De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Leuvense zonnewagen primus

Leuvense zonnewagen primus

zaterdag 19 oktober 2019 16:03
Spread the love

Leuvense zonnewagen primus

Een groep van 20 ingenieursstudenten van de KU Leuven heeft afgelopen donderdag in Australië een prestigieuze overwinning behaald in de World Solar Challenge, het officieuze WK voor zonnewagens. In de ‘Challenger Class’ kwam hun BluePoint, die zich zoals de andere deelnemende wagens enkel voortbeweegt met elektriciteit afkomstig van zonnepanelen op het dak, als eerste over de streep na in vijf dagen tijd 3.020 km afgelegd te hebben tegen gemiddeld 86,6 km per uur. Terwijl elektrische wagens in vergelijking met benzine- en dieselauto’s enkel het aspect luchtvervuiling – stikstofstofoxide! – oplossen maar geenszins het probleem van uitstoot van CO2 en fijn stof, de inname van publieke ruimte en het ongevalsrisico, is het grote voordeel van deze zonnewagens dat de benodigde elektriciteit duurzaam opgewekt wordt in plaats van door kerncentrales of fossiele brandstoffen. De World Solar Challenge wordt in Australië al sinds 1987 gereden, maar ondanks die enorme inspanningen sindsdien van de deelnemende studententeams wereldwijd, worden de innovaties nauwelijks opgepikt door de auto-industrie. We roepen de studenten daarom op over twee jaar te participeren in de Cruiser Class van deze race. Terwijl de Challenger Class een competitie is voor de meest efficiënte elektrische wagen (met één zitje) richt de Cruiser Class zich op wagens die meer praktisch bruikbaar zijn voor introductie op de markt (en bijvoorbeeld plaats bieden aan minstens twee personen). Misschien helpt dit wel dat de industrie deze innovaties oppikt. Niemand kan zich immers inbeelden dat hij morgen in zo’n eenpersoonsvehikel BluePoint rondrijdt.

Luc Vanheerentals

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!