Foto: thenewsmenia.com
Tegengas

Tegengas neemt eerst juridische stap tegen gascentrales

Tegengas zet vandaag een eerste stap in het aanvechten van de vergunningen voor nieuwe fossiele gascentrales. Advocatenkantoor Equal Partners ontwikkelde een drietal juridische argumenten die zijn toegevoegd aan een beroepschrift dat omwonenden gisteren indienden bij de Raad van State​​​​​​​ tegen de vergunning voor een nieuwe gascentrale in Seraing. Tegengas bereidt zich daarnaast voor op juridische procedures tegen de vergunningen voor de gascentrales in Les Awirs en Vilvoorde.

dinsdag 9 november 2021 16:24
Spread the love

“Terwijl in Glasgow wereldleiders onderhandelen over de leefbaarheid van onze planeet maken onze politici ruzie over welke valse oplossingen ze ons als burger willen voorschotelen.Wij gaan niet mee in dit kinderachtige spel, maar organiseren zelf ons verzet tegen fossiele gascentrales én tegen kernenergie. Beide energievormen bieden immers geen perspectief op een duurzame en veilige energievoorziening in handen van de burger”, zegt Ike Teuling van Tegengas.

Het vertrouwen in federale en regionale overheden blijkt ver zoek bij Tegengas. “We zijn nog geen half jaar na de klimaatramp van afgelopen zomer in de provincie Luik en nu faciliteren onze overheden net daar nieuwe, fossiele gascentrales. Ons huis staat in brand en onze overheid giet olie op het vuur. Als burgers nemen we nu dan ook het heft in eigen handen, in dit geval door juridisch stokken in de wielen te steken van deze onverantwoorde overheidsbeslissingen”.

Tegengas kiest voor de beroepsprocedures voor het advocatenkantoor Equal Partners dat eerder al betrokken was in de Klimaatzaak. De argumenten die toegevoegd zijn aan het  beroep van omwonenden zijn hoofdzakelijk klimaatargumenten. Door de bouw van nieuwe fossiele gascentrales zal de Belgische CO2-uitstoot de komende jaren toenemen in plaats van dalen, concludeerde het Federaal Planbureau in een recente doorrekening.

“Fossiel gas is dan ook niets anders dan methaan, een broeikasgas dat bijna honderd maal meer opwarming veroorzaakt dan CO2. Methaanlekkages bij ontginning en transport maken fossiel gas zowat even vervuilend als steenkool,” zo vult Teuling aan.

Omwonenden wijzen ook op de lokale impact van een nieuwe fossiele gascentrale. “De mensen die in de Luikse Maasvallei wonen weigeren terug te keren naar de luchtvervuiling van de vroegere staalnijverheid en de mijnbouw. Er zijn meer dan voldoende duurzame alternatieve om stroom op te wekken,” zo reageert omwonende Leo Tubbax.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!