De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

BUURTCOMITES KESSEL-LO AAN DE KLAAGMUUR TIJDENS MOBILITEITSDEBAT

BUURTCOMITES KESSEL-LO AAN DE KLAAGMUUR TIJDENS MOBILITEITSDEBAT

zondag 3 oktober 2021 17:48
Spread the love

Buurtcomités Kessel-Lo aan de klaagmuur tijdens mobiliteitsdebat

Tijdens het debat over de aanpak van mobiliteit in Kessel-Lo dat het cultuurcafé Het Groot Ongelijk op vrijdagavond 1 oktober organiseerde stonden verschillende buurtcomités aan de klaagmuur over het sluipverkeer en verkeersonveiligheid. Verwijzend naar het participatieproject VORM3010 en de plannen voor de uitbouw van het regionet tussen Leuven en Diest stelde Leuvense schepen David Dessers een nieuw mobiliteitsplan voor deze deelgemeente in het vooruitzicht. Dat zal in de loop van volgend jaar uitgerold worden. Om het sluipverkeer aan te pakken herhaalde gemeenteraadslid Zeger Debyser (N-VA) het pleidooi van zijn partij voor een ondertunnelde verbinding tussen de Expressweg en de Diestsesteenweg.

Als maatregel tegen het sluipverkeer pleitte het Overleg Buurtcomités Kessel-Lo bij monde van Jan De Geeter voor doorrijtijdbewaking waarbij met ANPR-camera’s nagegaan wordt welke wagens in Kessel-Lo geen bestemming hebben en waaraan een sanctionering kan gekoppeld worden om dit te ontmoedigen. Gert Theunissen van de Fietsersbond wees erop dat er in Kessel-Lo nog veel werk aan de winkel is op vlak van veilige, conflictvrije kruispunten. Op fietsroutes zoals het Jan Vranckxpad is het onduidelijk wie voorrang heeft. Tal van fietspaden zijn ook niet conform aangelegd. De buurtcomités van de Jozef Wauterstraat en Grensstraat/Verenigingstraat wezen op het vele sluipverkeer door hun straat. Volgens Katleen Van Impe uit de Grensstraat, die dagelijks 2500 auto’s moet verwerken, beseften de bewoners pas in welke afschuwelijke situatie ze zich bevinden toen de straat een tijd terug een hele periode afgesloten was voor wegenwerken. Els Degel van de Koetsweg hekelde de erbarmelijke infrastructuur die de situatie erg gevaarlijk maakt voor fietsers. Vanuit de zaal werden nog diverse voorbeelden gegeven van ‘pineutstraten’.

Het stadsbestuur streeft volgens schepen Dessers naar een duurzame modal shift, noodzakelijk om een steeds groeiende stad leefbaar te houden en klimaatneutraal te maken. In het kader van het participatieproject VORM3010, dat niet alleen oog heeft voor verkeer, maar ook voor vergroening en ontharding, bespreekt een burgerpanel met experten momenteel een nieuw plan voor Kessel-Lo dat in het najaar tijdens een groot evenement met alle inwoners verder zal worden besproken. Uitbreiding van de zone 30 was in Kessel-Lo voorzien voor deze zomer, maar werd omwille van het WK Wielrennen enkele maanden uitgesteld. Op vlak van fietsveiligheid worden wel degelijk stappen vooruit zoals recent aan de Brusselsepoort. Het weren van het sluipverkeer is een van de voornaamste doelstellingen van het nieuwe plan en er zijn op dat vlak geen taboes. ANPR-camera’s zullen volgens Dessers pas worden ingezet als andere oplossingen niet helpen. Er is over het mobiliteitsplan ook overleg met de buurgemeenten om te vermijden dat zij slachtoffer worden van Leuvense maatregelen.

Zeger Debyser vroeg zich af of bij VORM3010 wel iedereen aan bod komt en gehoord wordt zoals bijvoorbeeld de senior die de auto nodig heeft om zich te verplaatsen. Van degenen die de vragen van de enquête beantwoord hebben was bijvoorbeeld liefst 80 procent hoogopgeleid. De N-VA is volgens geen autopartij zoals her en der beweerd wordt en staat ook achter de modal shift al doelstelling. De bewoners moeten echter echte alternatieven worden aangeboden zoals veilige fietspaden vooraleer ze auto’s zullen laten staan. Het is volgens Debyser ook onduidelijk hoe het stadsbestuur de prioriteitenlijst opstelt van slechte straten die worden aangepakt. Als men ANPR-camera’s wil installeren om sluipverkeer te weren moet er ook werk gemaakt worden van een flankerend beleid. Dat was er onvoldoende aan de Spaanse Kroon in Heverlee. De bouw van een ondertunnelde verbinding tussen de Expressweg en de Diestsesteenweg is voor hem dé oplossing om het sluipverkeer te weren.
LUC VANHEERENTALS

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!