De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

betoging vrede Oekraïne
Foto: Eva Heselmans

Enkel Vlaams Belang steunt Leuvense vredesmotie Oekraïne niet

De Leuvense keurde een vredesmotie goed. Het was een gezamenlijk initiatief van Vooruit, Groen, CD&V, N-VA, Open Vld en PVDA. Enkel Vlaams Belang onthield zich. Er wordt opgeroepen tot een onmiddellijk staakt het vuren en de inzet van alle diplomatieke en politieke middelen om tot een vreedzame oplossing te komen.

dinsdag 29 maart 2022 12:47
Spread the love

 

De Leuvense gemeenteraad heeft maandagavond een motie goedgekeurd waarin “de niet-uitgelokte militaire agressie van de Russische Federatie jegens Oekraïne, de soevereiniteit, de onafhankelijkheid, de territoriale integriteit en inwoners van dat land” ten stelligste worden veroordeeld.

De motie was een gezamenlijk initiatief van de fractieleiders van Vooruit, Groen, CD&V, N-VA, Open Vld en PVDA en werd op één uitzondering na unaniem goedgekeurd. Alleen Hagen Goyvaerts van het Vlaams Belang onthield zich. Inhoudelijk verschilde de tekst overigens sterk van de motie die de Leuvense vredesbeweging vorige week had bezorgd aan de gemeenteraadsleden.

De motie was een gezamenlijk initiatief van de fractieleiders van Vooruit, Groen, CD&V, N-VA, Open Vld en PVDA.

Naast een veroordeling van de Russische militaire agressie tegen Oekraïne protesteert de Leuvense gemeenteraad tegen “de leugens, de desinformatie en de voorwendsels die indruisen tegen het recht en de waarheid die door het Russische staatsapparaat worden verspreid voor, maar ook tijdens de invasie”, “de repressie en intimidatie jegens het Russische maatschappelijke middenveld en de burgers die zich verzetten tegen deze oorlog” en “de oorlogsmisdaden die gepleegd worden, zoals de bomaanslagen op burgerdoelwitten en die moeten onderzocht worden door het Internationaal Strafhof’.

Voorts wordt opgeroepen tot een onmiddellijk staakt-het-vuren door de Russische Federatie en de inzet van alle diplomatieke en politieke middelen om tot een vreedzame oplossing te komen.

Alle partijen in de gemeenteraad stelden de motie te steunen met uitzondering van het Vlaams Belang. Hagen Goyvaerts stelde akkoord te gaan met een veroordeling van de Russische agressie maar stelde “als gemeenteraadslid niet alles te kunnen weten en de volle extensie van wat zich op het militair terrein afspeelt niet te kunnen inschatten”.

Hij stelde dat er ook een discussie mogelijk is over ‘het niet uitgelokte aspect van de militaire agressie en de oorlogsmisdaden en genocide die voor het internationaal straf zouden moeten komen”. “Ik ben als gemeenteraadslid niet geplaatst om dat te beoordelen. Net als de Oekraïners hebben ook de Russen en Wit-Russen hiervoor niet gevraagd. Dat is een zaak die ik aan hen overlaat. Als gemeenteraad hebben we hierover niet veel te vertellen”, aldus Govaerts.

“Het sturen van troepen en wapens naar de conflictzone gooit olie op het vuur gooit en kan leiden tot een nucleair conflict.”

Eerder stuurde de Leuvense vredesbeweging een motie aan de gemeenteraadsleden waarin men Russische agressie eveneens veroordeelt, maar tevens andere accenten legt. Omdat conflicten niet kunnen opgelost worden door geweld en oorlog waarschuwt de beweging “voor de gevolgen van het sturen van troepen en wapens naar de conflictzone, omdat dit olie op het vuur gooit en kan leiden tot een nucleair conflict”.

Men vraagt de Belgische beleidsmakers en de EU actief bij te dragen om via dialoog en onderhandelingen tot de-escalatie, veiligheid en vrede in Europa te komen en is solidair met al wie in Oekraïne, Rusland, Europa en wereldwijd opkomt voor vrede en ontwapening. België en het Europese continent moet op korte termijn kernwapenvrij worden.

De vredesbeweging vraagt tot slot onderdak en opvang voor alle vluchtelingen, ook deze uit Oekraïne.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!