De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De toekomst van de landbouw

De toekomst van de landbouw

dinsdag 5 april 2011 12:36
Spread the love

Ik kijk nauwelijks tv, ik heb het dus niet gezien, maar blijkbaar was er een interessant Panoramaprogramma over de landbouw van 2050. Er werd mij een sumier verslag gedaan. Blijkt dat men vooral schaalvergroting ziet. Bedrijven van 5000ha vertelde men mij!!? In Vlaanderen is op veel bedrijven de gemiddelde perceelsoppervlakte minder dan 1ha… Concurreren met deze opgeschaalde bedrijven zie ik niet goed zitten. We mogen dan nog de beste kwaliteit ter wereld produceren, met een product als tarwe telt de hoeveelheid. Dan mogen we nog de tarwe van een ganse provincie samenbrengen, we houden er nauwelijks een fatsoenlijk handelspositie aan over.

Dat is ook één  van de voorname redenen dat ik bezig ben met de korte keten verkoop. Ik moet de handelspartners kiezen die bij mijn bedrijf passen. En gezien de schaal van mijn bedrijf kom ik al snel bij de rechtstreekse verkoop terecht.

De meeste boeren zijn echter voornamelijk met hun productie bezig. Ze staan er totaal niet bij stil wat hun positie is in het handelsgebeuren. Als ze een beetje alert zouden zijn, zouden ze vaststellen dat ze te klein zijn om groot te zijn en te groot om klein te zijn. In de handel horen ze nergens thuis. Voor hun afzet zijn ze genoodzaakt om samen te werken, maar ook daar is het weer belangrijk dat dit samenwerkingsverband een schaal bereikt die aangepast is aan de handelspartners.

Jos De Clercq

take down
the paywall
steun ons nu!