De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

“Vrede is de toekomst” – panelgesprek rond “Moslims en Christenen – Samen voor Vrede” – dinsdag 9 september.

“Vrede is de toekomst” – panelgesprek rond “Moslims en Christenen – Samen voor Vrede” – dinsdag 9 september.

Tijdens de 2 dagen van de conferentie werden diverse rondetafelgesprekken gehouden op verschillende plaatsen met telkens een ander thema en sprekers uit alle landen van de wereld.

vrijdag 12 september 2014 20:35
Spread the love
Voorgezeten door: Vittorio Ianari, Gemeenschap van Sant’Egidio

Deelnemers: Paul Poupard, kardinaal, Heilige Zee; Anwar
Ibrahim, lid van het Parlement, Maleisië; Mohammed Esslimani, Islamitisch
theoloog, Egypte; Saleh Guirguis Ibrahim, Koptische Orthodoxe kerk, Egypte; Bin
Muaammar Faisal, secretaris generaal van “KAICIID”, Saudi-Arabië; Felix Anthony
Machado, katholiek bisschop, Indië; Muhammed Khalid Masud, lid van het Hooggerechtshof
van Pakistan.

Vittorio zet de teneur met o.a. te zeggen dat het een
noodzaak is wegen te vinden om met “de anderen” samen te leven!

Kardinaal Poupard komt daarna aan het woord.

We mogen de hoop niet opgeven.

Er is veel onzekerheid.

Niets kan ondergeschikt zijn.

Onderwijs is zeer belangrijk!

Corruptie, manipulatie, e.d. dienen uitgeroeid te worden.

De media veralgemenen te veel en houden al die
mistoestanden in leven.

Elk geweld dient gestopt te worden!

Wederzijds (er)kennen dient verspreid te worden = bekering
brengen. Godsdienstonderwijs dient terug in de scholen gegeven te worden.

Mohammed Esslimani zei dat we geen gebrek hebben aan
lijden!

Alle grote instituten veroordelen de terroristen en
fundamentalisten en alles wat er gebeurt onder de naam van Islam!

Het is allemaal een uitdrukking van een diepe verscheurdheid!

Dialoog is het enige middel dat redding kan brengen.

Waar staan we na 40 jaar “dialoog”? Is er wederzijds
begrip? Ontmoeten we mekaar? Samenwerking tussen de theologen dient meer
geactiveerd te worden en het praten over doctrine’s en wetten.

De geschiedenis mag niet verkeerd geïnterpreteerd worden.

De structuur van de dialoog dient herbekeken te worden en
dit dient serieus genomen te worden met wederzijds respect voor de verscheidenheid.

Ook de verantwoordelijkheid dient opgenomen te worden.

Professor Masud neemt over en dankt voor het thema van
deze conferentiegesprekken “Vrede is de Toekomst”.

Het is hoogtijd dat alle gelovigen samenkomen in vrede.

De godsdiensten hebben hierin een grote rol te spelen.

We zijn een wereldgemeenschap maar het vertrouwen is weg.

Er is een lust voor een absolute overheersing.

Racisme, genocide, oorlog, terrorisme, wetteloosheid,
absolute macht,… haalt overal de bovenhand!

Iedereen zou dienen op te staan voor gerechtigheid!

Uitbuiting dient uitgeroeid te worden en een absolute
macht mag er nooit komen.   

Professor Saleh komt op om mekaar te aanvaarden en samen
te werken aan een gezonde relatie. We hebbend de plicht onze jongeren op te
voeden tot dialoog. Vooroordelen dienen weggewerkt te worden.

De intellectuele waarden van mekaar leren kennen.

De maatschappij dient gelijkheid na te streven.

Tussen moslims en christenen zijn waardeschalen die de
religie overstijgen.

We dienen ons los te maken van totalitaire regimes en te
streven naar burgerschap en samenleven waarbij iedereen in zijn eigen
waardigheid kan leven.

In Egypte bestaat er zulk model van liefde en vrede.

De kerk is een uitdrukking van de samenleving.

Bisschop Machato spreekt over Azië in het algemeen.

We dienen mekaar in alle religies te ontmoeten.

Islam is reeds aanwezig in het Verre Oosten sinds het
ontstaan ervan, bv in Indonesië en India (113 miljoen moslims), Maleisië 50
procent van de bevolking, Bangladesh, Pakistan,… en heeft dus een significante
aanwezigheid. Er is geen Indische muziek zonder invloeden uit de Islam. Urdu
wordt voornamelijk gesproken door moslims.

Ook de aanwezigheid van Christenen is groot en het
christendom was reeds verspreid in India alvorens het naar Europa kwam. In India
vertegenwoordigt dit 1 procent van de populatie maar de contributie aan de
maatschappij vertegenwoordigt 30 procent. Felix Machado is verkozen als
woordvoerder voor alle christelijke bisschoppen (170) in het Verre Oosten en
voert de interreligieuze gesprekken.

Onze eerste en voornaamste zorg is het creëren, promoten
en laten groeien van vertrouwen. Hetgeen we nu ontbreken. Er is geen
vriendschap maar een groot gebrek aan vertrouwen en veel misverstand. We moeten
positieve en constructieve relaties tussen christenen en moslims uitbouwen. We moeten
vertrouwen creëren en opbouwen. Hier zullen we profijt uit halen!

Het ISA instituut ijvert hiervoor. Isa is ook de naam van
Jezus in de Koran.

Bin Faisal behoort tot de nieuwe stroom in Islam nl die
van de praktische dialoog.

We dienen bruggen te bouwen tussen religies en
samenlevingen.

De vraag is of we er al in geslaagd zijn of zullen
slagen?

Door de recente gebeurtenissen wordt de Islam
geassocieerd met extremisme wat een grote vergissing is! We dienen hiervoor op
te letten.

Het model van scheiding tussen kerk en staat  kan niet werken in het Midden en Verre
Oosten.

De extremisten mis- en gebruiken de “jihad”.

Er is dringen nood aan vertrouwen scheppen.

We dienen ons vrij te maken van de criminele daden.

De misdadige organisaties hebben niets te maken met
Islam!

Er zal nooit vrede zijn zonder dialoog.

Wederzijds respect is de enige weg.

Politieke en militaire oplossingen zijn verkeerde
beslissingen.

We dienen over onze vooroordelen te gaan!

Ga ook over de psychologische hindernissen!

Het is een persoonlijk werk.

We dienen met een zuiver en sterk hart de uitdagingen aan
te gaan.

De rijkdom van verscheidenheid mag niet teloor gaan.

Met vertrouwen naar mekaar luisteren is noodzakelijk.

Even pauze voor een tiental minuten en daarna zal er tijd
zijn voor vraag en antwoord.

In Ethiopië zijn bewegingen bezig het land te verscheuren
en dit onder de vlag van Islam. Men is bang dat de eenheid tussen moslims en
christenen zal verbroken worden. Men neemt geen verantwoordelijkheid voor de
eigen acties, men doet zomaar en volgt de fundamentalisten…

Mensen die opkomen voor gelijkheid tussen volkeren en
religies worden meestal de mond gesnoerd.

De taal van oorlog, fysisch geweld en de economie van de
oorlog halen nog steeds de bovenhand.

Het zou de economie van de vrede en liefde moeten zijn!
Maar hoe?

Zou het niet kunnen om de mensen te ontmoeten in dialoog
die ons verhinderen vrede te stichten om hen te doen begrijpen dat dit de enige
weg is! Hen confronteren op een vriendelijke en zachte manier.

Er zijn vele obstakels die de dialoog verhinderen vanwege
de geschiedenis. Bv Dante met de Divina Commedia en de beschrijving van Mohammed
als de profeet van geweld. Al die barrières dienen doorbroken te worden want
dat was “toen”! Er is heel veel verkeerde beeldvorming.

We mogen niet terugkeren naar het verleden.

We dienen in deze moderne samenleving te kijken naar het
verleden in het verleden, in de tijdsgeest van toen.

Wapens zijn een industrie en oorlog is dan noodzakelijk.

Het individualisme is te belangrijk geworden in deze
maatschappij.

De Koran zegt dat de waarheid niet alleen van mij is.

We dienen deze moderne wereld te begrijpen.

De wapenindustrie dient verbannen te worden. Wie levert
de wapens?

We dienen te werken aan een economie van vrede ten
dienste van de mens.

Het is niet alleen nodig om een boodschap te sturen maar
ze dient ook aan te komen. Fundamentalisten domineren maar de zwijgende
meerderheid zou stem moeten krijgen!

Israël en Palestina moeten vrede sluiten! We moeten hen
ertoe forceren.

ISIS bestaat uit oud-militairen van Syrië en Irak en
hebben niets te maken met Islam! Het enige dat hen interesseert is alles kapot
maken en in de media komen. Vrede is een werkwoord!

We dienen inderdaad de extremisten tot dialoog te
brengen.

Hoe de zwijgende meerderheid bereiken? Een gezamenlijk
project? Bv via de KAICIID organisatie.

Vertrouwen dient gecultiveerd te worden zoals we
vriendschappen ontwikkelen.

Je dient te zien dat je huis niet in brand gaat.

Je mag niet wachten op problemen en dan pas actie
ondernemen, je dient op voorhand te (re)ageren.

Wees verantwoordelijk voor je eigen daden.

Houd de hoop levend middels aanpak, attitude, wederzijds respect,…
Iedereen kan iets doen!

Conclusie: we gaan naar de toekomst omdat we hoop hebben!

Vanaf 19u is er nog een slotplechtigheid gehouden die op
sommige momenten pakkend was… Meer vindt u op de webstek van de Gemeenschap van
Sant’Egidio

www.peaceisthefuture.be

take down
the paywall
steun ons nu!