Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Recht en literatuur Wat drijft een jurist, stedelijke planner, rechtssocioloog, ombudsman en klimaatactivist als Bernard Hubeau om zich 622 pagina’s lang in te graven in het denken van en over Albert Camus? Met die vraag in het achterhoofd begon ik aan de lectuur van dit zeer bijzondere boek. He...

Een indrukwekkend oeuvre Als schrijver is Frank Westerman een laatbloeier. In 1994, op zijn dertigste, debuteerde hij - Westerman was toen een de Volkskrant correspondent in Belgrado - met ‘De brug over de Tara’, het relaas van zijn reis langs de frontlinies van ex-Joegoslavië. Oost-Europa. Da...

  Oproep tot kairos ‘Het begin van alles’ opent met een citaat van Jung waarin hij verwijst naar wat de oude Grieken kairos noemden. Dat wil zeggen naar het juiste moment om iets voor elkaar te krijgen, naar de juiste tijd voor een ‘gedaanteverwisseling van de goden’, dat wil zeggen 'van d...

  Controversieel begrip Zo opent Martin Harlaar zijn boek waaraan hij enkele jaren geleden begon te werken via een reeks columns die hij schreef voor de de website van het Vlaamse Humanistisch Verbond die verschenen tussen april 2021 en januari 2022. Dat was het begin van wat hij - zie de ...

  De publieke optredens komen in deze – voorlopig althans – postcorona periode stilaan weer op gang. Dat was ook het geval in het Antwerpse Zuiderpershuis waar, na twee jaar van online versies, weer een Paul Verbraekenlezing live plaatsvond. Het was nummer 17 in een reeks die in 2006 b...

  Wie, zoals ik, het statige herenhuis aan de Koninklijke laan in Berchem al bezocht heeft, wéét dat daar heel bijzondere ontmoetingen plaatsvinden. Het zoekend Hert besteedt aandacht aan nieuwe ontwikkelingen in de filosofische levenshouding en aan de grensgebieden tussen literatuur, poë...

  "De boodschap dat je enkel bezoek mocht ontvangen in de tuin als er een doorgang was vanop straat, was bijvoorbeeld absurd voor wie in een appartement woonde. Laat staan dat die persoon een cateraar kon inhuren om een tuinfeest te geven", aldus Luce Beeckmans in datzelfde interview met ...

  ‘Een neutrale houding ten opzichte van kennis is onmogelijk, want het zou kennis slap, machteloos, van weinig betekenis maken in de ogen van degenen die eraan worden blootgesteld. Daarom hebben we een activistische houding nodig, een waarin de strijd om kennis door macht wordt gevoerd, ...

  Bij Ton Lemaire's dikke boeken denk ik dan onder meer aan ‘De tederheid’ (1968), ‘Filosofie van het landschap (1970), ‘Over de waarde van kulturen (1976), De indiaan in ons bewustzijn’ (1986), ‘Twijfel aan Europa’ (1990), ‘Wandelenderwijs, sporen in het landschap’ (1997), ‘De leeuwerik’...

  De klimaatjongeren van nu vragen zich af hoe het zit na vijf jaar Toekomstverbond. Wat is er gerealiseerd en zijn ze daar tevreden over? Met die zeer terechte vragen nodigden Friday for Future, Climaxi en de Antwerpse Peperfabriek de betrokken burgerbewegingen uit om een stand van zaken...

Load More