De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Maak ook lokaal van corona een leerschool en een springplank

Maak ook lokaal van corona een leerschool en een springplank

zaterdag 16 mei 2020 14:02
Spread the love

Miguel Estrada uit Halle houdt zijn hart vast voor na corona: “Ik hoor dat veel mensen zich ernstige zorgen maken over hun gezondheid en de gezondheid van hun geliefden, maar ook over hun inkomen, hun job en hun toekomst. Daarom ben ik bang dat, zeker in een crisis met zulke aangrijpende en ingrijpende gevolgen als de coronacrisis, de lange termijn geen prioriteit is en uit het oog wordt verloren. Toch moeten we nu juist ook durven nadenken over na corona.” “Veel mensen hopen dat de coronacrisis veranderingen ten goede zal voor gevolg hebben.”zegt Miguel Estrada van Mondiaal Halle.
Met Mondiaal Halle was een samenkomst gepland op zondag 29 maart 2020, maar dit ging, net als zovele andere zaken, niet door wegens de coronamaatregelen en de thuisisolatie.
Miguel Estrada : “Centraal agendapunt zou de toelichting en motivering zijn geweest van een nieuwe tussenkomst die zou ingediend worden bij de gemeenteraad van Halle. Kern van de nieuwe burgerinterpellatie was : neem de SDG’s ter harte en toon dit bij elke beleidsbeslissing.”   Hoewel de coronacrisis het ontmoetingsmoment heeft verhinderd, heeft het voorstel door deze ongeziene wereldcrisis alleen maar aan actualiteit en urgentie gewonnen. Gezien de omstandigheden doet het collectief Mondiaal Halle nu een publieke oproep om hun komende burgerinterpellatie mee te ondersteunen.

Corona als leerschool

“Naar aanleiding van onze recente videoboodschappen op de sociale media kregen we heel wat positieve reacties.” zegt Miguel Estrada.

“Applaus van burgers is fantastisch en is hopelijk ook een prikkel voor de overheid om gepast te reageren op de deze coronacrisis en te investeren in een een slimme exit-strategie.  Mondiaal Halle ziet daarbij kansen voor vernieuwing richting een meer duurzame en solidaire samenleving. De coronacrisis maakt de Duurzame Ontwikkelingsdoelen of SDG’s belangrijker dan ooit. Hoe dichter we zijn bij het bereiken van de SDG’s, des te beter kunnen we als maatschappij een crisis doorstaan. SDG’s bieden een kompas en kader voor een verantwoord herstelbeleid. Laten we alsjeblieft deze crisis zien als een kans om solidariteit en duurzaamheid te omarmen. Ook lokaal moeten we lessen trekken uit deze coronacrisis.”

Corona als springplank

“Na deze crisis kunnen we niet gewoon verdergaan zoals we altijd deden.” zegt Miguel Estrada.

Via een burgerinterpellatie(*)wil Mondiaal Halle om dit duidelijk te maken in de lokale bestuurshandelingen in de toekomst.  Miguel Estrada : “SDG 3, toegang tot goede gezondheidszorg voor iedereen, is nu het meest urgent.  Maar daarmee zijn we er niet. Gezondheidssystemen functioneren niet op zichzelf en de gevolgen van een crisis reiken veel verder. Er is een link met alle zeventien werelddoelen. Zonder een gezonde planeet en leefbare samenleving geen gezonde bewoners. Bijvoorbeeld één van de meest hardnekkige obstakels om deze crisis het hoofd te bieden zijn armoede en ongelijkheid (SDG 1 en SDG 10). Niet alleen worden arme en achtergestelde mensen harder geraakt door de sociaaleconomische gevolgen van de crisis, zij hebben ook minder opties om zich tegen besmetting te beschermen. De coronacrisis laat zien dat we in staat zijn om radicaal actie te ondernemen. Ook als dat grote veranderingen en aanzienlijke kosten met zich meebrengt. Dat we bereid zijn te vernieuwen en te veranderen als het dringend genoeg is. Dat we dat solidair doen en met zorg voor elkaar.  Laat ons deze ‘reset’-periode gebruiken als springplank om een betere samenleving dichterbij te brengen.”

We komen hier sterker uit

Alvorens de aanvraag online zal ingediend worden bij het Stadsbestuur van Halle doet Mondiaal Halle een publieke oproep om de interpellatie mee te ondersteunen en te onderschrijven.
Miguel Estrada : ”Iedereen kan zich aansluiten bij deze oproep. De tussenkomst kan hopelijk geagendeerd worden van zodra de gemeenteraad in het stadhuis hervat zal worden.”
Miguel Estrada : “Halle zal sterker uit de coronacrisis komen door de werelddoelen (SDG’s) nog intenser en vuriger te omarmen.”

De voorgestelde burgertussenkomst in de gemeenteraad van Halle in een notendop :

“Het vurig omarmen van de SDG’s is in tijden van corona belangrijker dan ooit”

Omdat Halle zich heeft  verbonden aan het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelen 2030 (SDG’s) en het van belang is om meer inzicht te krijgen op welke manier de verschillende diensten en activiteiten van de stad bijdragen aan deze ontwikkelingsdoelen vraagt deze interpellatie om de volgende regeling in te voeren met betrekking tot de lokale vertaling en toepassing van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen in Halle :

Verzoekt het College / de Gemeenteraad / Stadsbestuur, bij nieuwe beleidsmaatregelen en raadsbeslissingen telkens op eenvoudige wijze inzichtelijk te maken aan welke ontwikkelingsdoelen betreffend beleid bijdraagt en hiermee de bewustwording – bij de inwoners, beleidsmakers, relevante actoren – rondom de duurzame ontwikkelingsdoelen te vergroten.

Door de werelddoelen (SDG’s) vandaag nog intenser te omarmen komen we sterker uit de coronacrisis.

 

 

Contact Mondiaal Halle :  hallemondialestad@gmail.com

Zie MondiaalHalle ook op Facebook, Twitter en Instragam.

* Zie website Stad Halle onder ‘interpellatierecht’.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!