De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

‘Aanbevelingen ter ondersteuning van nachttreinen’
Opinie - Back on Track Belgium vzw-asbl

‘Aanbevelingen ter ondersteuning van nachttreinen’

vrijdag 25 juni 2021 08:27
Spread the love

 

Op  19 juni werd een aanbeveling gestemd in het Beneluxparlement waarover we zeer blij zijn. Deze aanbeveling zou een serieus duwtje in de rug zou kunnen zijn voor de nachttreinen in de Benelux. De schaal van de Benelux kan interessant zijn voor nachttreinen omwille van twee redenen.

Ten eerste leent het niveau zich beter tot het organiseren van PSO’s (publiekedienstencontracten) van nachttreinen dan het Belgische niveau: daar waar België, Nederland en zeker het Groothertogdom Luxemburg aan de kleine kant zijn, is de oppervlakte van de drie landen samen al belangrijker om bijvoorbeeld eventueel een subsidie te kunnen toekennen moest dat nodig zijn. Ten tweede kan het schaalvoordeel aangewend worden om goedkoper nieuwe slaapwagens en eventueel locomotieven te kopen. Dat is zoals bekend een van de grote obstakels voor nieuwe nachttreinen.

De aanbeveling vraagt om een gemeenschappelijke visie op nachttreinen te ontwikkelen, de samenwerking tussen de verschillende operatoren te bevorderen en de aankoop van rollend materieel te ondersteunen (om die dan al dan niet zelf uit te baten).

Met de aanbeveling kan men verschillende kanten uit. Eén ervan is dat men bijvoorbeeld vanuit een Beneluxcommissie een net bepaalt van een aantal nachttreinen, radiaal uitwaaieren over Europa vanuit de hoofdsteden Amsterdam en Brussel en die lijnen als PSO benoemen en die dan laten uitbaten door ofwel privéoperatoren ofwel door een consortium van NS, CFL en NMBS als een soort Thalys maar dan voor nachttreinen vanuit de Benelux. Dat zouden dan nachttreinen zijn met moderne comfortabele slaapwagens en een aantrekkelijke prijzenpolitiek. Die treinen kunnen uit één stuk bestaan ofwel uit twee delen die ergens worden gekoppeld en of ontkoppeld, zodat quasi altijd met maximale samenstellingen kan worden gereden. Dat kan ook een gouden kans zijn voor de Luxemburglijn en de historische as Brussel – Luxemburg – Strasbourg – Basel. Die as werd door de aangekondigde privé-initiatieven tot nog toe aan de kant gelaten. Die lijn is in volle modernisering en zal het straks toelaten om Brussel – Basel af te leggen in vijf en een half uur.

Hieronder vindt u geordend en opgelijst welke taken nationale overheden zouden moeten opnemen richting (toekomstige) operatoren, andere overheden en zeker ook naar het Europees niveau toe.

Het eerste en belangrijkste is het onderzoek ter ondersteuning van de aankoop van rollend materieel voor nachttreinen. Samen met de vraag hoe de nachttrein aantrekkelijker kan worden gemaakt voor de reizigers, is dit een garantie voor een modern en aantrekkelijk aanbod.

Een tweede taak is de ticketing. Het parlement vraagt om met de nationale vervoersmaatschappijen rond de tafel te gaan zitten voor een eenvoudige, transparante en geïntegreerde tariefstructuur en ticketing systemen;

Een derde taak is het onderzoeken van de eisen en behoeften van de actoren, vooral in het begin, die nachttreinprojecten willen ontwikkelen en een aantrekkelijk aanbod willen uitbouwen.

Ten vierde wordt de regeringen gevraagd om in de nieuwe nationale macht een visie te ontwikkelen op:

  • een alternatief aanbod voor korteafstandsvluchten,
  • internationale verhoudingen in de beheerscontracten van de openbare spoorwegmaatschappijen (ODV’s)
  • vloeiende aansluitingen op de netwerken door prioriteit te geven aan nachttreinen om een betrouwbare dienstregeling te waarborgen één enkele vergunning om toegangsverzoeken te vergemakkelijken.
  • Ook de samenwerking moet worden versterkt.

Ten vijfde moeten de lidstaten bij de Europese Commissie lobbyen voor

interoperabiliteit van de spoorwegnetten, het rollend materieel en de kaartverkoop. Deze samenwerking moet de kosten en procedures verminderen voor ondernemingen die nachtspoordiensten willen opzetten

  • een grotere uniformiteit van de spoorweginfrastructuur en de veiligheidssystemen om de toename van de spoorwegcapaciteit en de uitbreiding van de internationale spoorwegdiensten te vergemakkelijken
  • een verlaging van de kosten van nachttreinpaden (ook op nationaal niveau) om in een betere positie te verkeren dan de luchtvaart.
  • -de negatieve effecten van het luchtvervoer te onderzoeken en na te gaan hoe deze beter kunnen worden doorberekend in de prijs van een vliegticket (zie het debat over de belasting op paraffine en de toepassing van BTW op vliegtickets) en in dit verband de belastingheffing tussen vervoersmodaliteiten te onderzoeken met het oog op een fiscale gelijkschakeling van het (intra-Europese) luchtvervoer
  • te pleiten voor financiële steun voor de ontwikkeling en toegankelijkheid van het internationale spoorwegvervoer. Een mechanisme in dit kader zou soms belastingen voor de meest vervuilende vervoerswijzen kunnen zijn
  • nagaan of subsidies voor spoorverbindingen die met de luchtvaartsector concurreren, opnieuw moeten worden toegestaan

Een zesde specifieke taak is de verbetering van de spoorweginfrastructuur tussen Brussel en Luxemburg-stad.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!