14 maart 2023: actie tegen de franchisering bij Delahize. Beeld: BBTK
Reportage -

Delhaize: werknemers accepteren franchisering niet

Delhaize wil de 128 supermarkten die het in eigen beheer uitbaat verkopen aan franchisenemers. Dat betekent dat de werknemers aan slechtere voorwaarden zullen moeten werken. Op 14 maart vond overleg plaats tussen werkgever en vakbonden. Honderden supermarktmedewerkers kwamen naar de hoofdzetel om duidelijk te maken dat ze niet akkoord zijn met de franchisering.

dinsdag 14 maart 2023 14:00
Spread the love

 

Toen bleek dat de directie van Delhaize het plan voor de franchisering niet wilde terugtrekken stapten de vakbonden onmiddellijk op.

Delhaize is geen onderneming in moeilijkheden

Het gemeenschappelijk vakbondsfront had volgende boodschap voor de directie:

Dames en heren van de directie,

U kondigde vorige week aan dat u de 128 geïntegreerde winkels wil franchiseren. Volgens u zullen de 9.000 betrokken werknemers automatisch via cao 32 bis en zonder collectief ontslag overgaan naar een paritair comité dat minder goede arbeids- en loonvoorwaarden toepast.

Dit kunnen wij niet accepteren!

Delhaize is geen onderneming in moeilijkheden die op Belgisch niveau verlies lijdt en nog minder op groepsniveau.

Door de sterke resultaten van het bedrijf in het voorbije jaar werd het loon van de CEO van Ahold-Delhaize trouwens onlangs verhoogd tot € 6,519 miljoen (tegenover € 5,7 miljoen het jaar daarvoor).

De aan de aandeelhouders uitgekeerde dividenden vertonen een constant groeipatroon.

14 maart 2023: actie tegen de franchisering bij Delahize. Beeld: BBTK

U beroept zich, over 4 jaar, op 1,1% verlies aan groei voor de geïntegreerde winkels, daar waar de gefranchiseerde modellen een groei van 3,5% laten optekenen. Dat is appels met peren vergelijken. Dit betekent niet dat geïntegreerde winkels geld verliezen!

Wij denken niet dat de franchise de oplossing is: 25% van de gefranchiseerde winkels verkeert in moeilijkheden en dit leidt niet zelden tot ontslagen. Helaas gebeuren deze ontslagen vaak onopgemerkt omdat ze druppelsgewijs verlopen en dus onzichtbaar zijn.

De gederfde groei kan worden goedgemaakt door de verkoop te verhogen, niet door personeel te schrappen of winkels te franchiseren. Er zijn andere manieren om de verkoop aan te zwengelen en groei te garanderen dan de werknemers te ontslaan die de afgelopen 10 jaar alle dwalingen van Delhaize hebben geduld.

Wanneer zouden de vakbonden geweigerd hebben een aanpassing van de cao’s te bespreken?

Wanneer praten we over commerciële dynamiek? Betere verkoopcijfers? Bezuinigen is niet de oplossing, het is 9.000 mensen opofferen op het altaar van een crapuleus kapitalisme, het is ook 9.000 werknemers elke vorm van collectieve onderhandeling ontzeggen en het “sociale passief”, dat wil zeggen de kosten van ontslagen, op de franchisenemers afwentelen. Een echt schandaal!

Om al deze redenen weigeren wij te praten over de aankondiging van de franchise die op 7 maart werd gedaan. Wij dekken uiteraard alle acties van werknemers. Wees niet verbaasd over deze reacties, ze zijn enkel een antwoord op uw brutale beslissingen.

14 maart 2023: actie tegen de franchisering bij Delahize. Beeld: BBTK

 

Foto’s en video’s met dank aan BBTK

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!