De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Maatwerksector in actie: een loon om waardig van te kunnen leven, dat willen wij!
Opinie - ABVV Algemene Centrale

Maatwerksector in actie: een loon om waardig van te kunnen leven, dat willen wij!

De werknemers uit de beschutte en sociale werkplaatsen voeren morgen/11 december en maandag/14 december acties  tegen de Vlaamse regering. Met een inkomen nauwelijks hoger dan het minimumloon, behoren deze “helden van de coronacrisis” tot de laagste verdieners van ons land. De regering gunt hen de komende vijf jaar geen extraatje zoals dat wel het geval is in andere sectoren uit de social profit, en dat terwijl deze werknemers een cruciale rol hebben gespeeld/spelen tijdens deze crisis.

donderdag 10 december 2020 15:42
Spread the love

 

Anders dan de lage lonen uit de sector doen uitschijnen, leveren werknemers uit de maatwerksector heel nuttig werk. Tijdens de coronacrisis werden in tal van beschutte werkplaatsen onder meer maskers, schorten, handgels en ander beschermingsmateriaal gemaakt, terwijl diverse sociale werkplaatsen betaalbare producten of diensten konden voorzien nu de koopkracht door tijdelijke werkloosheid en jobverlies in heel België onder druk staat. De link met de zorg is nooit ver weg in deze sector.

Hoewel zij ook aanspraak maken op de titel van “helden van de coronacrisis”, voorziet de Vlaamse overheid voor de maatwerksector geen beloning voor hun inzet. Anders dan een aantal andere sectoren uit de social profit – denk vooral aan de zorgsector – die de komende 5 jaar tussen 4,5 procent en 6 procent meer loon toegekend krijgen, moeten de werknemers van de beschutte en sociale werkplaatsen het stellen met 1,1 procent. Goed voor 3 cent per uur netto of 2 broden per maand, zolang de facturen uiteraard niet stijgen!

Gezien heel wat werknemers aan het einde van de maand niet rondkomen met hun karig loon, voelt het alsof de Vlaamse overheid hen vergeten is, en enkel wat kruimels toewerpt. Dat ondanks de inzet die zij hebben getoond tijdens de crisis, en ondanks het koopkrachtverlies van sommige werknemers die tijdens de lockdown op een lage tijdelijke werkloosheiduitkering wegens overmacht moesten terugvallen.

De verontwaardiging is groot. Te meer omdat tot op vandaag heel wat bedrijven voor de maatschappij ‘essentiële activiteiten’ dienen uit te voeren. Om de overheid tot rede te brengen -Minister-president Jambon en Minister Crevits in het bijzonder- en om de aandacht te vestigen op de nood aan een minimumloon van €14 bruto per uur om waardig van te kunnen leven, voeren werknemers morgen/11 december en maandag/14 december acties op verschillende locaties (zie lijst hieronder). Het gaat om maatwerkbedrijven die een cruciale rol gespeeld hebben tijdens de crisis ter ondersteuning van o.a. ziekenhuizen, rusthuizen, de voedingsindustrie of farmaceutische bedrijven.

ABVV Maatwerk vroeg de regering tijdens de recente onderhandelingen om een duidelijk perspectief op een goede loonsverhoging. Omdat de regering niet bereid was om naar een compromis te zoeken, moeten we tot actie overgaan. We vragen immers niet het onmogelijke: een van onze ambities was om tot barema’s te komen zoals voorzien in de nieuwe functieclassificatie, wat de werknemers – 20 jaar na de invoering van het minimumloon in de sector! – eindelijk iets meer zou gunnen dan het minimumloon zelf.

Minister-president Jambon en Minister Crevits moeten dringend tonen dat ze bereid zijn om een goed akkoord te sluiten voor de werknemers uit de maatwerksector. Deze werknemers spelen een belangrijke rol binnen onze maatschappij en moeten snel uit de armoede geholpen worden. €14 bruto per uur is voor ABVV Maatwerk de oplossing hiervoor, want ook maatwerkers moeten waardig van hun job kunnen leven, en niet enkel zien te overleven.

Bovenal is het een kwestie van respect voor een miskende, maar belangrijke groep werknemers.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!