De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Dierbare herinnering aan Jean Hallet: visionair en geëngageerd tegen elke vorm van sociale ongelijkheid
Christelijke Mutualiteit

Dierbare herinnering aan Jean Hallet: visionair en geëngageerd tegen elke vorm van sociale ongelijkheid

CM betuigt haar innige deelneming bij het overlijden van Jean Hallet, die gedurende dertig jaar aan het hoofd van de organisatie stond, als algemeen secretaris en als voorzitter. Zijn hele carrière heeft Jean Hallet gestreden tegen sociale ongelijkheid.

maandag 21 juni 2021 13:17
Spread the love

 

‘Wij uiten ons diepste respect voor Jean Hallet en willen hem bedanken voor zijn enorme bijdrage aan onze organisatie, aan haar leden en aan onze gezondheidszorg. Jean Hallet heeft altijd bijzonder veel aandacht besteed aan de toegankelijkheid tot kwaliteitsvolle zorg voor alle mensen. Onze gedachten zijn vandaag ook bij zijn familie en vrienden’, zegt Luc Van Gorp, voorzitter van CM.

Als bevoorrechte getuige van alle grote uitdagingen van onze na-oorlogse samenleving, heeft Jean Hallet altijd bruggen geslagen tussen de verschillende sectoren in onze samenleving (de academische wereld, onderwijs, media, politiek en ziekenfondsen). Naast zijn deelname aan de onderhandelingen voor de allereerste wet die aan de ziekenfondsen een specifiek statuut toekende, zal Jean Hallet vooral herinnerd worden voor zijn rol in het ontstaan van de ziekte- en invaliditeitsverzekering. Hij mag daarbij ongetwijfeld als een van de grondleggers beschouwd worden.

In de jaren zestig was hij ook een van de hoofdrolspelers in de onderhandelingen na de artsenstaking tegen de hervorming Leburton. Zijn drijfveer daarbij was dat werknemers, zelfstandigen en kwetsbare mensen de vruchten moesten dragen van de sociale bijdragen van werknemers en werkgevers. Op die manier zette hij ook mee de eerste akkoorden op tussen artsen en ziekenfondsen. Die akkoorden maken het tot vandaag mogelijk om de kosten in de gezondheidszorg te beheersen en de erelonen van artsen vast te leggen om op die manier gezondheidszorg voor iedereen toegankelijk te houden. Ook de wetgeving binnen de gezondheidszorg en de rol van de sociale partners om de samenleving mee vorm te geven, lagen hem nauw aan het hart.

Als visionair beschikte Jean Hallet over een opmerkelijk vermogen om de uitdagingen in onze samenleving te analyseren. Hij hechtte er ook veel belang aan om zijn kennis te delen, onder meer via zijn rol binnen de seniorenorganisatie ENEO en zijn strijd voor waardige pensioenen voor iedereen, van welke afkomst ook. Als gids voor heel wat geëngageerde mensen die zich inzetten voor een rechtvaardige en solidaire samenleving, binnen CM, maar ook in het brede middenveld en in de politiek, heeft Jean Hallet een enorme stempel gedrukt.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!