelijk beleid vervangen evenwel, wordt voorbij gegaan aan de echte noden binnen de sector (wachtlijsten, kwaliteit woningen, evolutie private huurprijzen in relatie tot levensduurte).

Meer nog, men dreigt zich te profileren op de kap van alle sociale huurders, terwijl het probleem dat aangepakt wordt zeer marginaal blijft.

(Ik heb nog cijfers over de fameuze kostprijs gezien in het OCMW van Antwerpen met een kwasi onbestaand resultaat).

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!