De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Europa wil dat verhuurders meer belasting betalen

Europa wil dat verhuurders meer belasting betalen

donderdag 27 februari 2020 18:02
Spread the love

Aldus een artikel in De Standaard van donderdag 27 februari 2020. België zou komaf moeten maken met het achterhaalde kadastraal inkomen, om in plaats hiervan de reële huurinkomsten te belasten, stelt de Europese Commissie. Alleen, hoe doe je dat? En hoe doe je dat zonder volwaardige regering?

Het kadastraal inkomen afschaffen lijkt niet zo ingewikkeld. Hoe de reële huurinkomsten belasten? I.p.v. een nieuwe belasting toe te voegen aan de bestaande “koterij”, lijkt het ons zinvoller de huurinkomsten toe te voegen aan andere inkomsten in de belastingsaangifte die elke inwoner van dit land jaarlijks moet invullen.

Dit zou een eerste stap kunnen zijn naar de realisatie van een van de voorstellen die het Financieel Actie Netwerk (FAN) samen met het Réseau pour la Justice Fiscale (RJF),  formuleerden in hun memorandum aan de politieke partijen voor de verkiezingen van 26 mei 2019, met name alle inkomsten gelijk en progressief belasten (zie http://www.hetgrotegeld.be/index.php/het_grote_geld/Nieuws  )

Hebben wij daarvoor een volwaardige regering nodig?

Een veel gehoord discours in de media, is dat wij zonder volwaardige regering niets kunnen. Wat belet echter het parlement om hierover (en over veel andere dringende problemen) wetten te stemmen?  In een democratie moet de regering (uitvoerende macht) uitvoeren wat de wetgevende macht (het parlement) beslist.

Federale parlementsleden wordt wakker !

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!