Conner Rousseau © Malkia Mutiri
Toespraak - Conner Rousseau

1 mei-toespraak van Conner Rousseau, voorzitter van Vooruit

In zijn 1 mei-toespraak pleit Vooruit-voorzitter Conner Rousseau voor minder lasten op arbeid, terwijl er op termijn een taks moet komen op meerwaarde uit aandelen. Hij wil dat de loonnormwet verdwijnt en wil meer mensen aan het werk. Hij vraagt ook applaus voor de werknemers van Delhaize.

maandag 1 mei 2023 19:11
Spread the love

 

Inleiding

Goeienavond allemaal welkom op onze vooravond!

Vrienden, bedankt om van overal af te komen naar Leuven om samen met ons de schoonste dag van het jaar te vieren.

Ik weet niet wat ze in Leuven zeggen maar in Sint-Niklaas zeggen ze “onze lieven heer is een socialist want elk jaar hebben wij goed weer”. Miranda, Paul, merci u om hier samen met ons een vuist te komen maken voor de gewone mensen.

Merci ook aan burgemeester Mo Ridouani om ons hier goed te ontvangen. En nu we toch bezig zijn met bedanken een hele dikke merci aan ons fantastisch federaal minister duo: Frank en Caroline! Merci aan Pascal en aan al onze hardwerkende parlementsleden, burgemeesters, schepenen, gemeenteraadsleden, medewerkers, militanten en sympathisanten.

Vrienden, als er één ding mij blij maakt is het dit: dat wij opnieuw één en ondeelbaar zijn. Een onstuitbaar progressief leger dat in ‘24 als één man voor de overwinning strijdt.

Ik zie hoe jullie elke dag jullie nikkel afdraaien. En ik ben jullie daar heel, heel dankbaar voor. Dankzij jullie staan we terug op de kaart En het beste moet nog komen!
Merci, merci, merci!

Vrienden, we zijn hier vanavond samen om het feest van de arbeid te vieren. En de plek is heel symbolisch: brouwerij De Hoorn. Omdat het een plek is van…bier. Maar vooral omdat dit een plek is van werk. Al sinds het einde van de 18e eeuw wordt in deze gebouwen met man en macht bier gebrouwen.

Dit was een kleine fabriek – een plek waar mensen samenkwamen om te werken Arbeiders, brouwers en bazen hebben hier jaar na jaar één van de beste en meest bekende Belgische producten gemaakt die er bestaat: de Belgische pint!

200 jaar werk hangt hier nog in de muren. En die muren hebben werk geleidelijk zien veranderen Van werken voor een hongerloon naar een deftige pree voor iedereen Van een 72 uren werkweek naar 38 uren mét weekends en betaald verlof Van een systeem zonder enige sociale bescherming naar een land met de beste gezondheidszorg en een sterke sociale zekerheid.

Dankzij wie? Dankzij ons. Dankzij wat? Dankzij strijd en beleid van de hele socialistische beweging!

Vandaag is de Hoorn een hippe coworking space waar jonge mensen met opengeslagen laptops hun boterham komen verdienen terwijl ze cappuccino’s en latte macchiato’s drinken. Ja, de tijden zijn veranderd. En we kunnen echt zeggen dat we vooruit gegaan zijn. Dat wij de dingen hebben doen vooruitgaan. En daar mogen we fier op zijn.

Maar dat is niet de reden dat we hier vandaag samen zijn. 1 mei is veel meer dan een herdenkingsfeest. 1 mei is de dag waarop wij de werkende mensen in de bloemetjes zetten: alle mensen die elke ochtend in hun auto, op de trein of achter hun bureau kruipen om hun schouders onder ons land te zetten.

1 mei is de dag waarop we zeggen waarvoor we al gestreden hebben en waarvoor we vandaag aan het strijden zijn. Want laten we eerlijk zijn, we leven al in een goed land maar het kan en moet nog véél beter.

Als er twee woorden passen bij Vlaanderen van de laatste 10 jaar dan is het stilstaan en achteruitgaan. Veel ouders vrezen dat hun kinderen het minder goed gaan hebben dan zijzelf. En ook veel jongeren zijn bang dat zij het slechter zullen hebben dan hun ouders. Zij vrezen voor hun pensioen, het klimaat en hun welvaart.

En eigenlijk is dat zot. Zeker voor een jonge politicus als ik is dat zot. En ik weiger dat te aanvaarden. Want eigenlijk weten we allemaal wat de problemen zijn in ons land En we weten als geen ander wat de oplossingen zijn en toch staan we stil.

Waarom? Is dat omdat er geen oplossingen zijn? Of is dat omdat de politiek vandaag niet werkt en te veel bezig is met zichzelf? Almaar ruzie: Vlaanderen tegen België. Vlaanderen tegen Brussel. Brussel tegen Vlaanderen. Werkgevers tegen de werknemers

Iedereen verdedigt precies alleen nog de belangen van zijn eigen clubje Maar wie verdedigt nog het algemeen belang? Op ons klein lapje grond moeten we net meer samenwerken en mogen we ons niet laten tegenhouden door taboes of heilige huisjes om de problemen van mensen echt op te lossen.

Ik kan u één ding verzekeren: wij doen daar niet aan mee aan al die zever. Wij gaan het anders doen. Willen we het geloof in de politiek herstellen… Willen we niet in een extreem rechtse horrorfilm terechtkomen, willen we ons land samenhouden, dan moet de politiek tonen dat ze wel nog dingen kan veranderen dat ze wel nog problemen kan oplossen.

Toen ik vier jaar geleden jullie voorzitter werd, waren ook wij ruzie aan het maken zat bij ons ook alles muurvast en gingen we jaar na jaar achteruit. En nu staan we er weer. Waarom? Omdat we terug overeenkomen schouder aan schouder, zij aan zij. Omdat we onze beweging op orde gezet hebben en omdat we een duidelijke boodschap brengen in de taal van gewone mensen.

We hebben onszelf hervormd en nu zijn we klaar om het land te hervormen! Met welk doel? Waarom doen we het? Om te zorgen dat iedereen kans heeft op het beste onderwijs, goede jobs en een deftig pensioen. Om te zorgen dat wie hard werkt een hoger loon krijgt en grote vermogens eerlijk bijdragen. En om te zorgen dat we ons land beter achterlaten voor onze kinderen.

Daarom doet Vooruit toch aan politiek? Om wat krom is recht te trekken. Om wat vast zit weer in beweging te brengen Om eindelijk weer vooruit te gaan!

Onderwijs

Vrienden, ik maak me zorgen over ons onderwijs, grote zorgen. We hebben geen gas, geen olie en geen diamanten in de grond zitten. Wij moeten het hebben van onze hoofden en onze handen. Wij zijn een kenniseconomie. Het niveau van ons onderwijs bepaalt het niveau van onze rijkdom. En dat niveau … gaat achteruit.

We hebben steeds meer leraren tekort. Jongeren verliezen hun motivatie. En de kennis van het Nederlands wordt steeds slechter. En de Vlaamse regering die staat stil, die heeft geen plan.

Vrienden, na jaren van stilstand, na jaren van achteruitgang moeten wij dat onderwijs grondig aanpakken. In de eerste plaats door in te zetten op betere kennis van het Nederlands. Goede kennis van Nederlands van jongs af aan is de basis van een goed onderwijs en verzekert echt gelijke kansen voor elk kind.

Als wij ervoor willen zorgen dat ieder kind op school goed Nederlands leert dan hebben we natuurlijk ook voldoende leerkrachten nodig. Hoe gaan we dat doen? Kleuterjuffen staan vaak voor 27 kindjes in de klas terwijl ik Grieks – Latijn kon volgen met vijf. Die luxe hebben we niet meer. We gaan moeten rationaliseren. We moeten ons onderwijs beter organiseren.

We moeten meer investeren in de eerste jaren van het kind in het kleuter – en basisonderwijs zodat die klassen kleiner worden en een kleuterjuf weer tijd heeft om les te geven en kinderen beter Nederlands te leren.

Vrienden, er is niet alleen het lerarentekort. Er is nog een ander tekort bedrijven schreeuwen om werkvolk goede technische profielen maar ze vinden ze niet. Aan politiekers en advocaten hebben we geen tekort, maar aan mensen die met hun handen willen werken wel.

En hoe komt dat? Omdat wij BSO en TSO nog altijd te weinig waarderen Het BSO en TSO moeten eindelijk geherwaardeerd worden! En ik wil hier een oproep doen: stop met neerkijken op technische richtingen! Stop met spreken van ‘zakken’ naar een richting. Stop met spreken over laagopgeleide tegen iemand die fantastisch werk doet met zijn handen.

Laten we afspreken dat we niet meer spreken over hoog- en laaggeschoold. Maar over praktisch en theoretisch geschoold en dat we elk talent evenveel respecteren en waarderen. Spreken we dat af?

Vrienden, als we vasthouden aan oude vormen en gedachten gaan we er niet geraken. Alleen met een stevige portie lef en véél meer samenwerking gaan we de stilstand in het onderwijs stoppen en eindelijk weer vooruit gaan.

Werk moet lonen

Op de dag van de arbeid staan de werkende mensen centraal. En dus is het voor ons elke dag, dag van de arbeid. Voor ons staan werkende mensen alle dagen centraal. En dat is nodig. Want sinds de bankencrisis van 2008 staat de werkende mens steeds meer onder druk.

Sindsdien wordt het deel van de welvaart dat naar vermogens gaat groter en het deel dat naar de lonen van de mensen gaat kleiner. Het loonaandeel daalt, het vermogensaandeel stijgt. Superrijken bezitten steeds meer en de werkende klasse voelt de druk toenemen.

Daarom grijpen we in. In de federale regering zorgt Vooruit ervoor dat de werkende mens opnieuw zijn eerlijke deel krijgt. We verhogen het minimumpensioen, van nu al meer dan 1500 euro, voor iedere mens die heel zijn leven zijn nikkel afgedraaid heeft. We verhogen de minimumlonen, zodat gaan werken meer loont.

En in tegenstelling tot onze rechtse voorgangers hebben we de inkomens opnieuw geïndexeerd en in tijden van crisis de koopkracht van de mensen het beste beschermd van heel de wereld. En om dat te betalen hebben we aangebeld bij de grote vermogens, hebben we aangebeld bij iedereen die meer dan 1 miljoen euro aandelen heeft.

En we hebben een eerlijk bijdrage gevraagd. Een bijdrage die tegen volgende jaar een miljard euro zal hebben opgebracht. En zo zorgen wij dat een groter deel van onze welvaart naar de portemonnee van de werkende mensen gaat. Zo is het dus voor ons elke dag, dag van de arbeid. Zo komen wij elke dag op voor de werkende mensen.

Maar wij willen meer! Werken moet méér lonen! Zeker in sectoren waar de winsten heel hoog zijn moet het loon van mensen kunnen stijgen boven de index. De vorige regering heeft de loonnormwet zo streng gemaakt dat werknemers zelfs niet meer kunnen onderhandelen over hogere lonen.

Daarom zeggen wij: de loonnormwet zoals die vandaag is, moet weg! Geef werkende mensen de kans om hun lonen echt te doen stijgen! Geef werkende mensen een eerlijk deel van de welvaart die zij zelf mee maken!

Vrienden, wij willen niet alleen dat de lonen van de mensen stijgen, wij willen ook dat de mensen netto meer overhouden van dat loon. En dus dat de lasten op werk dalen. Ik hoor dan altijd zeggen: “Daar is geen geld voor”. Al jaren moet ik horen “er is geen geld”.

Is dat zo? De rijkste mens ter wereld woont niet in Zwitserland, niet in Monaco en niet in de Bahamas, maar in België. Een groot deel van zijn fortuin zit hier in Belgische vennootschappen op de Louizalaan in Brussel.

Ik kan u één ding zeggen: hij heeft zijn geld niet van Frankrijk naar hier gebracht omdat hij graag frietjes eet. Hij heeft zijn geld niet naar hier gebracht omdat hij zot is van Niels Destadsbader. Hij heeft zijn geld naar hier gebracht omdat hij België ziet als een fiscaal paradijs.

Terwijl Deborah de helft van haar loon mag afgeven blijft zijn vermogen buiten schot! Zolang ge op miljarden winst op aandelen geenen euro belastingen betaalt, zolang fiscale profiteurs niet eerlijk bijdragen, moet er tegen mij niemand komen zeggen dat er hier geen geld meer is. Dat er geen geld meer is voor beter onderwijs, voor hogere pensioenen en voor hogere lonen voor werkende mensen.

En dus ja, er moet op termijn een bijdrage komen op meerwaarde uit aandelen, zoals in elk beschaafd Europees land. En dus ja, er moet een vermogenskadaster komen ook als een miljardairsdochter dat niet wil.

Want als iedereen eerlijk zijn belastingen betaalt, kunnen de belastingen voor iedereen omlaag. En dat begint met wéten waar het geld zit. Alleen dan kunnen we de belastingen correct innen. Alleen dan kunnen we sociale voordelen eerlijk toekennen.

Wanneer iemand 15 appartementen heeft in Turkije dan moet die hier geen sociale woning krijgen, daar zijn we het over eens. Maar een specialist met een zwembad in zijnen hof en een appartement in Knokke die zichzelf een minimumloon uitkeert en daardoor een studiebeurs voor zijn kinderen regelt, is dat dan eerlijk? Is dat dan normaal? Is dat rechtvaardig?

Nee! Voor ons is iedereen gelijk voor de wet. Willen we blijven investeren in onze pensioenen, willen we blijven investeren in gezondheidszorg, willen me meer investeren in ons onderwijs, dan moeten de grote vermogens hun deel doen! En wij zullen daar niet alleen over toeteren op twitter, wij gaan dat realiseren in een regering!

Meer mensen aan het werk

We helpen mensen vooruit met betere lonen. We helpen mensen ook vooruit door ze een loon te geven in plaats van een uitkering. En we helpen iedereen vooruit als we meer mensen aan het werk helpen.

De welvaartsstaat kan alleen overleven als meer mensen eerlijk bijdragen en meer mensen aan het werk gaan. En vandaag worden teveel mensen aan hun lot overgelaten, terwijl tienduizenden vacatures blijven open staan. Terwijl bedrijven schreeuwen om volk zoeken tienduizenden mensen al jaren naar werk – zonder succes.

En de Vlaamse regering slaagt er maar niet in om die mensen aan werk te helpen. Ze blijft precies hetzelfde doen als wat ze altijd al deed en hoopt dat de resultaten toch miraculeus beter worden. Volgens Einstein is dat de definitie van waanzin: hetzelfde blijven doen en toch andere resultaten verwachten.

Wij gaan iets anders doen. Wij gaan de stilstand doorbreken en eindelijk echt vooruit gaan in meer mensen aan werk te helpen. Daarom hebben we de basisbaan gelanceerd. We gaan mensen meer kansen bieden. We gaan mensen beter begeleiden. We gaan mensen beter opleiden, en als dat nog niet lukt dan bieden we ze een job aan met een volwaardig loon.

Zo beschermen we mensen tegen werkloosheid. Zo beschermen we mensen tegen armoede. Zo helpen we mensen echt vooruit. Na jaren van stilstand willen wij dit probleem wél oplossen. En al die voorspelbare reacties, daar zijn de mensen nog nooit beter van geworden die zullen ons niet tegenhouden vrienden.

We reiken iedereen de hand en zeggen: laat ons allemaal samenwerken in plaats van elkaar tegen te werken. Samenwerken om meer mensen aan werk te helpen, om mensen hun leven te verbeteren, om te strijden voor de werkende klasse. Ik verzeker u vrienden, op de socialisten, op Vooruit zullen de mensen altijd kunnen rekenen!

Applaus

En voor ik eindig vrienden, vraag ik nog een groot applaus niet voor mij, niet voor ons, maar voor de Deborah’s van deze wereld, voor het personeel van Delhaize dat in grote onzekerheid leeft omdat ze niet weten wat er met hen gaat gebeuren.

Aan de top van Delhaize heb ik nog een boodschap. Ik begrijp dat ge de toekomst van uw bedrijf wil verzekeren maar wilt ge alstublieft ook de toekomst van uw eigen mensen verzekeren?!

Vrienden 1 mei was nooit actueler dan nu. De socialistische beweging was nooit relevanter dan nu. Op ons zulde altijd kunnen rekenen. En er is maar één weg, en dat is vooruit!

Ne goeien eerste mei
En Rood is troef

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!