De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Over een onderbemande DVZ en agressieve transmigranten

Over een onderbemande DVZ en agressieve transmigranten

dinsdag 27 november 2018 10:30
Spread the love

Beleidsmatig lijkt het prioritair om de EU-grenzen te bewaken met een samenwerkingsakkoord op zak over internationale migratie (terugname uitgeprocedeerden inbegrepen). Dat is het belang van een actief onderhandeld VN-migratiepact.

ASIELBELEID: Staatssecretaris Francken onderhandelt liever zelf met bv. een misdadig Soudan-regime om de Conventie van Genève te ondermijnen.

TRANSMIGRATIE: Enkel via internationale economische samenwerking kan economische emigratie echt worden ontraden. Je kan geen muren bouwen die voldoende hoog reiken. Intussen werkt de deregulering van de arbeidsmarkt in de UK als een magneet op transmigranten en op het gemoed van de Britten wiens arbeidsvoorwaarden onder druk staan. Cfr Brexit daar.
Ook in België vraagt bv. Johan Van Overtveldt om de minimumlonen af te schaffen. Flexibiliteit is het ordewoord en het wordt steeds moeilijker om een degelijk contract te krijgen. Het stijgend aantal interims en opeenvolgende contracten van bepaalde duur bemoeilijken de toegang tot de arbeidsmarkt.
Het politiek antwoord daarop ligt niet bij de opsporen van mensenhandelaars of bij het mediatiseren van agressie aan een onderbemande opvang, lijkt me. Hoe geloofwaardig is dit laatste overigens nadat eerder was verkondigd dat er alles moet aan worden gedaan om ‘illegale transmigranten’ een asielaanvraag te laten indienen bij de Dienst Vreemdelingenzaken.

take down
the paywall
steun ons nu!