De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De actuele opportuniteit bestaat erin andere culturen voor een deel te assimileren

woensdag 28 juli 2021 19:55
Spread the love

De grootste uitdaging bestaat er vandaag voor de wereldburger wellicht in de visie verborgen in andere culturen en wereldbeelden, en zelfs vreemde spiritualiteit te assimileren… zonder de kennis en waardering voor je eigen cultuur en wortels op te geven, of erop neer te kijken. Dat is geen sinecure!

 

Deze kruisbestuiving met waarden uit andere culturen (of subculturen uit eigen volk) is voor mij een van de mooiste opgaven die er zijn. Mijn ervaring leert me dat het een werk van lange adem is. Een soort osmose arbeid die veel denkkracht, denkwerk en  ook heel wat emotional labour vereist. Velen passen er dan ook voor. Sommigen volharden en bouwen een uitzonderlijk rijke persoonlijkheid op. Zoals Charles Darwin, Jane Goodall, Georges Monbiot en ik reken mijn persoonlijke levenspad hierbij. Er blijken gaandeweg echter ook waarden te bestaan die gewoon onverzoenlijk zijn. Zonder dat de ene daarom veel beter is dan de andere.

De worteling in het persoonlijke, in de eigen cultuur, in het landschap van je jeugd… dat wordt herontdekt als waardevol én niet te omzeilen, juist in een context van globalisering.

 

#evenwichtsoefening

#studie

#emotionallabour

 

 

Illustratie

Schilderij van Peter Klashorst.

Een ode aan de vrouw, aan de mens, over de dimensies van tijd, ras, cultuur en geografie heen.

 

28 juli ’21

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!