Fotorechten: zie in het artikel
Mediakritiek -

Feesttijd voor iedereen behalve voor onze pakjesbezorgers, en ander tegendraads leesvoer

Eind december is traditioneel de periode om even tot rust te komen met familie en vrienden. Geniet er tenvolle van, maar denk ook heel even aan zij die net nu nog meer worden uitgebuit dan de rest van het jaar. Deze week in uw 'Alternatief leesvoer' twee artikels van eigen bodem, een ontnuchterende kijk op de realiteit van Artificiële Intelligentie en een vredesboodschap van... Henry Kissinger.

vrijdag 23 december 2022 14:57
Spread the love

 

“Sociale rechten zijn mensenrechten”, volgens deze Amazon-arbeiders. Foto: Matt McDermott/CC BY-SA 3:0

We genieten weldra allen van een aantal welverdiende verlofdagen met familie en vrienden in deze eindejaarsperiode. Niet iedereen kan hier ten volle van genieten. Voor veel werkende mensen is dit de periode dat ze het hardst worden uitgebuit. Zij brengen onze pakjes aan de deur en verdienen daarom onze steun voor hun sociale strijd voor leefbaar werk. Tijdens deze eindejaarsperiode genieten we allen van een sociaal recht waar ooit hard voor werd gestreden, zoals betaald verlof. Onze pakjesbezorgers verdienen diezelfde rechten ook.

 

Foto: Andrew Koroshavin/Pixabay

Armoede-onderzoeker Jan Vranken stelde vast dat veel mensen in onze samenleving neerkijken naar mensen in armoede, alsof ze daar zelf verantwoordelijk voor zijn. Het idee van sociale uitkeringen als een hangmat in plaats van een vangnet past in die zienswijze, die vooral goed is om het eigen gemoed te sussen, en toelaat ondertussen comfortabel weg te kijken van de echte oorzaken van armoede. Een scherpe analyse van sociaal filosoof Stijn Rottiers in MO*.

 

Foto: mikemacmarketing/CC BY-SA 2:0

Artificiële intelligentie (AI) is niet artificieel en al evenmin intelligent. Integendeel, AI is heel menselijk en niet bepaald ‘slim’. Innovatie in AI wordt gedreven door onderbetaalde arbeiders in arme landen. Dat is de ontnuchterende analyse die Chloë Xiang maakt in VICE. Zelfs u en ik hebben onbetaald/onbewust meegewerkt aan de ontwikkeling van AI. Dat doen we telkens we met een captcha moeten bewijzen dat we geen robots zijn. Iedere keer dat we dat doen leert de machine bij, want dat is de echte AI: een niet-denkende domme machine die ‘denkt’ volgens de formules en logaritmes die we er in hebben gestoken.

 

Foto: World Economic Forum/CC BY-SA 2:0

Henry Kissinger is niet bepaald een linkse vredesactivist en al helemaal geen Russofiel. Hij organiseerde ondermeer (!) de staatsgreep van de eerste 11 september in Chili in 1973 en beval de tapijtbombardementen op Laos, Cambodja en Vietnam. Toch pleit hij voor onmiddellijke de-escalatie, wapenstilstand en onderhandelingen met Rusland over de oorlog in Oekraïne. Als zelfs een van de grootste oorlogsmisdadigers van de vorige eeuw zich zorgen maakt over deze oorlog, is er reden om zijn advies te volgen.

 

Vorige selecties van alternatieve nieuwsbronnen in ons dossier Tegendraads Leesvoer.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!