Foto: accg.be

ACV en ABVV voeren actie tegen brutale sociale uitbuiting dienstencheque-bedrijf ACC

Vakbondssectoren ACV Voeding en Diensten en ABVV Dienstencheques eisen van Vlaams regionaal minister van economie Jo Brouns (CD&V) de intrekking van de erkenning van dienstencheque-bedrijf ACC Domestic Services. Dit bedrijf keert winstdividenden uit maar weigert fatsoenlijke lonen te betalen aan het personeel dat zijn winsten produceert.

dinsdag 21 februari 2023 16:53
Spread the love

 

Het bedrijf Domestic Services dat in Oost- en West-Vlaanderen opereert onder de naam ACC Dienstencheques betaalde de afgelopen 5 jaar 11 miljoen euro dividenden uit aan zijn aandeelhouders. De huishoudhulpen die de winsten van dit bedrijf produceren krijgen hiervoor het sectorale minimumloon.

Dit bedrijf, dat ook voetbalploeg AA Gent sponsort, weigert categoriek elke vraag tot opslag of extra-legale rechten. Dit betekent onder meer géén gewaarborgd loon bij ziekte of bij fraude van het bedrijf door misbruik van tijdelijke werkloosheid. Zelfs het minimumloon uitbetalen is te veel gevraagd.

Foto: accg.be

Wanneer een werknemer van ACC ziek valt, betaalt het bedrijf geen gewaarborgd loon maar wordt betrokkene op tijdelijke werkloosheid gezet – waardoor hij/zij slechts nog 70% van het loon ontvangt. De werkgever schuift daarmee de eigen loonuitgaven door naar de sociale zekerheid (lees naar de belastingbetaler).

Systematische misbruiken

Met de regelmaat van de klok lopen ook andere klachten binnen bij de vakbonden:

  • systematisch worden de lonen te laat betaald,
  • coronamaatregelen werden niet nageleefd,
  • tegen grensoverschrijdend gedrag wordt niet opgetreden,
  • wettelijk voorziene toeslagen worden niet uitbetaald,
  • men verplicht de huishoudhulpen te werken feestdagen, enzovoort.

Sociaal overleg om hieraan paal en perk te stellen leverde tot nu geen enkel positief resultaat op. Reeds in 2018 werd grootschalige sociale fraude door middel van tijdelijke werkloosheid gemeld bij de sociale inspectie. Sindsdien lopen verschillende onderzoeken, maar het bedrijf zet ondertussen deze wanpraktijken gewoon verder. De vakbonden voerden daartegen herhaaldelijk actie.

In 2022 bevestigde de federale Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) dat een onderzoek loopt naar mogelijk gesjoemel bij het bedrijf. Na jaren onderzoek door de sociale inspectie moet volgens de vakbonden nu zonder verder uitstel opgetreden worden.

Dit is de wereld op zijn kop: de werkgever fraudeert en de werknemers zijn tweemaal slachtoffer: ze ontvangen geen loon en moeten de werkloosheidsuitkeringen terugbetalen.

De werksituatie van de huishoudhulpen is sinds 2018 niet verbeterd. Veel van deze werknemers hebben een migratieachtergrond of zijn alleenstaande ouders die het al niet breed hebben en dus elke euro nodig hebben.

Onderzoeken zonder gevolg

De RVA onderzoekt nu al meerdere jaren klachten inzake sociale zekerheidsfraude maar treedt niet op tegen de daders. Deze wanpraktijken worden ondertussen steeds arroganter uitgevoerd. ACC ervaart een gevoel van straffeloosheid, terwijl de huishoudhulpen worden geconfronteerd met terugvorderingen en zelfs met sancties door RVA. Zij betalen op die manier de sociale fraude van hun werkgever.

Dit is volgens ACV en ABVV de wereld op zijn kop: de werkgever fraudeert en de werknemers zijn tweemaal het slachtoffer: ze ontvangen geen loon en moeten de werkloosheidsuitkeringen terugbetalen.

De vakbonden eisen dat de RVA ten onrechte uitbetaalde werkloosheidsuitkeringen rechtstreeks worden gevorderd bij de werkgever, hij is immers de enige verantwoordelijke. Tevens eisen ze strenge straffen voor dit jarenlange misbruik. Van het bedrijf zelf eisen de vakbonden 100% uitbetaling van het gederfde brutoloon.

Huishoudhulpen produceren de winsten, maar krijgen niet de lonen. Foto: ILO/CC BY-SA 2:0

Federaal Minister van economie Pierre-Yves Dermagne (PS) moet de bevoegde sociale inspectie aanmanen tot spoed en tot daadkrachtig optreden tegen ACC. Niet enkel de sociale fraude, ook het niet betalen van loon moet veroordeeld en rechtgezet worden.

Op 22 februari brengen de huishoudhulpen daarom een bezoek aan Vlaams Minister Jo Brouns, die bevoegd is voor de erkenning van dienstencheque-bedrijven in Vlaanderen. Eén van de voorwaarden voor die erkenning is de naleving van de (sociale) wetgeving. Deze voorwaarde wordt door ACC al jaren niet gerespecteerd. Daarom eisen de vakbonden de intrekking van deze erkenning.

Op 1 februari 2023 verklaarde Minister Brouns in het Vlaams Parlement: “Ik sta voor een nultolerantiebeleid tegenover inbreuken op dit vlak. Als er inbreuken zijn op de erkenningsvoorwaarden, dan moet daar inderdaad opgetreden worden, dan moet die erkenning ingetrokken worden.”

Het dossier van ACC kwam al eerder op de agenda van de betreffende erkenningscommissie. De tijd is volgens ACV en ABVV rijp om daar een beslissing te nemen. Betere bedrijven staan klaar om huishoudhulpen en klanten over te nemen.

ACC is trouwens niet de enige dader. Een aantal grote commerciële bedrijven, die de hele sector verzieken, moeten hun erkenning verliezen. Tevens moet ook de subsidiëring van de dienstencheque-bedrijven veranderen: alvorens in aanmerking te komen voor subsidies moeten uitgaven én kwaliteitsstandaarden bewezen én gecontroleerd worden.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!