De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

18e Hugo De Keyserprijs Leuvense persclub in het teken van coronapandemie

18e Hugo De Keyserprijs Leuvense persclub in het teken van coronapandemie

woensdag 3 februari 2021 14:15
Spread the love

 

De Leuvense Persclub reikt de 18e Hugo De Keyserprijs dit jaar uit aan allen die de voorbije maanden in onze stad inspanningen leverden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en de nefaste gevolgen ervan te helpen opvangen. Wij denken hierbij zowel aan onderzoekers in onze stad die vaccins ontwikkelen, beleidsmensen die talloze uren besteden aan het nemen van maatregelen, het verzorgend personeel in ziekenhuizen en woonzorgcentra, vrijwilligers die initiatieven namen om mensen in nood te helpen maar ook aan allen die zich strikt hielden aan de opgelegde maatregelen. Het is dankzij deze vereende inspanningen dat de besmettingscijfers in onze stad steeds lager bleven dan elders in het land.

Op de eerste woensdagavond van februari reiken wij al sinds 2003 jaarlijks in het historische stadhuis de Hugo De Keyserprijs uit, een prijs vernoemd naar onze collega die kort voordien overleed en die uitgaat naar mensen, groepen of initiatieven die het afgelopen jaar het leven in Leuven aangenamer maakten in de brede zin van het woord. Onder de laureaten van de afgelopen jaren vermelden we het Tejo-huis (2020) de Minder Mobielen Centrale (2019), schrijver Jo Claes (2018) en de vzw Fonk (2017). Door de coronapandemie vielen er sinds maart vorig jaar voor eenieder echter vele aangename dingen weg, werd de economie in onze stad zeer zwaar getroffen en liepen bovenal velen ernstige tot dodelijke gezondheidsschade op. De 18e Hugo De Keyserprijs kan dan ook niet anders dan in het teken staan van de strijd tegen en de opvang van de nefaste gevolgen van de coronapandemie.

Er zijn dus vele Leuvenaars die zich dit jaar laureaat mogen noemen van de Hugo De Keyserprijs. We denken onder meer aan:

  • De meer dan 2000 mensen, die zich vorig jaar in het kader van ‘Leuven Helpt’ inzetten om anderen te helpen die problemen ondervonden door het virus. Ze hielpen bijvoorbeeld met het doen van boodschappen, rondbrengen van maaltijden, hulp bij huiswerk …
  • Toen er in de eerste golf in het voorjaar van 2020 een schrijnend tekort aan mondmaskers was namen meer dan 450 personen er op initiatief van Maakbar Leuven deel aan een collectieve actie om er te naaien.
  • Toen in april de scholen de deuren sloten en overschakelden op onlinelessen werden op korte tijd honderden laptops verdeeld aan leerlingen die er niet over beschikten. Buurtwerk ’t Lampeke alleen al kon er onder meer via crowdfunding 200 ter beschikking stellen.
  • Het Leuvense stadsbestuur nam talloze initiatieven. Zo gaf men vanaf 30/4 aan elke inwoner van 12 gratis een herbruikbaar, wasbaar mondmasker, trok men in juni meer dan 100 miljoen uit om de gevolgen van de pandemie in de diverse sectoren op te vangen, werden in augustus culturele ‘anderhalvemetersessies’ georganiseerd, heropenende scholen ontzorgd enzovoort.
  • Om het verlies aan inkomens op te vangen doordat klassieke inzamelacties zoals spaghettifeesten wegvielen, lanceerde een aantal burgers in het najaar van 2020 ‘Samen Altijd Warmer’ een inzamelactie voor meer dan 100 goede doelen.
  • Het Studentengezondheidscentrum van de KU Leuven zette initiatieven op poten om de mentale en fysieke gezondheid van de studenten waar mogelijk te ondersteunen.
  • De honderden vrijwilligers uit de zorgsector die zich hebben aangemeld om het vaccinatiecentrum in de Brabanthal vlot te doen draaien.
  • Last but nog least de onderzoekers van het Rega-Instituut die onder leiding van viroloog Johan Neyts werken aan vaccin waarvan de kans groot wordt geacht dat het levenslang beschermt. Het is ten vroegste in 2022 klaar.

 

Voor meer info:

Luc Vanheerentals 0497 29 80 89, namens Leuvense Persclub

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!