De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Bron: Progress Lawyers Network
Progress Lawyers Network, GAMS

“Je clitoris of je mama?” Dilemma van meisjes die VGV riskeren

vrijdag 5 februari 2021 22:44
Spread the love

 

Op 5 februari, aan de vooravond van de Internationale Dag tegen Vrouwenbesnijdenis van de VN, hebben feministische organisaties campagne gevoerd voor een internationale beschermingsstatus voor de moeders (en vaders) van meisjes die het risico lopen van vrouwelijke genitale verminking.

Vrouwenbesnijdenis is een onmenselijke en vernederende behandeling, zowel in Belgisch als in internationaal recht. Meisjes die in hun eigen land het risico lopen te worden verminkt, hebben recht op bescherming. In België krijgen ze de vluchtelingenstatus.

Bron: Progress Lawyers Network

De laatste tijd is de praktijk van de asielautoriteiten echter veranderd. Vóór 2019 kregen zowel het kind, dat vaak erg jong is, als de ouder(s) de vluchtelingenstatus. Het hele gezin werd dus in één enkele procedure beschermd. Sinds 2019 worden de (meestal) moeders van meisjes die het risico lopen van genitale verminking, niet langer als vluchteling erkend. Hun kinderen krijgen een verblijfsrecht, terwijl hun mama het grondgebied zou moeten verlaten.

Deze situatie is des te absurder omdat deze moeders uiteindelijk, na langdurige, kostbare, energieverslindende en beangstigende procedures, toch een verblijfsrecht krijgen.

Een groep feministische verenigingen, waaronder de GAMS (Groep voor de Afschaffing van Seksuele Verminking), heeft daarom op 5 februari om 11.30 uur een actie georganiseerd voor het kantoor van de staatssecretaris voor Gendergelijkheid en Kansen, Sarah Schlitz, om deze absurde situatie aan de kaak te stellen.

Bron: Progress Lawyers Network

Wij brachten kinderwagens en poppen mee, en lieten die achter voor haar kabinet, om aan te tonen dat een beleid van bescherming van kinderen, maar niet van hun ouders, deze kinderen in feite in gevaar brengt. Enkele moeders die lid zijn van de GAMS en zelf een vergelijkbare situatie hebben meegemaakt, hebben er hun getuigenis gedeeld. Een delegatie werd vervolgens ontvangen door mevrouw Schlitz, waarna we ook nog naar het kantoor van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Sammy Mahdi zijn gelopen.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!