De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Platform Praktijktesten Nu: “Antwerpen Stad moet gerechtelijk onderzoek starten naar discriminatie op huurmarkt”
Opinie - Platform Praktijktesten Nu

Platform Praktijktesten Nu: “Antwerpen Stad moet gerechtelijk onderzoek starten naar discriminatie op huurmarkt”

maandag 14 december 2020 23:09
Spread the love

 

Vorige week wees een academisch onderzoek met praktijktesten uit dat 18% van de geteste makelaars in Antwerpen consequent discrimineert. Dit is een groep van hardleerse makelaars, die zeer bewust de antidiscriminatiewet overtreden.

Discrimineren op basis van afkomst en beperking is verboden en vaak zelfs strafbaar. Het platform Praktijktesten Nu vindt dan ook dat de reactie die de stad Antwerpen op 8 december gaf bij monde van Schepen van Gelijke Kansen Karim Bachar nalatig is. In de pers liet Schepen Bachar weten dat hij samen met de makelaars werk zal maken van een verbeterplan met concrete acties doch dat er voorlopig niet sanctionerend zal worden opgetreden. Deze reactie is ruim onvoldoende, niet alleen volgens de onderzoekers die de studie uitvoerden, maar verzaakt ook aan de plicht van het College en
de betrokken ambtenaren om het parket onmiddellijk in te lichten.

Discrimineren op basis van afkomst en beperking is verboden en vaak zelfs strafbaar. Het platform Praktijktesten Nu vindt dan ook dat de reactie die de stad Antwerpen op 8 december gaf bij monde van Schepen van Gelijke Kansen Karim Bachar nalatig is. In de pers liet Schepen Bachar weten dat hij samen met de makelaars werk zal maken van een verbeterplan met concrete acties doch dat er voorlopig niet sanctionerend zal worden opgetreden. Deze reactie is ruim onvoldoende, niet alleen volgens de onderzoekers die de studie uitvoerden, maar verzaakt ook aan de plicht van het College en de betrokken ambtenaren om het parket onmiddellijk in te lichten.

Discrimineren op basis van afkomst en beperking is verboden en vaak zelfs strafbaar. Het platform Praktijktesten Nu vindt dan ook dat de reactie die de stad Antwerpen op 8 december gaf bij monde van Schepen van Gelijke Kansen Karim Bachar nalatig is. In de pers liet Schepen Bachar weten dat hij samen met de makelaars werk zal maken van een verbeterplan met concrete acties doch dat er voorlopig niet sanctionerend zal worden opgetreden. Deze reactie is ruim onvoldoende, niet alleen volgens de onderzoekers die de studie uitvoerden, maar verzaakt ook aan de plicht van het College en de betrokken ambtenaren om het parket onmiddellijk in te lichten.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!