De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Aandacht voor vrede tijdens panelgesprekken op Wereldfeest op 18 mei in Hal 5 Kessel-Lo

Aandacht voor vrede tijdens panelgesprekken op Wereldfeest op 18 mei in Hal 5 Kessel-Lo

maandag 13 mei 2024 17:17
Spread the love

Tijdens het Wereldfeest op 18 mei aan Hal 5 in Kessel-Lo worden vanaf 14h vier panelgesprekken georganiseerd over oorlog en vrede in Gaza (14h), Oost-Congo (15h), Oekraïne (16h) en Syrië (17h). Telkens hebben we drie sprekers uitgenodigd die het achtereenvolgens zullen hebben over de oorzaak en regionale context van het conflict, de actuele situatie en wat zou kunnen bijdragen tot vrede in dit gebied. Tijdens het panel over Syrië wordt Semalka voorgesteld, een nieuwe Leuvense vzw die bruggen wil bouwen tussen ons land en de autonome regio Rojava in Noord- en Oost-Syrië.

Over Gaza komen filosofe Anya Topoloski (Radboud Universiteit Nijmegen), Samier Khaled (organisator studentenprotest) en Ludo De Brabander (vzw Vrede) aan het woord. Katrien Vanderschoot (VRT-journaliste), Peter Verlinden (ex-journalist en auteur) en Koen Vlassenroot van het Centrum voor de sociale studie van migratie en vluchtelingen van UGent zullen het hebben over Oost-Congo. Voor Oekraïne hebben we Tom Sauer van het departement Politieke Wetenschappen van de UA, Oost-Europaspecialist Katlijn Malfliet (KU Leuven) en opnieuw Ludo Debrabandere (vzwVrede) uitgenodigd. Over Syrië komen de journalisten Chris Den Hond en Rojin Ferho aan het woord. Orhan Kilic, van het Koerdisch centrum in Leuven, leidt dit panel in.

De infonamiddag is het resultaat van een samenwerking tussen het Wereldfeest en de coöperatieve Groot Ongelijk uit Kessel-Lo.. Bao Sissako, een Senegalese musicus die de kora bespeelt, concerteert in Hal 5 vanaf 13h30. Net voor de aanvang van de panelgesprekken zijn er vanaf 13h45 inleidende beschouwingen door Ward Geens (organisator Wereldfeest), Peter Terryn en Finci Yavuz (coöperatieve Groot Ongelijk). Tussen deze panelgesprekken zijn er ook korte interventies door Didi de Paris. Journalist Luc Vanheerentals modereert de eerste drie panelgesprekken.

Momenteel wordt op meer dan 50 locaties wereldwijd oorlog gevoerd. De oorlogsdreiging in onze contreien is sterk toegenomen sinds de Russische aanval van twee jaar terug op Oekraïne die zowel in het oosten als in het westen aanleiding geeft tot een gevoelige opvoering van de bewapeningswedloop en steeds luider klinkende oorlogstaal. Steeds vaker weerklinkt vanuit NAVO-lidstaten het narratief dat het westen zich moet voorbereiden op een oorlog met Rusland. Daarnaast tart de oorlog die Israël na de Hamas-aanval eind vorig jaar ontketende ten aanzien van het Palestijnse volk in Gaza en elders elk respect voor het internationaal recht. Er is minder aandacht voor maar hij is nog veel dodelijker: de oorlog in Oost-Congo die al miljoenen levens gekost heeft. Ook in Syrië blijven de gevechten voortduren.

Voor meer info: luc.vanheerentals@telenet.be

steunen

Steun voor een nieuwe website

We hebben uw hulp nodig voor een essentiële opfrissing van de website. Om die interactiever, sneller en gebruiksvriendelijker te maken hebben we 30.000 euro nodig. Elke bijdrage, groot of klein, helpt. Met uw donatie ondersteunt u onafhankelijke journalistiek die de verhalen blijft brengen die er echt toe doen. Laat uw hart spreken.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!