De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Open brief aan de paus

Een katholieke priester en een bisschop zijn het doelwit geweest van de Nicaraguaanse autoriteiten in het departement Matagalpa. Pater Uriel Vallejos werd van 1 augustus tot laat in de ochtend op 4 augustus door de politie en paramilitairen omsingeld en met geweld opgesloten in een parochiehuis in de stad Sébaco. Bij een ander incident in de stad Matagalpa wordt bisschop Rolando Jose Álvarez sinds 4 augustus onder huisarrest gehouden door veiligheidstroepen. De politieacties volgden op een bevel tot onmiddellijke stopzetting van uitzendingen door zes rooms-katholieke radiostations in het departement Matagalpa op maandag 1 augustus, uitgevaardigd door Nahima Díaz, uitvoerend voorzitter van het Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR). Het Ortega-regime probeert de Nicaraguaanse Kerk monddood te maken, maar een groep Nicaraguaanse burgers die in gedwongen ballingschap leven maken de gebeurtenissen wereldkundig door een open brief te richten aan paus Franciscus. (1)

dinsdag 16 augustus 2022 15:47
Spread the love

 

Liefste Heilige Vader, 

Wij zijn een groep Nicaraguaanse burgers die gedwongen zijn om in ballingschap te leven, op de vlucht voor het geweld, de vervolging en de permanente schending van de mensenrechten die ons land al enkele jaren ervaart. De laatste tijd is de situatie dramatisch verslechterd. Wij zijn het slachtoffer van staatsgeweld onder de controle en het domein van de heer Daniel Ortega en zijn vrouw Rosario Murillo. Wij schrijven u in wanhoop namens tienduizenden Nicaraguanen die in angst en onder constante bedreigingen in Nicaragua leven. Uit angst voor represailles kunnen ze dit document niet ondertekenen. 

Heilige Vader, we schrijven u, ontroerd door de beelden die we zagen op de dag van de viering van het priesterschap, het feest van de heilige Juan María Vianney, toen monseigneur Rolando José Álvarez, bisschop van het bisdom Matagalpa en apostolisch administrator van het bisdom Estelí, knielde met het Heilig Sacrament terwijl hij werd omringd door de nationale politie en de kathedraal niet mocht betreden om de religieuze diensten van de dag uit te voeren. Een paar dagen geleden heeft de politie laten weten dat ze monseigneur Álvarez onder huisarrest hebben geplaatst. We vrezen voor wat hem kan overkomen. Op hetzelfde moment, op een paar kilometer van Matagalpa, werd pater Uriel Vallejos gevangen gehouden in het parochiehuis van ‘Jezus van de Goddelijke Barmhartigheid’ in de gemeente Sébaco. Het huis werd omringd door politie en paramilitaire troepen van de regering. Op maandag 1 augustus deed de regering een inval om de apparatuur van het parochiale radiostation in beslag te nemen. Leden van de parochie verhinderden de politie om de radioapparatuur mee te nemen, maar velen werden geslagen, gewond en gearresteerd door de politie. Verschillende andere radiostations die eigendom zijn van de katholieke kerk in verschillende Matagalpa-gemeenten werden ook door de overheid gesloten. De roep om hulp van pater Vallejos klinkt nog steeds in onze oren: ‘Laat me niet alleen.’ Hij en de parochianen die hem vergezelden, werden na drie dagen uit de gevangenis bevrijd door de inspanningen van een groep religieuze onderhandelaars. In de afgelopen dagen heeft het regime 11 katholieke radiostations en vier lokale televisiestations gesloten, naast de 1.174 maatschappelijke organisaties die willekeurig zijn gesloten. Deze omvatten verschillende religieuze organisaties, bijvoorbeeld de Missionarissen van Liefde orde, opgericht door Moeder Teresa van Calcutta. Begin juli verdreef  het regime 18 missiezusters, die zorgden voor de meest behoeftigen in Nicaragua, uit het land

Heilige Vader, als gelovige mensen zijn we er getuige van dat de Kerk wordt vervolgd en gekweld, en we roepen u als haar geestelijk leider toe: ‘Laat ons niet alleen!’ Als gevolg van de vervolging van de katholieke kerk van Nicaragua leven twee van de meest geliefde en gerespecteerde voorgangers van de kerk, monseigneur Silvio José Báez, hulpbisschop van Managua, en pater Edwin Román, pastoor van de St. Michael de Aartsengelkerk in Masaya, nu noodgedwongen in ballingschap in de Verenigde Staten.  We weten niet hoeveel er nog meer dezelfde weg zullen moeten volgen.  De Kerk en haar parochies en heilige beelden hebben te lijden gehad onder terroristische aanslagen die niet door de autoriteiten zijn onderzocht of opgehelderd. De ergste aanval was de brandbom die het beeld van Het Bloed van Christus in de kathedraal van Managua vernietigde. 

Heilige Vader, sinds april 2018 hebben meer dan 380 Nicaraguanen hun leven verloren, volgens internationale mensenrechtenorganisaties slachtoffers van staatsrepressie. Momenteel, Heilige Vader, zijn er  meer dan 180 broeders en zusters ten onrechte gevangen gezet alleen omdat ze zich tegen het regime verzetten. Absolute straffeloosheid heerst in Nicaragua en het regime heeft het land in een de facto politiestaat gestort. Zoals we vrezen voor het leven van monseigneur Álvarez, zo vrezen we ook voor het leven van de onschuldige politieke gevangenen. Al twee gevangenen zijn in hechtenis gestorven door toedoen van het regime. 

Heilige Vader, laten we niet toestaan dat er nog iemand sterft. De vervolging en haat van het regime tegen de katholieke Kerk kan niet gerechtvaardigd worden. Voorgangers hebben alleen gehoor gegeven aan het gebod van liefde en troost voor de zwaksten en meest onderdrukten. Bisschoppen worden ervan beschuldigd medeplichtig te zijn aan een poging tot staatsgreep, terwijl ze in werkelijkheid een vreedzame en democratische oplossing hebben gezocht voor de diepe crisis die het land teistert. De bisschoppenconferentie van Nicaragua werd door het regime uitgenodigd om zich te organiseren en als getuigen en facilitators deel te nemen aan de nationale dialoog, die, naast andere factoren, voornamelijk mislukte door de onverzettelijkheid van het regime. In februari 2019 ondernam Zijne Excellentie Monseigneur Sommertag, samen met een vertegenwoordiger van de secretaris-generaal van de Organisatie van Amerikaanse Staten, een nieuwe poging tot dialoog tussen vertegenwoordigers van het regime en de oppositie met als doel een vreedzame oplossing voor de crisis te zoeken. Deze nieuwe inspanning werd gesteund en goedgekeurd door het regime, en het regime ondertekende belangrijke overeenkomsten om de fundamentele rechten van de bevolking te herstellen, maar voldeed er vervolgens nooit aan. Via de apostolische nuntius ondernam de Kerk een nieuwe poging om een oplossing voor de crisis te vinden. 

Heilige Vader, priesters kunnen niet worden beschuldigd van het willen uitlokken van een staatsgreep. De katholieke kerk in Nicaragua wordt vervolgd en gemarteld door een regime dat zichzelf christelijk en katholiek noemt. Het manipuleert echter religiositeit en toewijding aan de Heilige Moeder Maria voor zijn eigen politieke doeleinden, waardoor het katholieke geloof wordt beledigd. 

Heilige Vader, we kennen de enorme verantwoordelijkheden die u op uw schouders draagt in deze moeilijke en zeer complexe tijden. Nicaragua is een klein en verarmd land, maar met een volk dat alleen in vrede en vrijheid wil leven. 

Heilige Vader, gezien onze benarde situatie smeken wij u : ‘Laat ons niet alleen.’ Wij zijn  de woorden indachtig van Monseigneur Oscar Arnulfo Romero. ‘Als ik onrecht aan de kaak stel en veroordeel, is dat omdat het mijn plicht is als voorganger van een onderdrukt en vernederd volk.’ 

(ondertekend door meer dan zestig organisaties die noodgedwongen van buiten Nicaragua moeten opereren)

(1)Scottish Solidarity with Nicaragua nicascot2018@gmail.com Carta de Nicaragua al Papa Francisco agosto102022 (vertaling uit het Spaans)

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!