Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

  Het decennium van contestatie waarin een generatie babyboomers op de voorgrond trad, begon zeer luidruchtig met een wilde staking in de Limburgse steenkoolbekkens. Trotskistische en maoïstische jongeren kwamen Mijnwerkersmacht versterken en beïnvloeden. ‘Klein links’ was geboren. In 197...

  Culture Commons Quest Office Het zijn begrippen die in een Engelse context zijn gelanceerd, maar die nu door Lijster vertaald worden naar het middeleeuws Nederlandse ‘meent’. Vandaar ook de bewust dubbelzinnige titel van dit boek: Wat we gemeen hebben. Lijster: ‘Hij vraagt naar wat ons b...

  Aparte kijk Sarah De Vlam is historica. Dat wisten de lezers van ‘Passage Pyreneeën’ al wel langer. En ook dat zij een goede pen heeft. Sporadisch maakt zij ook een bijdrage over Spanje voor Uitpers. In haar eerste boek brengt zij op een voortreffelijke manier het vergeten verhaal van Be...

  Oorlogskoorts hangt in de lucht. Je ziet de ziekte overal verschijnen. De stafchef van het Belgisch leger Hofman doet daaraan mee. Onlangs liet de hoge militair voor de tv-camera’s een ballonnetje op. Jawel, hij vindt dat we moeten nadenken over het herinvoeren van de militaire dienstplic...

  Camiel: ‘In 1971 maakten we onze eerste reis naar New Orleans. We waren ervan overtuigd dat de muziek, die we toen in de Preservation Hall hadden gehoord en beleefd, de enige muziek was die we zelf wilden spelen en zo veel mogelijk verspreiden.’ Et voilà, dat was de geboorte van een tot...

  Sierpiński-driehoeken en totalitarisme De cover van dit boek bestaat uit Sierpiński-driehoeken. Ik had er nog nooit van gehoord. Ook niet van de auteur ervan trouwens. Mattias Desmet is hoogleraar klinische psychologie aan de Universiteit Gent en praktiserend psychotherapeut met een spec...

  Liefste Heilige Vader,  Wij zijn een groep Nicaraguaanse burgers die gedwongen zijn om in ballingschap te leven, op de vlucht voor het geweld, de vervolging en de permanente schending van de mensenrechten die ons land al enkele jaren ervaart. De laatste tijd is de situatie dramatisch...

  Omdat deze twee boeken apart en bij een verschillende uitgever verschenen zijn, verdienen ze ook een aparte bespreking. ‘In Vlaanderen ontwaak!’ probeert Corijn de rechts-conservatieve grondstroom in Vlaanderen te omschrijven en dat doet hij m.i. uitstekend. (1) De bindfiguur tussen beide...

Recht en literatuur Wat drijft een jurist, stedelijke planner, rechtssocioloog, ombudsman en klimaatactivist als Bernard Hubeau om zich 622 pagina’s lang in te graven in het denken van en over Albert Camus? Met die vraag in het achterhoofd begon ik aan de lectuur van dit zeer bijzondere boek. He...

Een indrukwekkend oeuvre Als schrijver is Frank Westerman een laatbloeier. In 1994, op zijn dertigste, debuteerde hij - Westerman was toen een de Volkskrant correspondent in Belgrado - met ‘De brug over de Tara’, het relaas van zijn reis langs de frontlinies van ex-Joegoslavië. Oost-Europa. Da...

Load More