De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Antwerpen broodrooft allochtonen

Antwerpen broodrooft allochtonen

woensdag 11 mei 2011 07:51
Spread the love

‘Als mensen uit de vastgoedsector extra veiligheid eisen van de stad Antwerpen voor ze willen investeren in ondermeer Antwerpen-Noord, dan is de stad bereid daar op in te gaan’. Dat zei toenmalig veiligheidsschepen Dirk Grootjans (VLD) in november ’05. Dààr gaat het om : winstgevend beton tegen de mensen. Daarom voert de stad Antwerpen een racistische ‘opkuis’ rond het De Coninckplein, ‘den 2060’ en broodrooft ze de allochtone middenstand.

‘Morele openbare orde…’

Maandag avond 9/04/11 waren op dit plein een zestigtal mensen présent voor de actie ‘Broodroof!’. Een kleurrijk gezelschap dat representatief was voor deze bruisende multiculturele buurt. Een actie van de ‘zwarte café bazen’, ‘SOS 2060’ en de reeds jaren rond deze thema’s werkende groep ‘Basta!’. (1) Het betrof een eerste protest tegen de recente plannen die het stadsbestuur heeft met de stationsbuurt, de omgeving rond de bibliotheek Permeke en ‘2060’. (2)

De actievoerders beschuldigen de overheid van broodroof en racisme, op het terrein uitgevoerd door een discriminerende politie. Wanneer schepen Grootjans in ’05 nog duidelijk erkende dat de politieke meerderheid van burgemeester Patrick Janssens (SP-a) onbeschaamd de kant kiest van de project ontwikkelaars en de rijken, dan gaat ze nu zowaar  filosoferen om haar campagne tegen alles wat in haar ogen ‘imago verlagend’ is te rechtvaardigen.

Uit een gemeenteraadsbesluit van 20/12/10 : ‘Het stadsbestuur wil daarbij geenszins een morele openbare orde opdringen in een maatschappij die wordt gekenmerkt door een grote verscheidenheid aan levenshoudingen…’ Alleen al de vaststelling dat het stadsbestuur – met Janssens als verantwoordelijke voor de ‘openbare orde’ met een racistische politie – zich hier op voorhand gaat ‘verontschuldigen’, stinkt.

Controleren, regisseren

De volgende alinea maakt alles duidelijk : ‘Het stadsbestuur is echter wel bevoegd om op te treden wanneer de verstoring van de morele openbare orde wordt veruitwendigt in de verstoring van de materiële openbare orde zoals hier duidelijk het geval is…’ Deze kronkel kan alleen uit het brein komen van de ex Groene Tom Meeus, bedrijfsdirecteur van de dienst met een softe naam : Samen Leven. Rechterhand van Janssens.

Samen Leven is de opvolger van : Integrale Veiligheid. Een naam die meer de lading dekt : overal zijn de flikken aanwezig en manipuleren ze ondermeer de sociale sector, het OCMW, buurtkomitees, culturele activiteiten,… Niet te controleren / regisseren organisaties als Basta! en actiegroepen als ‘SOS 2060’ zijn een doorn in het oog.

Anders en duidelijk gesteld zegt Samen Leven / Integrale Veiligheid: zij die ‘uitwendig’ afwijken van de normen en waarden die de middenklasse ingepompt krijgt en slikt, zijn ‘imago verlagend’ in een wijk die overgeleverd wordt aan de beton boeren. Simpel door hun aanwezigheid zorgen ze voor ‘visuele overlast’ en worden dag en nacht opgejaagd. De ‘bruinen’, de ‘zwarten’, de sjofel gekleden, de ‘hangjongeren’, de krom lopenden,…

Onderklasse

Allen die niet het uniform van de iets beter middenklasse dragen, zijn verdacht. Zijn ‘lompenproletariaat’ of zoals Bart De Wever meent : een ‘onderklasse’ van wie de sociale zekerheid moet afgepakt worden in naam van de ‘activering’ naar een ‘normaal’ bestaan als ‘gewone’, liefst onzichtbare, gezagsgetrouwe burger. Een groot deel van de sociaal democratische linkerzijde én van de radicale linkerzijde sluit zich bij deze sociale uitsluiting en criminalisering van de armen aan.

Dat ‘lompenproletariaat’ is immers ‘geen deel van de arbeidersklasse…’ Het ‘verstoort de morele en materiële openbare orde’ die de meerderheid van links genoegzaam koestert. Hengelend naar een deel van de middenklasse dat extreem rechts stemt, naar boven likt en naar onder trapt. Wie bij de hond slaapt krijgt zijn vlooiën…

UNIZO tégen kleine middenstand

Flikken kuisen op bevel ‘van boven’ Antwerpen op van ongewenst gebroed op. Het zal hen worst wezen dat ze op bevel ‘van boven’ vergelijkbare discriminerende en racistische taken volbrengen die in WOII de joden uit het stadspark, uit de stad joegen en erger.  Janssens voert hier exact dezelfde politiek als katholiek ‘oorlogsburgemeester” Delwaide sr. in WOII. Op heel wat plaatsen in Antwerpen broeit daartegen verzet. Janssens en C° verzieken de stad. Extreem rechts, het VB, maakt hiervan gebruik om illegale buurt patrouilles op te richten, het recht in eigen hand te nemen. (3)

De actie op het De Coninckplein van vorige maandag werd gevoerd door vrouwen en mannen uit de Afrikaanse gemeenschap, samen met talrijke andere nationaliteiten en ‘witte’ buurtbewoners. Onafhankelijk gemeenteraadslid Frank Hosteaux – zopas PVDA lid geworden – sprak de mensen toe. Hij wees er ondermeer op hoe zijn buurt rond het De Conincplein door de stad geweigerd wordt bij het organiseren van braderijen. De kleurrijke middenstand wordt daardoor bewust uitgesloten.

In een ‘Open Brief’ aan de Antwerpse Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO) zegt Hosteaux : ‘U houdt de goegemeente voor dat u de belangen van de kleine middenstand vertegenwoordigt. Laat me toe te stellen, dat de totale afwezigheid van protest tegen deze broodroof van kleine handelszaken in Antwerpen-Noord vanwege UNIZO-Antwerpen, de zogenaamde belangen verdediger van de kleine zelfstandige, voor mij totaal onbegrijpelijk overkomt’.

Hij besluit : ‘Uw organisatie is niet de verdediger van de middenstanders waarvoor ze zich uitgeeft. Uw organisatie verdedigt uitsluitend de grote handelszaken. De kleine middenstander heeft niets aan uw organisatie. Integendeel’.

UNIZO is de bondgenoot van de stedelijke overheid en voert met haar een politiek tegen ‘de vreemden’ die als kleine middenstanders en horeca in hun winstgevende vijver vissen.

Afrikaanse geuren en kleuren

Eén van de maatregelen tegen de buurt, tegen de kleine allochtone middenstand in de eerste plaats is een willekeurig opgelegd sluitingsuur om 01u. Dat gebeurt op basis van Kafkaiaanse ‘beschuldigingen’ van ‘overlast’. Zoals een klant die op straat…spuwt. De aanwezigheid van ‘illegalen’, terwijl de uitbater niet eens het recht heeft om papieren te vragen aan klanten.

Te luide muziek zonder één enkele te controleren meting. Feiten van vorige eigenaars worden hen klakkeloos aangewreven. De mensen worden hiermede geïntimideerd en angstig gemaakt. Hun broodwinning voor hun gezin, familie bedreigt. Armoede wordt door de overheid georganiseerd. Via ‘SOS 2060’ krijgen ze steun van advocaten.

Overloop deze onvolledige lijst van Afrikaanse geuren en kleuren. Gelegenheden die verbod kregen na 01u open te blijven, volledig gesloten werden of zelf sloten : Mayi ya Sika, La Maman Congolaise, Mama Leki, Murphy’s, Tammy’s Spot, Full Moon, Manan Berthe, Zando na biso marked, Kilimanjaro, De Smaak van Afrika, Mozaique,…

Volks en authentiek

Op een persontmoeting zegden de actievoerders van ‘SOS 2060’ en ‘Basta!’ : ‘Alle hier genoemde gelegenheden noemen wij ‘authentiek’ en ‘volks’, ze verdienen aangemoedigd en gesteund’. De mensen die op het plein de actie Broodroof ! voerden zijn het volk. Blijkbaar een gevaarlijk volkje, gezien de ruime politie aandacht voor een totaal vrede volle manifestatie van zestig ‘Anderen’.

‘SOS 2060’ richt zich bij monde van Frank Hosteaux tot het Centrum voor Gelijkheid van Kansen een racismebestrijding. Men vraagt van het Centrum een onderzoek, waar op ingegaan werd. Citaat : ‘Zijn de redenen die men inroept om bepaalde horeca zaken een verplicht sluitingsuur op te leggen, correct en onbevooroordeeld? Is er niet minstens sprake van racisme ? Is er geen sprake van indirecte discriminatie… Met deze maatregelen viseert men immers vooral de uitbaters van oorspronkelijk vreemde origine en werkt men de inburgering en de integratie van deze groep tegen’.

Volgende keer met 600 !

De veelkleurige, solidair samenwerkende groep op het De Coninckplein zei : ‘Dit is een begin. Nu staan we hier met zestig, de volgende keer zijn dat er zeshonderd !’. Met Broodroof ! wordt vooral de aandacht gevestigd op de discriminatie van de Afrikaanse horeca. Het gaat echter om veel meer. Om zowel de daklozen, drugverslaafden en marginale mensen die vervolgd worden. Om de volkse buurtbewoners die verdreven worden omdat ook zij ‘imago verlagend’ zijn.

De actie Broodroof ! gaat door met een affiche campagne en een petitie die ook on- line te ondertekenen is via Basta!. (1) Op maandag 30 mei zal gemeenteraadslid Frank Hosteaus over deze zaak interpelleren en wordt om 18u voor het stadhuis gemanifesteerd.

* ‘Het Antwerpse De Coninckplein. Naar wiens evenbeeld en belangen wordt de stad gekneed?’ luidt de Opinie van een aantal denkers uit verschillende universiteiten. De intellectuele basis voor de nog komende straat acties. (4)

1 – ‘Basta’  www.basta-online.be

2 –  ‘Den 2060 in verzet’  www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/04/22/den-2060-in-verzet-tegen-discriminatie

3 –  ‘Illegale burgerwacht’  www.dewereldmorgen.be/blog/koen-calliauw/2011/05/02/buurt-observatie-patrouilles-illegale-burgerwacht

4 –   ‘Naar wiens evenbeeld ?’  www.dewereldmorgen.be/artikels/2010/11/08/naar-wiens-evenbeeld-en-belangen-wordt-de-stad-gekneed

take down
the paywall
steun ons nu!