Foto: Ministerie van Defensie van Oekraïne, Flickr / CC BY-SA 2.0 DEED
Arnaud Bertrand,

“Een Oekraïense militaire overwinning lijkt nu onmogelijk”

Volgens vertrouwelijke rapporten van het Franse leger ziet de situatie er bijzonder somber uit voor Oekraïne. Dat kan mee de recente uitspraak verklaren van President Macron over het sturen van troepen naar Oekraïne.

vrijdag 15 maart 2024 09:49
Spread the love

 

Het Franse tijdschrift Marianne had toegang tot “verschillende vertrouwelijke defensierapporten” van het Franse leger over de situatie in Oekraïne. De situatie ziet er bijzonder somber uit voor Oekraïne, wat mee de recente verklaringen van Macron over het sturen van troepen naar Oekraïne kan verklaren. Hieronder de krachtlijnen van dit uiterst zeldzaam en fascinerend artikel.

x

Militaire overwinning lijkt onmogelijk

De rapporten stellen dat het Oekraïense tegenoffensief “geleidelijk verzandde in modder en bloed en niet resulteerde in enige strategische winst” en dat de planning ervan, bedacht door Kiev en Westerse militairen, “rampzalig” bleek:

“Ze dachten dat zodra de eerste Russische verdedigingslinies waren doorbroken, het hele front zou instorten […] daarbij werd geen rekening gehouden met de morele krachten van de vijand: de wil van de Russische soldaat om zich op het terrein te handhaven”.

De rapporten benadrukken ook “de ontoereikendheid van de training van Oekraïense soldaten en officieren”. Door een gebrek aan officieren en genoeg veteranen werden deze “Jaar-2 soldaten” uit Oekraïne – vaak met een training van “niet meer dan drie weken” – op aanval gestuurd tegen een Russische versterkingslinie die onneembaar bleek.

Kiev en het Westen dachten dat zodra de eerste Russische verdedigingslinies waren doorbroken, het hele front zou instorten

Zonder enige luchtsteun, met zeer verschillend westers materiaal dat minder efficiënt bleek dan het oude Sovjetmateriaal dat: “verouderd, gemakkelijk te onderhouden en ook ondanks sleet gebruikt kan worden”, zegt het rapport. Zo hadden de Oekraïense troepen geen kans om door te breken. Daarbij kwam nog de “Russische superdominantie op het gebied van elektronische verstoring, waardoor het gebruik van drones en commandosystemen aan Oekraïense zijde moeilijk werd”.

“Het Russische leger is vandaag de ‘tactische en technische’ referentie voor het bedenken en implementeren van de defensieve modus,” schrijft het rapport. Niet alleen beschikt Moskou over zwaar materieel waarmee het verdedigingswerken kon bouwen tegen een “bijna totale afwezigheid van dit materiaal aan Oekraïense zijde, en het Westen dat dit niet snel kan leveren”. Het 1.200 km lange front, bekend als de Sourokovine-linie, naar een Russische generaal, is in grote mate ontmijnd.

De grootste analyse- en inschattingsfout zou zijn om uitsluitend militaire oplossingen te blijven zoeken om de vijandelijkheden te stoppen

De rapporten benadrukken ook dat in tegenstelling tot Oekraïne “de Russen hun reservetroepen goed hebben beheerd om operationele kracht op lange duur te garanderen.” Volgens dit document versterkt Moskou zijn eenheden voordat ze volledig uitgeput zijn, mengt het rekruten met ervaren troepen, zorgt het voor regelmatige rustperiodes in de achterhoede… en “heeft het altijd een coherente reservemacht gehad om onvoorziene gebeurtenissen te beheren.” Dit staat ver af van het wijdverbreide idee in het Westen dat een Russisch leger zijn troepen naar de slachtbank stuurt zonder te tellen…

“Tot op heden beschikt de Oekraïense generale staf niet over een kritische massa landstrijdkrachten die in staat zijn tot gecoördineerd manoeuvreren op korpsniveau waarmee die hun Russische tegenhangers zouden kunnen uitdagen en door de verdedigingslinie heen breken”, concludeert dit vertrouwelijke defensierapport.

Daarin staat dat “de grootste analyse- en inschattingsfout zou zijn om uitsluitend militaire oplossingen te blijven zoeken om de vijandelijkheden te stoppen”. Een Franse officier vat samen: “Het is duidelijk, gezien de aanwezige strijdkrachten, dat Oekraïne deze oorlog niet militair kan winnen.”

Kritieke fase in december

“De strijdvaardigheid van de Oekraïense soldaten is diep aangetast”, vermeldt een toekomstgericht rapport voor het jaar 2024. “Zelensky zou 35.000 man per maand nodig hebben, hij rekruteert nog niet de helft daarvan, terwijl Poetin put uit een pool van 30.000 vrijwilligers per maand,” merkt een militair op die is teruggekeerd uit Kiev.

Qua uitrusting is de balans al even onevenwichtig: het mislukte offensief van 2023 heeft de helft van de 12 gevechtsbrigades van Kiev “tactisch vernietigd”. Sindsdien is de westerse hulp nog nooit zo laag geweest. Het is dan ook duidelijk dat er dit jaar geen Oekraïens offensief kan worden gelanceerd. “Het Westen kan 3D-printers leveren om (kamikaze-)drones te maken, maar kan nooit soldaten printen,” merkt dit rapport op.

Het Westen kan 3D-printers leveren om kamikazedrones te maken, maar kan nooit soldaten printen

“Gezien de situatie is wellicht besloten om het Oekraïense leger te versterken, niet met strijders, maar met ondersteuning in de achterhoede, zodat Oekraïense soldaten kunnen worden vrijgemaakt voor het front,” geeft een hoge officier toe, die een toename van Westers militair personeel in burgerkleding bevestigt.

“Naast VS militairen, die journalisten van de New York Times rondleidden in een kamp van de CIA, zijn er ook nogal wat Britten,” laat een militaire officier zich ontglippen. Hij ontkent de aanwezigheid van Franse special forces niet, met name gevechtszwemmers voor trainingsmissies…

Russische doorbraak?

Op 17 februari moest Kiev de stad Avdiivka, in de noordelijke buitenwijken van Donetsk, dat tot dan toe een versterkt bolwerk was, opgeven. “Het was zowel het hart als het symbool van het Oekraïense verzet in de Russischtalige Donbas”, benadrukt een rapport over de “slag om Avdiivka”, waarin een reeks vernietigende lessen wordt getrokken.

“De Russen veranderden hun modus operandi door de stad te compartimenteren en vooral door voor het eerst op grote schaal glijbommen te gebruiken,” merkt dit document op. Terwijl een 155mm artilleriegranaat 7 kg explosief bevat, levert de glijbom tussen de 200 en 700 kg en kan zo betonnen constructies van meer dan 2 m dik doorboren.

Dat is een hel voor de Oekraïense verdediging, die meer dan 1.000 man per dag verloor. Bovendien gebruiken de Russen geluidsonderdrukkers op lichte infanteriewapens om akoestische detectiesystemen op de grond te omzeilen.

“Zullen de Russen proberen om ‘in de diepte door te breken?’ Het terrein achter Avdiivka laat dat toe”

“De beslissing van de Oekraïense strijdkrachten om zich terug te trekken was een verrassing,” merkt dit laatste rapport op, waarin de nadruk wordt gelegd op “het plotselinge karakter en het gebrek aan voorbereiding.” Deze keuze ” was eerder te verduren dan te beslissen door het Oekraïense commando,” wat duidt op een mogelijk begin van “wanorde”.

“De Oekraïense mislukking in Avdiivka laat zien dat, ondanks de noodinzet van een ‘elite’ brigade – de 3e Azov Air Assault Brigade -, Kiev niet in staat is om lokaal een sector van het front dat instort te herstellen,” waarschuwt dit laatste rapport.

Wat de Russen met dit tactische succes zullen doen, valt nog te bezien. Zullen ze doorgaan op de huidige manier van “knabbelen en langzaam door elkaar schudden” van de hele frontlinie, of zullen ze proberen om “in de diepte door te breken? […] Het terrein achter Avdiivka laat dat toe”, signaleert dit recente document, dat ook waarschuwt dat Westerse bronnen de neiging hebben om de Russen te “onderschatten”, die zelf bedreven zijn in de praktijk van “Maskirovka: zwak lijken als ze sterk zijn.”

Volgens deze analyse hebben de Russische strijdkrachten na twee jaar oorlog laten zien dat ze in staat zijn om “een operationeel uithoudingsvermogen te ontwikkelen” dat hen in staat stelt om “een langzame en langdurige, intense oorlog te voeren, gebaseerd op de voortdurende uitputting van het Oekraïense leger”.

 

Dit is een twitterdraad van Arnaud Bertrand.

steunen

Steun voor een nieuwe website

We hebben uw hulp nodig voor een essentiële opfrissing van de website. Om die interactiever, sneller en gebruiksvriendelijker te maken hebben we 30.000 euro nodig. Elke bijdrage, groot of klein, helpt. Met uw donatie ondersteunt u onafhankelijke journalistiek die de verhalen blijft brengen die er echt toe doen. Laat uw hart spreken.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!