De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Leuven maakt eerste keer gebruik van voorkooprecht

Leuven maakt eerste keer gebruik van voorkooprecht

vrijdag 11 februari 2022 21:07
Spread the love

Leuven maakt gebruik van voorkooprecht
De Leuvense gemeenteraad besliste maandag om het voorkooprecht uit te oefenen voor 4 panden in de Bloemberggang. Leuven koopt de woningen voor 500.000 euro en wil ze via het sociaal verhuurkantoor Spit goedkoop verhuren. Het prijskaartje voor de renovatie zal ook niet min zijn want de woningen staan sinds 2016 in het leegstandsregister en in de inventaris van bouwkundig erfgoed. Het is een van de nieuwe mogelijkheden om betaalbare woningen te creëren waar het stadsbestuur sinds 2019 gebruik van maakt. Er wordt werk gemaakt van een Community Land Trust (kan rekenen op een beginkapitaal van 5 miljoen euro) die tegen 2024 een eerste project wil realiseren aan Klein Rijsel. 6 tot 8 woningen zullen er zonder de grond – die blijft eigendom van CLT – verkocht worden. Daarnaast heeft Leuven dit jaar 100.000 euro vrijgemaakt voor sociaal beheersrecht waarbij men in overleg met de eigenaars leegstaande, verkrotte woningen renoveert en via een sociaal verhuurkantoor verhuurt. Het AGSL (Autonoom Gemeentebedrijf Stad Leuven) werkt verder aan de uitbouw van het aantal stadswoningen en starterswoningen, die respectievelijk verkocht en verhuurd worden aan mensen die te veel verdienen om in aanmerking te komen voor een sociale woning, maar te weinig om op de particuliere markt een woning te verwerven. Momenteel staat de teller op respectievelijk 155 en 40 panden. Daarnaast steekt het stadsbestuur ook sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal (via grondverkoop tegen verminderde prijs en administratieve hulp) een helpende hand toe. Ondanks het feit dat Dijledal tegen 2024 het (in 2007) door Vlaanderen opgelegde sociaal objectief van 3.800 sociale huurwoningen wil halen blijft dit alles druppels op een hete plaat. Dat de woonnoden ook in Leuven groot zijn blijkt immers uit het feit dat er bij Dijledal, SWAL en het sociaal verhuurkantoor SPIT in totaal meer dan 12.000 mensen op wachtlijsten voor een sociale woning staan. In mijn boek ‘Betaalbaar wonen in Leuven???!!!’ doe ik heel wat voorstellen om meer middelen te genereren om betaalbare huisvesting te creëren, de onderbewoning efficiënter aan te pakken, reglementerend op te treden ten aanzien van huurprijzen, het goedkoper maken voor wie een eerste woning wil aankopen enzovoort.
“BETAALBAAR WONEN IN LEUVEN???!!!’ TELT 160 BLADZIJDEN EN KOST SLECHTS 12,5 EURO. JE KAN HET BESTELLEN DOOR 12,50 EURO (+3 EURO VERZENDINGSKOSTEN) TE STORTEN OP BE65 7855 2875 6196.
Luc Vanheerentals, zelfstandig journalist

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!