De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Ondanks weigering transportfederaties, geven transport- en logistieke bedrijven wel aanmoedigingspremies
Opinie - BTB

Ondanks weigering transportfederaties, geven transport- en logistieke bedrijven wel aanmoedigingspremies

donderdag 9 april 2020 16:51
Spread the love

 

Een klap in het gezicht van de vrachtwagenchauffeurs en de logistiekers. Dat was de staalharde weigering van de werkgeversfederaties Febetra, UPTR en TLV om op sectorvlak te onderhandelen over een premie voor deze werknemers die al wekenlang in moeilijke omstandigheden hun werk doen en tegelijkertijd het risico lopen om besmet te worden. Ze waren het unaniem eens dat de sector geen financiële middelen heeft om de “helden van de transportsector”, zoals ze de werknemers amper veertien dagen geleden zelf betitelden, te belonen voor hun inspanningen.

Nochtans zijn er tal van bedrijven die hun werknemers wél respecteren en die hen zeker willen bedanken voor hun inzet en het werk dat zij verrichten. Die bedrijven namen in sommige gevallen zelfs spontaan contact op met de vakbonden om een voorstel uit te werken. Wij willen deze bedrijven hiervoor dan ook van harte bedanken. In andere bedrijven werd er slechts resultaat uit de brand gesleept nadat er op de werkvloer acties werden ondernomen. Bedankt XPO, Gefco, SNL, Euro-Traffic, Greenyard, Full Logistic, Stef, E-Logistics, Weert Supply Chain, …

Ondertussen zetten wij de onderhandelingen op de individuele bedrijven verder. Maar wij steken niet onder stoelen of banken dat we het liever anders hadden gezien. Een gelijke beloning voor alle werknemers die in de sector nog aan het werk zijn, geen discriminatie. Faire concurrentie onder de werkgevers, met eenzelfde kostenplaatje voor allen. Geen uitzonderingen, geen wildgroei zoals nu bewust door de werkgeversfederaties wordt gecreëerd. “Verdeel en heers” is hun motto. En dat in tijden waarin langs alle kanten in de gemeenschap een oproep voor solidariteit klinkt.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!