De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Anti-racistisch Antwerpen wapent zich

Anti-racistisch Antwerpen wapent zich

donderdag 26 mei 2011 11:29
Spread the love

De Antwerpse oppositie tegen het discriminerend beleid van de overheid organiseert zich en coördineert haar acties. Eén van deze diverse en autonome bewegingen is ‘SOS 2060’ met haar protest ‘Broodroof’. In opdracht van ‘het stadhuis’ worden de mensen van het De Coninckplein en de omwonenden gecriminaliseerd door de politie. Afrikaanse cafés zijn met racistische voorwendsels met sluiting bedreigt of gingen reeds dicht. ‘SOS 2060’ roept op tot een manifestatie aan het Antwerpse stadhuis. Nu maandag 30 mei om 18u, voor de gemeenteraad. (1)

‘Deporteren’ of wegpesten ?

‘SOS 2060’ laat van zich horen, gesteund door vele individuele burgers, linkse netwerken als ‘Basta!’, de PVDA en Rood! Het betreft een groep met talrijke Afrikaanse mensen en andere nationaliteiten, waarbij ‘witte’ Belgen en advocaten. ‘Enkel samen maken we het verschil !’, zegt de Moslim vrouwenbeweging ‘Vrije Keuze-Voem’. (2)

‘SOS 2060’ concentreert zich nu op de niet gerespecteerde rechten van de Afrikaanse bevolking in ‘den 2060’. Ze zal haar actieterrein in de wijk uitbreiden naar andere doelgroepen die het slachtoffer zijn van de centrum-rechtse stedelijke politiek. Die deze arme, zeer diverse wijk wil ‘opkuisen’ in het voordeel van de winsten der grondspeculanten en  project ontwikkelaars. Die de bewoners met een uitgekiende strategie van de uit de vrije markt afkomstige ‘communicatie specialist’ burgemeester Janssens, verdeeld.

De bewoners van deze historisch arme buurt, ‘Antwerpen-Noord’, vormen ‘visuele overlast’ en zijn ‘imago verlagend’. Het gaat hier om mensen, niet om vuilniszakken. Een terminologie die al jaren schaamteloos gebruikt wordt  in officiële stedelijke teksten.

Men bedoelt hiermee niet alleen de weinige ‘junks’ en hoertjes, maar ook het tot ‘onderklasse’ verklaard ‘stedelijk proletariaat’ van de middenklasse, deel van de arbeidersklasse met een uitkering of niets. De mensen met een inkomen lager dan Europa stelt, de ‘working poor’ die in aantal toenemen. Ook de ‘illegalen’ behoren tot de arbeidersklasse. Zij zijn om wie ze zijn, ‘overlast’.

Armoede, een klassenconflict ?

‘Armoede, een klassenconflict ?’ vraagt de doctor in de sociale wetenschappen Francine Mestrum zich op De Wereld Morgen af. Ja, zegt ze. Maar het kreeg een andere betekenis. Er is geen conflict tussen armen en rijken. Wel één tussen niet-arme werknemers met verworven sociale rechten enerzijds, en arme mensen zonder werk anderzijds. Zo wordt armoede ook binnen een klasse een conflict, waardoor de werkelijke vijand – het kapitalisme, de vrije markt – uit de vuurlinie blijft. (3)

‘En op die manier zet het systeem arme mensen op tegen werknemers en werknemers tegen armen’, zegt Francine Mestrum. ‘De rijken lachen in hun vuistje’. Het is deze geraffineerde tactiek die de Antwerpse overheid aanwendt. Zelfs sommige ‘radicaal linkse marxisten’ trappen in die val en distantiëren zich door hun electoraal / dogmatische kortzichtigheid van het volgens hen ‘lumpenproletariat’.

Dat soort zelfverklaard radicaal links schuift inzake dit thema naar extreem rechts op. Met de illusie aldus zieltjes te winnen bij de middenklasser met een vaste job en sociale zekerheid, zogenaamd de ‘échte’ betrouwbare arbeiders die niet verder kijken dan hun VTM-neus lang is.

De nieuwe ‘voorhoede’

De vroegere ‘voorhoede’ dus, een rol die al lang in handen kwam van de ‘immateriële arbeiders’ die mondiaal boven de staten, de bedrijven en haar fabrieksarbeiders staan. Die met hun geavanceerde kennis als zwaar geschoolde werkers, in opdracht van hun bazen de touwtjes in handen hebben. Die de macht bezitten om het raderwerk stil te leggen met hun computers. Zoals in het verleden het fabriek proletariaat met haar stoommachines.

De ‘immateriële arbeiders’ zijn de in aantal beperkte voorhoede van vandaag, zoals het  weinig in aantal zijnde proletariaat dat tijdens de industriële revolutie(s) kwalitatief was in een nog half  feodale, agrarische wereld. Deze opvatting is ontleend aan de aan de tijd van nu aangepaste marxistische filosofie / politiek van Michael Hardt en Antonio Negri (‘De Menigte’ en ‘Empire’) (4)

Burgerlijk ongehoorzaam

Merkwaardig is dat de nieuwe verzetsbewegingen in de Arabische landen en Spanje gebruik maken van dezelfde elektronische wapens als de ‘immateriële arbeiders’ dat doen. Ook ‘terroristen’ gebruiken netwerken om hun acties over duizenden km te sturen in een ‘asymetrische’ oorlog met het ‘Empire’. De oude ‘tam-tam’ is niet dood, hij kreeg een electronisch broertje.

In deze gelijkenis zitten hoopvolle dromen over nieuwe vreedzame strijdvormen en bondgenootschappen die de in een diepe coma verzonken linkerzijde wakker schudt. Die de andersglobalistische beweging nu reeds wapent.

Maar terug naar een meer aardse werkelijkheid : ‘Den 2060’ in Antwerpen met haar ‘menigte’ en haar tactiek van burgerlijke ongehoorzaamheid in een middelgrote stad met een repressief bestuur. Het is een ‘asymetrische’ strijd met een vijand die frontaal aanvalt.

Arm ? Guilty !

Vermits men de mensen van ‘den 2060’ moeilijk naar afgelegen gebieden buiten de stads poorten kan ‘deporteren’, worden ze weggepest met brutale, dagelijkse razzia’s en dubieuze overvallen op Afrikaanse cafés en woningen, bedoelt als intimidatie. Zoals vorige week in de Van Arteveldestraat. De maffiose diamant sector even verder in de stations wijk wordt in de watten gelegd. De dure glitter rond de opening van het MAS (Museum Aan de Stroom) met een groots vuurwerk, was ‘opium voor het volk’. (5)

Met als moto ‘zero tolerance’ en ‘veiligheid’ worden dus onwettelijke middelen ingezet tegen de armsten, de zwaksten, zoals prostituees en druggebruikers. Waarna de lagere middenklasse zal volgen. De armen worden gestraft omdat ze arm zijn, schuldig, ‘guilty !’.

Patrick Janssens (sp-a) is geen burgemeester van deze stad, maar een zelf verklaarde ‘entrepreneur’ die de rijkere middenklasse lokt met voor de minder begoeden onbetaalbare ‘chi-chi’. Waardoor de huurprijzen onbeheersbaar stijgen en wonen onbetaalbaar. Dat is ook de bedoeling. Sociale woningen zijn schaars. Gezinnen zijn verplicht in ziekmakende krotten te hokken.

Dokwerker Hosteaux interpelleert ‘entrepreneur’ Janssens

Maandag 30 mei ’11 zal het onafhankelijke gemeenteraadslid Frank Hosteaux in de raad deze stedelijke ‘entrepreneur’ interpelleren over zijn racistische politiek in ‘den 2060’. Hosteaux, een ex dokwerker, woont in de wijk. Hij nam ontslag uit de sp-a fractie wegens de criminalisering van zijn buurt. Hij sloot zich aan bij de PVDA. 

De onafhankelijke actiegroep ‘SOS 2060’ zal van af 18u op de Grote Markt protesteren om nadien de raad bij te wonen. Men verzet zich tegen een opgelegd sluitingsuur om 01u van vooral de ‘de zwarte cafés’. Wat hen naar het faillissement drijft. ‘SOS 2060’  voerde op 9 mei al een actie op het De Coninckplein. (6)

Dit is een oproep om maandag deel te nemen aan deze nieuwe actie. Ze maakt deel uit van een aanzwellend verzet en de trotse bewust wording van de slachtoffers. Extreem rechts steunt de ‘socialistische’ burgemeester en drijft hem verder op naar  discriminerende ingrepen. Daarbij slaafs gevolgd door bijna de hele gemeenteraad.

Deze raad en de burgemeester worden gegijzeld door het VB. De repressie wordt uitgevoerd door de flikken en een stadsdienst als ‘Samen Leven’, die de stad onleefbaar maakt als verlengstuk van de ‘gewapende arm’. Die de sociale sector intimideert en dwingt samen te werken met de politie. Waardoor hulpverleners hun beroepsgeheim schenden en hulpbehoevenden hen mijden.

‘Hooligans’ & flashmob

De oppositie tegen de overheid, de politie, het beleid, komt in beweging. Voor enkele weken was er het spontane oproer van Marokkaanse jongeren op de symbolische ‘Turnhoutsebaan’, na een voetbal match. Het werd afgedaan als hooliganisme en vandalisme. In werkelijkheid was het een ongeorganiseerd kreet van woede om het dagelijkse racisme en de sociale uitsluiting die deze jongeren ervaren.

De Stad reageerde met een draconisch samenscholingsverbod, in plaats van initiatieven te nemen die het leven van deze jeugd normaler kunnen maken. Zoals jeugd clubs, begeleiding op school en naar de arbeidsmarkt. (7)

Vorige zaterdag (21/05/11) organiseerde de beweging tegen racisme ‘Hand in Hand’ en het minderheden centrum ‘De8’ een wervelende flashmob op het Astridplein, voor het Centraal Station. Stadsdichter Peter Holvoet-Hanssen gaf de aftrap voor deze ludieke actie die hààr publiek bereikte. De gewone, kuierende burger op een lentedag. Het anti-racistisch verzet heeft vele gezichten en één doel.

‘Vrije Keuze-Voem’ komt op straat

Nu zondag 29 mei komt ‘Vrije Keuze-Voem’ opnieuw op straat. Ze voerden reeds een geslaagde manifestatie op het St.Jansplein tegen de politie brutaliteiten in een stad waar het politie corps de weinige allochtone rechercheurs openlijk discrimineert, zoals een dossier in De Morgen bewees. (8)

Zondag aanstaande richten deze Moslim vrouwen een ‘Mars’ in : ‘Samen voor gelijke kansen’. Men vertrekt aan het Laar in Borgerhout, om 14u. Om te eindigen aan Park Spoor Noord om 15u. Daar info door experten over de thema’s. Die betreffen onderwijs, arbeidsmarkt, politie brutaliteit,vrijheid van religie beleving. Er zijn  info- en eet standjes met ‘halal’ hotdogs. Er is kinderanimatie. ‘Voem’ organiseerde zopas een debat over ‘ritueel slachten’ en godsdienstvrijheid. Samen met de joodse gemeenschap. (9)

‘Toer de Nord’ en een … ‘Vlaamse worstelkermis’ 

De stad Antwerpen voert een aanvalsoorlog, waarvoor het ter ziele gegane rechtse ‘buurtcomité’ De Bilzen zich in Antwerpen-Noord graag leende. Men tracht de mensen tegen mekaar op te zetten en concentreert zich op een ‘verdeel en heers politiek’. Kenmerkend daarvoor is de door de stad gemanipuleerde ‘Toer de Nord’ die zaterdag 28 mei van 12u tot 20u plaats heeft. ‘Maak kennis met het bont gezelschap van 2060’, zegt men. De organisatoren zijn de ‘witte’ middenstand met een UNIZO  reukje en de Stad.

Vooreerst heeft UNIZO (Unie Zelfstandige Ondernemingen) geweigerd om de Afrikaanse en andere allochtone horeca te steunen in hun gevecht om te overleven. Vervolgens lukt die ‘Toer de Nord’ er in het De Coninckplein en zijstraten, waar deze horeca vol op aanwezig is, buiten spel te zetten. Een boeiende buurt,zoals ook in de officiële stadskrant De Nieuwe Antwerpenaar in een ongecontroleerde bui van openheid benadrukt werd.

‘Onze horeca eerst’, heet dat. ‘Onze centen eerst’. Georganiseerde sociale uitsluiting, gesubsidieerd door de rechtse overheid. De ‘zwarte cafés’ rond het De Coninckplein werden niet eens geïnformeerd over het programma dat als glosy brochure met pakken in de ‘witte’ zaken verspreidt wordt. Toeval ?

Zo ontdekten ze op de valreep dat het plein toch niet helemaal vergeten is. Dat over hun deur een… ‘Vlaamse worstelkermis’ gepland wordt. Verder wat cultuur aanbod in ‘blanke’ cafés en in de bibliotheek Permeke. Een ‘Vlaamse worstelkermis’ in een buurt die bruist van allochtone cultuur. Om te lachen of te huilen ? 

‘Exotisch aanbod…’

‘Toer de Nord’ roept de Antwerpenaar op om kennis te maken met de wijk, zonder één woord te verspillen aan de allochtone mensen die er massaal wonen en werken. Wiens kinderen er naar school gaan. Wanneer ze wilden deelnemen aan de jaarlijkse ‘Opsinjoren Lentepoets’ en andere door de Stad opgezette initiatieven, werd dat bot geweigerd op ‘advies van de politie’. De ene ‘Sinjoor’ is de andere niet. ‘t Stad is niet ‘van iedereen’. Dat blijkt weer.

De enige paternalistische verwijzing naar de diverse samenstelling van deze wijk in de pers mededeling betreft twee woorden : ‘Exotisch aanbod…’ Een Freudiaanse lapsus ? ‘Exoten’ zijn vreemde indringers die de ‘eigen cultuur eerst’ in de dieren- en plantenwereld bedreigen.

In deze geglobaliseerde wereld met haar miljoenen reizigers en het grens overschrijdende vrachtvervoer een normale ontwikkeling. Ook de Vlaamse leeuw is een ‘exoot’, tijdens de kruistochten geïmporteerd uit het nabije Oosten. Daarom wappert hij trots aan onze overheid gebouwen en niet een Vlaams konijn.

Racisme in het taalgebruik door lieden die menen alles te kunnen ‘aanbieden’, verkopen. Als het maar opbrengt. Ook de aangespoelde ‘exoten’ en hun culturele eigendom, die in een andere context ‘illegale criminelen’ heten. Joden werden ooit ‘vreemde luizen’ genoemd en massaal naar Auswitch vervoerd , van uit  deze van oudsher xenofobe provinciestad.

‘Boulevard Amandla’

‘Toer de Nord’ heeft een indrukwekkend ‘Noordelijk’ programma. (10) Het Zuiden van de aardbol en de vele andere culturen in ‘den 2060’ worden echter uit het zicht gehouden. Het De Coninckplein is al jaren verboden terrein voor initiatieven die niet ‘geregisseerd’ kunnen worden. Mondjesmaat wordt onder sterke druk al eens iets toegelaten dat ‘anders’ is.

Zoals de steeds met tegenwerking kampende indrukwekkende jaarlijkse Afrikaanse kunst en cultuur manifestatie ‘Boulevard Amandla’ , waar projecten getoond worden met volkse én museale kwaliteit. Zowel het plein als ‘Boulevard Amandla’ bestaan voor ‘Toer de Nord’ niet.

Bekijk hier video’s van ‘Boulevard Amandla’ uit 2009. Afrikaanse mensen stappen zij aan zij op met blanken van de ‘pleingroep’ (‘straatbewoners’) en gewone buurtbewoners van ‘den 2060’. Voor de ‘witte’ initiatiefnemers van ‘Toer de Nord’ en de Stad duidelijk te ‘exotisch’. En vooral een vervelende manifestatie van multiculturele verdraagzaamheid en solidariteit. ‘Imago verlagend’… (11)

Deze ‘Toer de Nord’ die een ‘Toer van de Witten’ is, loopt van het St.Jansplein naar de Offerandestraat en ontwijkt samenwerking met de diversiteit aan culturen en mensen die typisch is voor Antwerpen-Noord. De actie voerders van ‘SOS 2060’ zullen zich tijdens die ‘Witte Toer’ laten zien en horen.

Verzet ontsnapt aan controle en regie

Het Antwerpse beleid wil alles en iedere burger controleren en ‘regisseren’. Daarvoor heeft het ondermeer ‘buurtregisseurs’ in dienst, die vermomde flikken zijn. Het gerechtvaardigde verzet van steeds meer Antwerpenaren en organisaties tegen dat discriminerende en racistische beleid, ontsnapt aan haar manipulatie en maakt haar angstig.

Deze groepen voeren nochtans een openlijke, duidelijke strijd en vinden mekaar. Ze gebruiken de elektronische communicatie middelen van vandaag. Zoals Internet, Facebook, SMS, GSM. Ze leren hoe in de Arabische wereld en Spanje netwerken ontstonden die massa’s op de been krijgen naast de traditionele linkse partijen, met hun verouderde ideologieën en organisatievormen.

De Marokkaanse ‘joeng’ van de Turnhoutsebaan geven het voorbeeld. Internet cafés zijn hun woonkamer. Basta! is zo’n netwerk met duizenden symphatisanten die met één druk op de toets bereikt worden. (12)

Eenheid in verscheidenheid

De in de provinciestad Antwerpen aanwezige oppositionele krachten zijn zich in al hun diversiteit aan het wapenen. Dat in een land dat op apegapen ligt. Deze beweging heeft weinig interesse voor het electoraal geklungel waarmee links zich arrogant van hen verwijdert. Dat hen niet vertegenwoordigt en beschouwt wordt als deel van de ‘particratie’ waar alle muizen grijs zijn.

De eenheid in verscheidenheid bewaren binnen deze zich bewust van haar kracht wordende diverse ‘Menigte’ is de eerste vereiste. Doorheen de actie zal dat lukken. Dat is een oude ervaring naast de nieuwste vormen van verzet.

1 – ‘Den 2060 in verzet’  www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/04/22/den-2060-in-verzet-tegen-discriminatie

2 –  ‘Voem’ http://www.voem-vzw.be

3 –  ‘Armoede, een klassenconflict ?’  www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/04/30/armoede-een-klassenconflict

4 –  ‘De Menigte’  www.nl.wikipedia.org/wiki/De_menigte  

5 –  ‘Wraak’  www.dewereldmorgen.be/blog/koen-calliauw/2011/05/13/wraak-patrick-janssens-op-afrikaanse-caf-s

6 –  ‘Foto’s Actie Broodroof ‘  www.dewereldmorgen.be/foto/2011/05/10/broodroof-wij-zijn-ook-van

7 –  ‘Turnhoutsebaan’ www.dewereldmorgen.be/blog/koen-calliauw/2011/05/02/buurt-observatie-patrouilles-illegale-burgerwacht

8  –  ‘Moslimvrouwen tegen politiebrutaliteit’  www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/04/11/moslimvrouwen-tegen-politie-agressie

9 –  ‘Ritueel slachten’  www.dewereldmorgen.be/blog/koen-calliauw/2011/05/16/ritueel-slachten-verbieden

10 – ‘Toer du Nord’  http://www.toerdenord.be

11- ‘Video Boulevard Amandla’ (Bekijk ook ‘volgende’ in de reeks video’s) www.vodpod.com/watch/4047571-boulevard-amandla-2009-coffinparade-de-coninckplein-antwerp-part-2 

12- ‘Basta!’  www.basta-online.be

take down
the paywall
steun ons nu!