De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Hoe een loonsinlevering als een opslag verkocht wordt

Hoe een loonsinlevering als een opslag verkocht wordt

vrijdag 24 juli 2015 19:47
Spread the love

De
netto-loonsverhoging die men in het vooruitzicht stelt is je reinste
volksmisleiding.

Men
verkoopt de echte loonsinlevering van ongeveer 6% als een heuse loonsverhoging.
Loonkost is immers het brutoloon plus de zogenaamde werkgeversbijdrage. De
publieke opinie heeft zo de indruk dat het de werknemer niet treft. Niks is
minder waar het is immers een deel van het loon dat gebruikt wordt om de
sociale zekerheid te financieren. Via dit deel en het deel dat op de loonfiche
staat krijg je uitkeringen bij tegenslag en later je uitgesteld loon of anders
gezegd het wettelijk pensioen.

Een
vermindering van dit deel van de bijdrage doet dus je verdiende loon dalen van
133 naar 125 in relatieve cijfers. Hierdoor zullen de ziekte-uitkeringen en de
pensioenen onder druk komen met alle gevolgen vandien.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!