De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De Brusselaar verdient beter dan enkel een fusie van haar overheden

De Brusselaar verdient beter dan enkel een fusie van haar overheden

woensdag 22 november 2017 14:55
Spread the love

Steven Van Garsse (Bruzz) vergelijkt de noodzaak van een fusie van de 6 politiezones met de werking van de eengemaakte Brandweer. Die moet evenwel enkel tussenkomen bij brand.
Van de lokale politie wordt gevraagd dat zij samenwerkt met scholen, jeugd- en sportdiensten, de dienst bevolking, sociale diensten en huisvesting. Dat ze enerzijds IN de maatschappij staat en anderzijds ook kordaat-efficiënt werkt in geval van nood.

Voor Bruzz moet alles principieel naar het gewest en naar de 3 gemeenschapscommissies?
Misschien heeft de Brusselaar wel vooral belang bij
– Prioriteit voor gewestelijke (=stedelijke) dynamieken én prioriteit voor subsidiariteit (=betrokkenheid dienstverlening en aanspreekbaarheid politiek)
– Homogene bevoegdheidspakketten zodat blokkeringen omwille van overlappende bevoegdheden, worden uitgesloten. Met vandaag ook een onvermijdelijke meerkost omwille van gedeeltelijke bevoegdheden die allemaal vanuit hun deelaspect kwalitatief dienen ingevuld.
– Cumulverbod gemeentelijke en gewestelijke mandaten

De ziekte van Brussel is dat iedereen bevoegd is, maar niemand verantwoordelijk.” zoals Pascal Smet het ooit stelde. Het is dodelijk voor het resultaat dat je vooringenomen aan de herverkavelingsdiscussie start. Mag daarbij de professionele dienstverlening centraal staan en minder het aantal politieke mandaten (professioneel of met zitpenning)?  Overigens, waarom zou de Brusselaar principieel meer wantrouwig moeten zijn over haar verkozenen dan de Vlaming of de Belg?

De standpunten binnen N en F zijn misschien wel minder homogeen en nog niet zo incompatibel als wat ik bij de polarisering van N-VA en VB lees. Misschien toch eens te rade gaan bij Vincent De Wolf (MR) en Rudi Vervoort (PS) om kennis te nemen van hun voorstellen (besparingen en herstructureringen) en te kijken of ze het menen.

take down
the paywall
steun ons nu!