De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)

Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)

donderdag 16 mei 2013 13:51
Spread the love

Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)

GAS-debatten her en der in Vlaanderen en Brussel: DOE MEE!

Raadpleeg de nieuwe tweetalige website: www.gasboetes.be

Een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS) is een straf, meestal een boete, die een gemeente kan opleggen voor inbreuken op zijn gemeentereglement. Het is op die manier een instrument om op lokaal niveau een antwoord te bieden aan de problematiek van openbare overlast.

In het licht van de nieuwe gemeentelijke bestuursakkoorden organiseren het Masereelfonds en de Liga voor Mensenrechten, in samenwerking met diverse lokale partners,  her en der in Vlaanderen en Brussel  GAS-debatten. Sommige gemeentebesturen geven aan dit repressieve instrument nog meer te willen gebruiken, andere besturen pleiten dan weer voor meer terughoudendheid. Door middel van een stevig debat willen wij de mensen informeren én onze lokale besturen op de rooster leggen over toekomstige GAS plannen. 

Wij streven immers naar GAS(t)vrije gemeentes en delen daarbij de volgende bekommernissen:

1/ Het recht om jong te zijn;

2/ De democratisch fundamenteel noodzakelijke scheiding tussen de machten;

3/ Het gebruik van openbare ruimte;

4/ Het democratisch recht om sociale actie te voeren;

5/ We problematiseren de willekeur van de GAS sancties;

6/ En betreuren het feit dat GAS gebruikt worden als manier om asociaal gedrag te bestraffen.

Op www.gasboetes.be vinden jullie heel wat nuttige (juridische) documentatie, actuele GAS weetjes én bovendien een (voorlopig) overzicht van alle geplande GAS-acties.

Wie mee wil werken, wie zelf een GAS actie plant, of een GAS weetje met ons wil delen, kan contact opnemen met  het Masereelfonds via brussel@masereelfonds.be of 02/502 38 80.

Ter info: het eerstkomend GAS debat vindt vanavond 16 mei om 20u plaats in ACV/zaal Torrepoort, Poel 7 te 9000 Gent. Het panel bestaat uit Daniël Termont (burgemeester), Mathias Vander Hoogstraete (TegenGAS), Raf Jespers (Liga voor Mensenrechten) en Geert Decock (Unie van Jeugdadvocaten). Sofie Demeyer (VRT-Journaliste) leidt het gesprek in goede banen.

Meer info over de website en het Gents debat:

Kelly Franceus, Masereelfonds, 09/225 38 53, gent@masereelfonds.be

take down
the paywall
steun ons nu!