De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Femma geeft zeven adviezen aan de volgende regering
FEMMA

Femma geeft zeven adviezen aan de volgende regering

woensdag 22 mei 2019 16:36
Spread the love

Zondag gaan we naar de stembus. Femma geeft onze toekomstige leiders zeven mooie voorstellen mee. Deze concrete en realiseerbare adviezen weerspiegelen onze visie op een samenleving waarin we met z’n allen evenwichtig en kwalitatief werk, zorg en vrije tijd combineren. Politici die belang hechten aan welzijn voor onze gezinnen en meer gendergelijkheid willen, leggen deze actiepunten best op hun bureau.

Vaak durven vaders hun verlof niet aanvragen uit schrik voor negatieve reacties van de werkgever. Een betrokken vader heeft een betere relatie met zijn kind. Daarom ijveren wij voor minimum twintig dagen vaderschapsverlof voor elke vader.

 

De vergoeding bij ouderschapsverlof is te laag en de looptijd is te kort. De laagste inkomens maken er geen gebruik van en vaak neemt de vrouw het verlof op. We vragen de ouderschapsvergoeding te verhogen tot 82% van het brutoloon.

 

Iedereen gelijk aan de start! We vragen de beleidsmakers de gesubsidieerde opvang en het personeel ervan sterk uit te breiden. Ook niet-werkenden moeten kunnen rekenen op kinderopvang. .

 

Voor Femma is het duidelijk: de 30-urenweek is de nieuwe norm. Femma geeft het voorbeeld en experimenteert in 2019 met de 30-urenwerkweek. Wij vragen van de overheid dat zij de kortere werkweek ondersteunt door een aanmoedigingsstelsel.

 

Beleidsmakers moeten de vergoeding voor thematische verloven ‘medische bijstand’ en ‘palliatief verlof’ optrekken naar 82% van het loon. Mantelzorgers besparen dagelijks voor 1,2 miljoen op de ziekteverzekering. Ze verdienen erkenning.

 

Typisch vrouwelijk of typisch mannelijk bestaat niet. Femma ijvert voor een niet-stereotiepe beeldvorming van mannen en vrouwen en vraagt degelijke onderwijs- en sensibiliseringsacties.

 

Onbetaalde arbeid – zoals vrijwilligerswerk, mantelzorg, huishoudelijke taken – is de ruggengraat van ons economisch systeem. Onzichtbaar en ondergewaardeerd. Erken de rollen die we opnemen buiten de ‘markt’ als arbeid en gebruik er relevante indicatoren voor.

 

Meer achtergrond en analyse bij onze maatschappijvisie vind je op www.gerichtopevenwicht.be en in dit uitgebreide rapport met analyse en aanbevelingen . We stoelen er onze visie en acties op.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!