De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Cherson en Zuid-Oekraïne misschien doelbewust beschermd door waterfront. – Update

Cherson en Zuid-Oekraïne misschien doelbewust beschermd door waterfront. – Update

donderdag 15 juni 2023 08:34
Spread the love

Update: nieuwe informatie uit satellietbeelden en inzichten door vergelijking met een bepaalde situatie in WO II die werd in film gebracht maken deze hypothese weinig waarschijnlijk: epiloog van 20 juni 2023.

In de Krantencommentaren van de VRT-radio verneem ik dat Timmy Vandiepen in Het Belang van Limburg benadrukt dat er steeds meer aanwijzingen zijn dat de Nord Stream pijpleiding door Oekraïense commando’s is vernield. Wellicht wilde Oekraïne de Russen in een slecht daglicht stellen met deze daad en de linken tussen Rusland en Europa letterlijk doorknippen.

Wat ik gisteren 14 juni al dacht ziet zich verder bevestigd in ander nieuws van het front: misschien is de dam over de Dnjepr opgeblazen door de belaagde legers. “Het ziet er naar uit dat het grote tegenoffensief een lange uitputtingsslag zal worden” zo klinkt het in het nieuws. Welnu dan is het misschien een idee geweest van de chefs van staven van Oekraïne om de dam over de Dnjepr te vernielen.

De verwachtingen over de militaire slagkracht van het belegerde land zijn nu immens hoog gespannen. Het land heeft heel wat moderne wapens ontvangen van het Westen. Intussen blijft het wel aartsmoeilijk de Russen aan de lange frontlijn in het Zuiden en Oosten uit hun bunkers en loopgraven te verdrijven; die hebben zich intussen diep ingegraven; letterlijk en figuurlijk. In dit soort omstandigheden kan het voor het opperbevel interessant zijn de frontlijn te verkleinen.

Van de kant van de Krim kan Oekraïne door de dambreuk nu gerust zijn dat de Russen uit het Zuiden en Oosten net meer zullen oprukken. Er is rust aan dat front; dat front is gestabiliseerd door een zee van water. Wellicht als gevolg van een bewuste militaire zet die wij als Belgen maar al te goed moeten begrijpen na de IJzer-ervaring in de eerste Wereldoorlog.

Ter herinnering: toen hebben Belgen zich in een laatste stukje nationale grond in het Noordwesten teruggetrokken achter een kunstmatig meer gevormd door de derde stroom die het land rijk is te laten overstromen. De Duitsers werden hierdoor sterk gehinderd; ze zijn nooit tot in de laatste uithoek van ons land geraakt. Water dat werkt als een militaire muur – het zou niet de eerste keer zijn.

Post Scriptum

Update 17 u 50 150623. In het programma Pompidou op  Klara vernemen we dat ook rond het jaar 1600 tijdens de oorlog tegen de Spanjaarden ter hoogte van Antwerpen en Doel een groot stuk land onder water werd gezet om het front klaar en duidelijk te markeren. Om zich veilig voor de vijand achter terug te trekken.

Update

Nadat nieuwe informatie ter beschikking kwam – onder andere over de nadelen van de onderwaterzetting voor Oekraïne en over de twee ontploffingen die door satellieten met warmte-camera’s zijn waargenomen ter hoogte van de dam kort na elkaar in de morgen rond 5 u 30 op de betreffende dag; en nadat andere stukken op alternatieve media informatie brachten over de voordelen voor Rusland over een dambreuk… lijkt bovenstaande hypothese minder waarschijnlijk.

Bovendien wordt duidelijk dat de dam van binnenuit is opgeblazen; de Russen hebben controle over de installaties. Het scenario dat waarschijnlijk heeft plaatsgevonden verduidelijkt zich wanneer we ons de film “Force 10 from Navarone” herinneren. (Columbia pictures – regie van Guy Hamilton – 1978 en 2005 met Robert Shaw Harrison Ford en Barbara Bach). Daarin wordt een dam op vergelijkbare manier vernietigd door explosieven te plaatsen in de enige gang die doorheen heel de damstructuur loopt in Joegoslavië tijdens WO II.

 

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!