Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

  Een nieuwe vriend Ik zal het maar dadelijk bekennen: Midden in het onbewoonbare is een hele tijd mijn livre de chevet geweest. Zeker twee maanden lag deze kanjer van een boek op mijn nachtkastje. Elke avond proefde ik ervan. Van maand tot maand volgde ik Cyrille Offermans in zijn intelle...

  Surinaams herinneringserfgoed Er zijn verschillende invalshoeken om vanuit het heden in de geschiedenis te duiken. De Nederlander Eric Kastelein die goed thuis is in de Surinaamse hoofdstad Paramaribo probeert daar in door te dringen via verhalen over herinneringserfgoed. Hij benadert ‘d...

  Beschouwingen en commentatoren over hoe Nederland in de vorige eeuw afscheid heeft genomen van zijn koloniën in de Oost (Nederlands-Indië) en de West (Suriname) raken, ook zolang na de feiten, gevoelige snaren aan. Dat blijkt onder meer uit de grote aandacht die in Nederland besteed wor...

Herman Vuijsje boek

De Nederlandse auteur Herman Vuijsje (°1946) noemt zichzelf een atheïstische ‘vaderjood’ - ‘iedere godsdienstige begeestering is mij vreemd, ik ontbeer simpelweg een antenne voor het bovennatuurlijke’, schrijft hij - maar toch is hij als socioloog gefascineerd door godsdiensten. Dat maakt zijn be...

Michèle Rubirola

In Spanje hebben burgerplatformen in steden als Barcelona het voortouw genomen, maar ook in Frankrijk beweegt er heel wat. Dat bleek onder meer uit de laatste gemeenteraadsverkiezingen in twee ronden. In 2020 werden er uit 66 burgerlijsten 1324 raadsleden verkozen om deel uit te maken van het gem...

  (Dit interview, gegeven door de Belg Éric Toussaint van CADTM, aan het Argentijnse digitale tijdschrift Mugica, is lichtjes aangepast om het toegankelijk te maken voor lezers die niet gedetailleerd op de hoogte zijn van wat er gaande is in Argentinië. De argumenten die in het artikel wo...

  De overvloedige vegetatie, de rijkdom aan prachtige en nooit eerder ontdekte bloemen met onbekende geuren, de heldere wateren waarin talloze kleuren van onbekende vissen schitteren (…) zijn werkelijk geschapen om de mens in verwondering en verrukking te brengen.’ Dat schreef de Belg Pie...

  ‘Help, een filosoof die zweet!’ Filosoferen is een ernstige hersenactiviteit die meestal beoefend wordt met diepe fronsen in het voorhoofd. Dat is althans het stereotiepe beeld van de westerse wijsgeer. Jean-Paul Sartre en Simone de Beauvoir bijvoorbeeld die in hun stamkroeg café de Flor...

  ‘Zorgzaam en op basis van wederkerigheid met gemeengoed omgaan’ Op vrijdag 27 november vond het eerste commons-congres in Vlaanderen plaats op initiatief van Commons Lab Antwerpen, Stad Antwerpen, CCQO, Urban studies Institute (Universiteit Antwerpen) en de denktank Oikos. Gedurende een ...

  Dwarsdenker Gie van den Berghe is ethicus, historicus én dwarsdenker. Vooral in die laatste hoedanigheid heeft hij op verschillende vakterreinen naam verworven. Zijn benadering strijkt meestal tegen de haren in van andere onderzoekers. Dat blijkt bijvoorbeeld uit zijn uitvoerige doctoraa...

Load More