De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Jef Maes, Debby Burssens

Busgebruikers krijgen een gezicht tijdens guerrilla foto-expo op de Markt van Sint-Niklaas

maandag 22 november 2021 14:34
Spread the love

“Neem jij wel eens de bus?” Met die vraag ging de PVDA op pad. En wat blijkt? Mensen gebruiken nog steeds de bus om naar hun werk te gaan, hun kinderen naar school te brengen, te winkelen, of om het isolement te doorbreken. Velen hebben geen alternatief.

De afgelopen maanden namen leden van de PVDA zwart-wit portretfoto’s op de stadslijnbussen van mensen die ze vanaf 2023 verliezen. Het is een symbolische actie in de strijd tegen het ‘decreet basisbereikbaarheid’. Hier bij ons betekent dat de afschaffing van vier stadslijnbussen, maar dankzij het engagement van actievoerders wordt die dan toch nog herleid tot één. Maar wij willen juist méér en niet minder openbaar vervoer.

“In een context van klimaatcrisis, fileproblemen, verkeersslachtoffers en de groei van armoede en isolement, kiezen beleidsverantwoordelijken ervoor om de meest voor de hand liggende  oplossing af te bouwen: een ruim aanbod aan veilig, goedkoop en groen openbaar vervoer in publieke handen.”

Toen in 2020 duidelijk werd wat het ‘decreet basisbereikbaarheid’ als effect zou hebben, ontstond er grote commotie. Die commotie is eind 2021 nog niet gaan liggen. Sommigen zijn er nog steeds niet van op de hoogte. En diegenen die wel weten wat er in de steigers staat, zijn ongerust. Welke bushaltes blijven? Welke verdwijnen? Tot wanneer blijven de stadslijnbussen rijden? Hoe geraak ik op het werk? Zal dat nog betaalbaar zijn? … Schepen Hanssens, ook voorzitter van de Vervoerregio, geeft toe dat de situatie verre van duidelijk is en benadrukt dat die onzekerheid niemand dient.

De huidige bussen zijn aan vervanging toe. Volgens de voorzitter van de Vervoerregio zit een verbetering er de eerstkomende jaren echt niet in. Op de huidige stelplaats zijn geen elektrische laadpunten voorzien en De Lijn plant er ook geen.

In het klimaatakkoord werden geen agendapunten opgenomen om een sterk en inclusief busnetwerk uit te bouwen. De PVDA vindt dat Vlaanderen foute keuzes maakt. In een context van klimaatcrisis, fileproblemen, verkeersslachtoffers en de groei van armoede en isolement, kiezen beleidsverantwoordelijken ervoor om de meest voor de hand liggende oplossing af te bouwen: een ruim aanbod aan veilig, goedkoop en groen openbaar vervoer in publieke handen.

We vragen aan de beleidsmakers om de busgebruikers recht in de ogen te kijken en ze niet in de steek te laten. De komende maanden volgen er meer acties en wordt de petitiecampagne voortgezet. Er tekende al 2.770 mensen de petitie; jij straks ook?

Meer info

Jef Maes, PVDA-gemeenteraadslid in Sint-Niklaas en Debby Burssens, coördinator actiecentrum De Werf.

 

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!