Bron: WWF België
Opinie - WWF België

De Croo bevestigt engagement voor natuur op internationale toneel: WWF vraagt boter bij de vis

woensdag 22 september 2021 17:59
Spread the love

 

De premier verwijst in zijn speech naar het zogenaamde ‘Blue leadership’ van ons land, waarbij hij o.m. wil streven naar 30% bescherming van de oceaan tegen 2030. Als ons land dat engagement serieus neemt moet het echter de daad bij het woord voegen, ook in eigen wateren. Zo blijven de natuurgebieden in het Belgisch deel van de Noordzee enkel op papier beschermd, vermits er in de praktijk nog steeds activiteiten plaatsvinden die de natuur verstoren en beschadigen. En wat te denken van de recente tegenstem van België op het congres van de Internationale Unie voor Natuurbehoud (IUCN), bij een resolutie die pleitte voor een wereldwijd moratorium op diepzee mijnbouw? Voor WWF is dit duidelijk niet consequent.

Premier De Croo gaf ook aan dat ons land werkt aan het verduurzamen van onze voedselsystemen en het herstellen van onze ecosystemen. Wat onze binnenlandse productie betreft is de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid alvast de ideale gelegenheid, maar de draft-teksten die circuleren, stellen teleur. Voor onze voetafdruk in het buitenland verwees de premier naar het ‘Beyond Chocolate’ initiatief, dat ontbossing en kinderarbeid wil weren uit onze aanvoerketens voor chocolade en de cacao producenten beter wil betalen. WWF verwelkomde dit initiatief in december 2018 maar ondertussen moet het nog steeds zijn impact op het terrein aantonen. WWF vraagt in dit verband een coherent plan in lijn met de Amsterdam Verklaring om geïmporteerde ontbossing effectief tegen 2025 te beëindigen. Het is hierbij uitermate belangrijk dat niet alleen bossen, maar ook andere kwetsbare, koolstofrijke en biodiverse ecosystemen dezelfde bescherming zullen krijgen.

In mei volgend jaar moeten de engagementen van België verzilverd worden in een ambitieus mondiaal akkoord dat spelregels voor de bescherming van de biodiversiteit moet vastleggen. Dit is het belangrijkste agendapunt van de Internationale Conferentie van Biologische Diversiteit (CBD). Dat moet dan uitmonden in concrete acties en snelle implementatie. WWF vraagt tegen dan ook duidelijkheid over de middelen. In zijn speech vermeldde de premier een verhoging van de middelen voor klimaatfinanciering. Dat is welkom, maar we verwachten ook duidelijkheid over de investeringen in natuur. WWF grijpt het Belgische engagement in de ‘Leaders Pledge’ graag aan om haar ervaringen en voorstellen om natuur te beschermen en te herstellen, zowel binnen als buiten België, te delen met Premier De Croo.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!