De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

PEP! streeft naar gelijkheid in onderwijs
Inas Djelloul

PEP! streeft naar gelijkheid in onderwijs

donderdag 25 februari 2021 13:49
Spread the love

Brede versoepelingen zijn nog niet aan de orde in het onderwijs, meldt de woordvoerder van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. Leerlingen van het secundair onderwijs zullen dus zeker tot 9 maart niet voltijds naar school kunnen gaan. Dit is een grote tegenslag voor kwetsbare leerlingen, want het voedt de kloof die afstandsonderwijs met zich meebrengt en werkt onderwijsongelijkheid verder in de hand. Uit onderzoek blijkt dat België binnen de OESO de slechtste van de klas is als het gaat over onderwijsgelijkheid. Leerlingen uit kansengroepen blijven vaker zitten, zijn minder aanwezig in hooggewaardeerde onderwijsvormen, stromen vaker uit zonder diploma en vatten minder vaak een studie in het hoger onderwijs aan. 

Dat de onderwijsongelijkheid moet worden aangepakt staat als een paal boven water. Met PEP! hebben we net als doel om die onderwijsongelijkheid aan te pakken.

PEP! vertrekt vanuit wetenschappelijk gevalideerd onderzoek in combinatie met eigen ervaringen. We hebben als doel om jongeren te versterken en te empoweren. Dit doen we met 5 concrete projecten: rolmodel coaching, sensibiliseringscampagnes, zomerprogramma’s, clubs en masterclasses.

PEP! is oorspronkelijk in 2017 opgericht in de provincie Antwerpen. Maar snel volgde een vestiging in Limburg en onlangs is ook PEP! Brussel ontstaan.

In het kader van de opstart organiseert PEP! Brussel elke woensdagnamiddag ‘Math Clubs’ in samenwerking met Capital VZW. Hier zullen wiskundeknobbels bijles geven aan een 5-tal leerlingen uit het middelbaar. De Math Clubs bieden ondersteuning aan leerlingen vanuit ASO/BSO/TSO/KSO met moeilijkheden voor wiskunde. Naast het ondersteunen met wiskunde wordt er ook ingezet op het verbeteren van het netwerk en en het zelfbeeld van deze jongeren.

Bovendien is PEP! Brussel ook gestart met een rolmodel coachingstraject. Het doel is hier om kansarme jongeren op de juiste plaats in het onderwijs te krijgen door ze te informeren, te motiveren en te inspireren. Dit door deze jongeren in contact te brengen met rolmodellen en perspectief te bieden. Het doel van dit project is om kansarme jongeren de kans te geven om zich volledig  te ontplooien en hun talenten in de verf te zetten met als einddoel de instroom naar het hoger onderwijs te vergroten.

PEP! is belangrijk in Vlaanderen en Brussel omdat we de grootste etnische kloof ter wereld hebben in het onderwijs. Dit wilt zeggen dat er nergens ter wereld een groter verschil is in onderwijsprestaties tussen jongeren met een migratieachtergrond en zonder migratie achtergrond. Projecten die streven voor meer onderwijs gelijkheid zijn dus essentieel voor de toekomst van alle jongeren.

We hebben als doel om onze werking uit te breiden en zoveel mogelijk jongeren te bereiken en begeleiden naar een toekomst waar ze recht op hebben. Met kansen en met opportuniteiten. Als ik het kan, kan jij het ook!

 

Meer info: www.pepvzw.be

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!