De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Albert Frère moet zijn huisarts niet zelf betalen, wel zijn belastingen. Bedenkingen bij het boek ‘De prijs van uw gezondheid’ van Lieven Annemans

Albert Frère moet zijn huisarts niet zelf betalen, wel zijn belastingen. Bedenkingen bij het boek ‘De prijs van uw gezondheid’ van Lieven Annemans

zondag 2 maart 2014 08:46
Spread the love

Op de boekvoorstelling van ‘De prijs van uw gezondheid’ van Lieven Annemans zat ik in debat met Maggy De Block, Jo Van Deurzen, Wouter Van Bezien en Louis Ide. Over de gezondheidskloof werden me twee stellingen door Jan De Maeseneer voorgelegd, waarop ik de kans kreeg te repliceren.

GEZONDHEIDSKLOOF

Jan De Maeseneer, Louis Ferrant, Werner Rogiers, Guy Tegenbos, Yvo Nuyens

1. In de komende regeerperiode moet de groeiende gezondheidskloof – de toename van de sociaal-economische gezondheidsverschillen – worden omgebogen naar een substantiële afname ervan. Zeker één operationalisering daarvan – de afname van de verschillen in de verwachte gezonde levensjaren – moet een nieuwe gezondheidsdoelstelling worden.

2. De toegang tot eerstelijnsgezondheidszorg voor patiënten ingeschreven in eerstelijnspraktijk dient drempelloos te zijn. Dit betekent dat hoogstens een minieme bijdrage wordt gevraagd.

Ik ben het volledig eens met die twee stellingen maar wil nog aanvullen.

Bij het verminderen van de gezondheidskloof heb ik twee bedenkingen.

  1. Dat noodzaakt een inwerken op de sociale determinanten van gezondheid. Dat vereist dus een superministerie, een eerste minister schrijft prof. Annemans. Maar ook een supersociale minister.
  2. Ik zal straks in mijn concluderende bemerkingen bij het boek van prof. Annemans uitleggen waarom precies ongelijkheden als die sociale kloof noodzakelijkerwijze als gevolg hebben dat er geen plaats mag zijn voor het marktdenken in gezondheidszorg.

Bij de tweede stelling wil ik repliceren op wat minister Onkelinx daarover zei in een debat deze zondag op RTL-controverse met mijn collega Sofie Merckx en met prof. Annemans.

1.“Gratis eerstelijn zou onbetaalbaar zijn”. Dat is fout. De totale som aan remgelden in de huisartsgeneeskunde per jaar bedraagt ongeveer 250 miljoen euro. Het toepassen van het kiwimodel (waarbij een openbare aanbesteding de prijs van de geneesmiddelen drastisch doet dalen) voor veertig veel voorgeschreven geneesmiddelen – zoals in Nederland reeds gebeurt – levert ons 500 miljoen euro op. Met de helft van dat bedrag kunnen remgelden in de huisartsgeneeskunde in België afgeschaft worden. België kan zich inderdaad inspireren op de Nieuw-Zeelandse ervaring waarbij de overheid de invoering van het kiwimodel voor geneesmiddelen koppelde aan verbetering van kwaliteit en betaalbaarheid van de eerste lijn. Ten slotte betekent een performante en gratis eerstelijnsgeneeskunde een enorme besparing in andere sectoren en disciplines van de gezondheidszorg. Barbara Starfield, de meest geciteerde auteur in de internationale wetenschappelijke literatuur, toonde aan, dat een sterke positie van de huisarts leidt tot minder onnodige operaties, minder onnodige onderzoeken, minder heropnames in ziekenhuizen en minder onnodige bezoeken aan de spoed.

2.”Gratis eerstelijn zou leiden tot slechte kwaliteit”.  Dat wordt volledig in de feiten tegengesproken door de werking van de wijkgezondheidscentra en de groepspraktijken van GVHV. Maar er is ook een studie van het KCE die dit tegenspreekt. Er is ook het jaarrapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van  2008 onder de titel ’Primary Health Care. More than ever’ waarin aangetoond wordt dat een sterke en gratis eerste lijn het Nordic model het meerst performante én toegankelijke gezondheidszorgsysteem ter wereld  is.

3.”Albert Frère moet zijn huisarts wel betalen”. Nee, gratis is gratis voor iedereen. Maar Albert Frère moet wel zijn belastingen betalen. Daarmee kunnen we de gezondheidszorg gratis maken niet alleen voor hem maar voor al die mensen die dit niet uit eigen zak kunnen betalen. Maar gratis is dus niet kosteloos, wel kostbaar. Dat is het principe van onze universele verplichte en op solidariteit gebaseerde ziekteverzekering. Dat moeten we koesteren.

take down
the paywall
steun ons nu!