De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Dirk Goossens, studiemeester “Vladi” van het H. Drievuldigheidscollege te Leuven overleden

zaterdag 18 december 2021 19:49
Spread the love
…Een eerste bericht van Leuven Actueel dat ik sinds jaren zie passeren, op bezoek bij een buur, via zijn smartphone.
Relevant.
Wij kenden Goossens in onze humaniora tijd; tussen 1975 en 1980.
Hij was toen jong, begon het werk. Hij was niet zeer streng, maar wat houterig in de bewegingen en erg zwijgzaam. Vandaar wellicht zijn bijnaam die naar de Russische aard en de gesloten houding van het Kremlin verwees; toen in de tijd van de Koude Oorlog. Hij straalde wel waardigheid uit en zelfbewustzijn. Altijd in het winterhalfjaar, was hij gehuld in de mooie wijde Loden jas. Dit soort groene vilten jas was trouwens meerdere generaties lang de standaard kleding van de jongens uit adellijke families die meest in het Heilige Drievuldigheidscollege terecht kwamen. (In het Sint-Pieterscollege kwamen christelijke burgers, arbeiders- en boerenkinderen studeren.) Die mantel verwijst overigens ook naar een typisch met de adel verbonden activiteit: de jacht in de Ardennen op everzwijnen en herten! De zachte wol laat de jager toe zonder gerucht en onopgemerkt door de wilde dieren, te vorderen in de sparrenbossen.
Later, toen ik werd gevraagd als Genodigde op de Koninklijke Jachten van Hertogenwald om een persoonlijke bijdrage te leveren aan het met wetenschappelijke zorg opgestelde afschotplan Roodwild, droeg ik in 1994 als 32- jarige dit soort mantel.
Als ik de warme woorden hier hoor over zijn vriendelijkheid en humor, heeft de man blijkbaar mooie persoonlijke groei in zijn beroep kunnen realiseren.
Rust in Vrede, oude kennis!
+

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!