De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Bastogne 44. De maand miserie die helden voortbracht en een eeuw vurige dankbaarheid

woensdag 29 december 2021 12:51
Spread the love
Men zegt dat van alle soorten legereenheden, de parachute troepen er het minst last van hebben, omsingeld te raken door de vijand. Zij zijn dat vanuit hun aard gewoon, zo heet het bij krijgshistoricus Beevor. Toch waren het in de kersttijd in 1944 zeer zware dagen voor de fameuze 101th Airborne Division, die samen met een geregelde landmacht eenheid het wegenknooppunt Bastogne moest bewaren, om de Duitsers pogend te stoppen op hun weg naar Antwerpen tijdens het verrassende Ardennenoffensief. in de bijtende koude zonder medische officieren noch eenheid, die waren gevangen genomen door de Duitse troepen, vaak bijna zonder voedsel, en op menige plek onder dagelijkse bombardementen. Ook de munitie raakte uitgeput. En dat terwijl een paar geduchte Wehrmacht en SS-eenheden hen belegerden. Waaronder als ik het mij goed herinner de Tankeenheid Leibstandarten Führer Adolf Hitler en een eenheid van de Pantzer Lehr. Dat was een opleidingseenheid die mee vocht, en hoe.
Bij deze foto komt dus het verhaal van de hoogst welkome ontzetting . Door tankeenheden van het Derde Leger onder generaal Patton.
Rita en ik weten er alles van, nadat wij onlangs het BWM-museum een bezoek brachten.
Het verhaal over de belegering en tenslotte de ontzetting van Bastogne komt aan bod in de geliefde reeks “Band of Brothers”.
Het is een waargebeurd verhaal dat o.i. over niet minder gaat dan over Verlossing.
En over heldendom en veel miserie. Over dapperheid aan het front oog in oog met de vijand. En over diep geluk bij de burgers die het allemaal mochten overleven.
Uit de getuigenissen van nakomelingen die de Ardense streek bezochten, blijkt dat de mensen altijd vriendelijk zijn, maar als je kenbaar maakt als nakomeling van.de soldaten die er toen vochten, wordt je nog altijd als vorsten onthaald en bejegend.
Hier volgt tenslotte het verhaal in militaire zin in een notendop, we gaan daartoe even over op Engels.
On Tuesday, December 26, 1944, General Patton famously said to Bradley: “Brad, this time the Kraut’s stuck his head in the meat grinder, and I’ve got hold of the handle”. But General Patton had heavy German counterattacks all over the front, one of which forced the 4th Armored Division to withdraw a few miles. In addition, Patton had not yet managed to make contact with the defenders in Bastogne, the soldiers in Bastogne heard the fighting a few kilometers further south, but they did not yet count on Patton’s army to force a breakthrough. The exhausted paratroopers of the 101st Airborne Division were able to repulse a German attack in the northwest sector near Hemroulle with the support of the field artillery battalions, but these were now almost out of ammunition.
At 2:00 PM, Patton received a call from the commander of III Corps who suggested a risky venture. He proposed to launch an attack straight through Assenois north towards Bastogne. Captain William A. Dwight of the 37th Tank Battalion, 4th Armored Division was to lead a column with five Sherman tanks and a half-track and infantry across the road. Dwight’s small column, driving at full speed with the front Sherman firing forward and the other sideways, thwarted any resistance from the woods on either side of the road. At 4:45 PM the forward Sherman tanks made contact with the Able Company, 326th Airborne Engineer Battalion, manning that sector. The siege of Bastogne was over, but many feared that the real battle was about to begin. For its relief of the city of Bastogne, the 37th Tank Battalion was awarded the Presidential Unit Citation.

Such tell tale & deepening a story. My partner and I were in Bastogne on November 12th. The War Monument and the Bastogne War Museum are equally intensely interesting. I decided to put on my medal coming with the national Belgian honorary Title of “Ridder in de Kroonorde” – “Knight in the Order of the Crown” that I received in spring for the first time in the public space to honour the soldiers that fought that cold, hungry and bloody Battle. And for those whose life ended there.

Picture: The ‘Cobra King’ crew — 1st Lt. Charles Boggess, Cpl. Milton Dickerman and Pvts. James G. Murphy, Hubert S. Smith and Harold Hafner — pose for a celebratory photo, shortly after the tankers led the armor and infantry column that reached Bastogne in December 1944.
Follow us on instagram for more pictures and stories  https://www.instagram.com/battlefieldtoursgron/

Stef Hublou Solfrian

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!