ABVV

Eerste wapenfeit nieuwe Vlaamse regering: een factuur van bijna 1 miljard in uw brievenbus

vrijdag 8 november 2019 13:43
Spread the love

Vandaag keurt de nieuwe Vlaamse regering het programmadecreet goed. Daarin staan maatregelen die de regering nodig vindt om de begroting te kunnen uitvoeren. Opvallend, met haar eerste wapenfeit trekt Jambon I direct een streep door verschillende steunmaatregelen voor Vlaamse gezinnen en bedrijven. Met het decreet verdwijnt in totaal 981 miljoen. Het Vlaams ABVV formuleert enkele alternatieven.

Besparingen

981 miljoen of bijna 1 miljard minder over de gehele regeerperiode. Dat is de rekening die de Vlaamse regering vandaag goedkeurt met het programmadecreet.

Met de besparing verdwijnt er deze regeerperiode 107 miljoen uit de kinderbijslag als gevolg van het niet indexeren vanaf het derde kind. Nog eens 70 miljoen wordt geschrapt door de vermindering van de aftrek van dienstencheques en PWA-cheques. En nog eens 328 miljoen verdwijnt door de afschaffing van de woonbonus. Al deze zaken worden vandaag ‘gerealiseerd’ door de goedkeuring van het programmadecreet.

Tegelijk zullen de Vlaamse gezinnen vanaf vandaag ook iets minder kunnen rekenen op ondersteuning door de overheid. Ook hier zal de regering Jambon besparen door de werkingsmiddelen niet te indexeren: 256 miljoen minder.

En tenslotte verliezen werkgevers door de afschaffing van de RSZ-aftrek voor oudere werknemers (55-58) en laag- en middengeschoolden voor in totaal 220 miljoen loonondersteuning. Gevolg? Oudere werknemers en laaggeschoolden worden weer duurder, de bedrijven kijken aan tegen een loonkostenverhoging.

Graag debat

Het Vlaams ABVV schreef mee aan een spoedadvies van werkgevers- en werknemersorganisaties (SERV) waarin aan de regering wordt gevraagd deze maatregelen te herbekijken. Kritiek van de SERV? Dit zijn beslissingen met een dusdanige beleids- of budgettaire impact dat ze meer overleg verdienen en niet op een drafje in een programmadecreet terecht horen te komen.

Ook het Vlaams ABVV vraagt een grotere ernst van deze regering. Anders blijven het pure besparingen zonder enige visie. Dat moet anders. Het Vlaams ABVV stelt voor dit debat alsnog te voeren in het Vlaams parlement, ondere andere op basis van deze alternatieven:

  • Kinderbijslag moet een wapen zijn tegen kinderarmoede. Vandaag al is de kinderbijslag in Vlaanderen lager dan die in Wallonië en Brussel. Besparen op de kinderbijslag is bovendien woordbreuk tov beloften van de vorige regering.
  • Zorgen dat de werkbaarheid voor poetshulpen stijgt. Vandaag ziet slechts 41 procent van de Vlaamse huishoudhulpen zijn of haar job haalbaar tot het pensioen. Dat is 15 procent minder dan het Vlaams gemiddelde.
  • Meer inzetten op ondersteuning van huizeneigenaars met lage inkomens en de bouw van sociale woningen, in plaats van een besparing op de middenklasse die opbrengt voor de meest kapitaalkrachtigen.
  • Kwaliteit en efficiëntie van de overheidsdiensten vooropstellen in plaats van een visieloos credo van enkel minder.
  • Kijken of we mét visie de middelen voor loonkostenverlagingen kunnen ombuigen naar middelen die werknemers sterker maken in plaats van enkel goedkoper.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!