Open brief - Jan Sannen, Frank Moreels

Samen met de vakbonden voor een eerlijke transportsector !

Op woensdag 4 juli wordt in het Europees Parlement gestemd over het “Mobility Package”. Dit is een belangrijke stap in de richting van een eerlijke en meer leefbare sector. Want de sectoren van goederenvervoer en personenvervoer over de weg worden zwaar getroffen door oneerlijke concurrentie. Soms georganiseerd door of in samenwerking met Belgische werkgevers.

donderdag 28 juni 2018 11:55
Spread the love

ACV Transcom en BTB-ABVV roepen de werkgeversfederaties uit het goederenvervoer over de weg (FEBETRA, TLV, UPTR) en autobus/autocar (FBAA) op om – in het belang van zowel werknemers als werkgevers, en alle andere weggebruikers – ook hun stem in het debat te laten horen bij de verschillende politieke fracties.

Het Mobility Package, zoals opgesteld door de Europese Commissie, omvat een hele reeks maatregelen zoals de wijziging van rij- en rusttijden van chauffeurs, de strijd tegen postbusfirma’s (de zogenaamde toegang tot het beroep), invoering van digitale tachograaf, cabotage, maatregelen tegen de inzet van grote bestelwagens in het goederenvervoer.

Na bespreking in het Europees Parlement liggen er nu op 4 juli een heel pakket amendementen voor die nefast zijn voor de beide sectoren. Door de sterke lobby van Europese werkgeversfederaties, op vraag van Oost-Europese transporteurs, zijn er drastische wijzigingen mogelijk. Die komen noch de sectoren noch de andere weggebruikers ten goede.

De mogelijke wijzingen in rij- en rusttijden zijn verontrustend. De opsplitsing van de rust van 45 minuten in drie keer een kwartier lijkt onschuldig. Maar hebt u al eens een bus of vrachtwagen op een bijna volle parking geparkeerd, naar het toilet gewandeld, en even een koffie gedronken, en dat in 1 kwartier? En dan werd er nog helemaal niet gerust…
Momenteel is het zo dat een chauffeur op twee weken tijd drie dagen rust heeft. Dit wil men nu wijzigen : pas na drie weken zou een chauffeur twee dagen rust nemen.
Voor bus- en carchauffeurs ligt er een voorstel voor dat er nu ook in het nationaal vervoer tot 12 dagen aan één stuk mag gereden worden.

Deze wijzigingen komen de verkeersveiligheid niet ten goede. Niet van de chauffeurs, evenmin van de passagiers in de bussen en cars, maar nog veel minder van alle andere weggebruikers. Een goed uitgeruste chauffeur is de basis van veilig goederen- en personenvervoer, dat is de bottom line!

Door een duidelijke uitspraak van het Europees Hof van Justitie eind 2017, werd de decennialange discussie over de wekelijkse lange rust in de vrachtwagen eindelijk beslecht : die mag niet in de vrachtwagen genomen worden. Onder druk van transportfederaties voerde de IRU (International Road Transport Union, een werkgeverslobby voor goederen- en personenvervoer), maandenlang campagne bij de Europese parlementsleden. Resultaat : er liggen voorstellen ter stemming om de regels zodanig te wijzigen dat de wekelijkse rust weer in de vrachtwagen mag. De reden voor deze lobby is duidelijk : ze willen het businessmodel van de sociale dumping herstellen. Doordat chauffeurs de lange wekelijkse rust niet langer in de vrachtwagen mogen nemen, en ze in goede omstandigheden moeten rusten, hebben de transporteurs méér kosten. Want laat ons eerlijk zijn, het zijn niet de Belgische transporteurs die last hebben van deze maatregel. Wel de malafide transporteurs uit andere landen (soms met Belgische hulp en/of inbreng, laat ons eerlijk blijven) die chauffeurs maandenlang als nomaden over onze wegen laten rijden, met hun vrachtwagencabine als werk-, leef- en slaapruimte. We kennen allen de beelden van de eindejaarsparkings vol Oost-Europese vrachtwagens. De chauffeurs werden met bussen opgehaald om de feestdagen in hun thuisland door te brengen. Maar – met uitzondering van de feestdagen – heeft iedere dag, het hele jaar door, een chauffeur zowat 24 u per dag in de cabine doorgebracht. In een vrachtwagen die constant in West-Europa rondreed…

In het Mobility Package zitten ook maatregelen om de postbusfirma’s aan te pakken. Dit is op zich een goede stap. Maar het kan véél beter. Want de regels blijven dode letter omdat er geen lidstaten-overschrijdende controle is. En zo blijven West-Europese transporteurs, met de Belgen voorop, werken met filialen in Oost-Europa. Het ene al wat meer louche dan het andere… De regels inzake cabotage dienen dus scherper te worden gesteld, alsook de controles, om deze negatieve spiraal een halt toe te roepen. De invoering van de digitale tachograaf is een eerste stap. Maar helaas wordt dit een processie van Echternach, want de chauffeur zelf zal manueel moeten ingeven in welk land hij zich bevindt, en de positie van de vrachtwagen wordt maar om de drie uur opgeslagen… Chauffeurs zullen, zeker in kleine landen, onder druk worden gezet om dit niet correct toe te passen, met risico dat ze hun job verliezen.

Veel kommer en kwel dus, in het Mobility Package. Toch is er ook een lichtpuntje. De verlaging van de grens van 3,5 ton naar 2,4 ton voor het goederenvervoer is een belangrijke stap. Want jullie zien ze ook iedere dag, de bestelwagens van net geen 3,5 ton die vrachten vervoeren in heel Europa. Oneerlijke concurrentie, want ze hebben geen tachograaf en dienen de rusttijden niet te respecteren en rijden soms de klok rond. De chauffeurs hebben enkel een rijbewijs voor een personenwagen en volgen niet de opleidingen die vrachtwagenchauffeurs wel volgen.
 
Maar globaal gezien is het Mobility Package een druppel op een hete plaat. De voorstellen die nu voorliggen zijn niet goed voor de sector. Niet voor de bonafide Belgische transporteurs en autocar/autobusbedrijven en hun chauffeurs.
Wij rekenen op jullie gezond verstand om mee met de vakbonden ook duidelijk standpunt in te nemen tegen de afbraak van de sectoren van vervoer van goederen en personen over de weg!

Daarom roepen we jullie op om samen met de vakbonden druk te zetten op de Europese Parlementsleden, van alle fracties. Dit opdat zowel de werkgevers en werknemers van het  goederen- en personenvervoer over de weg nog een toekomst hebben, en dat alle weggebruikers zich nog zonder zorgen in het verkeer durven te begeven!

Frank Moreels                                               Jan Sannen
Voorzitter BTB                                                Algemeen Sectorverantwoordelijke ACV Transom 
Voorzitter ETF  

take down
the paywall
steun ons nu!