Oproep, Samenleving, Politiek, België - Platform Kinderen op de Vlucht

281 organisaties roepen regering op om geen kinderen op te sluiten in gesloten centrum

281 Belgische organisaties roepen in een open brief in De Morgen en Le Soir de regering op om af te zien van de opening van het gesloten centrum voor gezinnen. Met deze oproep willen de 281 ondertekenaars van de campagne EEN KIND SLUIT JE NIET OP. PUNT de regering overtuigen om de rechten van kinderen op de vlucht te respecteren, hen te beschermen en hen niet op te sluiten in gesloten centra.

woensdag 13 juni 2018 10:57
Spread the love

In juli opent naast de internationale luchthaven van Brussel een nieuw gesloten centrum voor gezinnen met kinderen. In vijf gezinsunits zullen kinderen met hun ouders vastgehouden worden die net ‘aan de grens’ zijn aangekomen of op het punt staan gedwongen teruggestuurd te worden. Met het nieuwe gesloten centrum hoopt de regering een efficiënter terugkeerbeleid te creëren en ondertussen tegemoet te komen aan de veroordelingen van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens die ervoor zorgden dat België in 2008 stopte met de detentie van kinderen. Het Hof veroordeelde België toen voornamelijk voor de manier waarop de gezinnen met kinderen werden vastgehouden en niet voor de detentie op zich.

Detentiecondities

Toch is het de vraag of detentie ooit in het belang van een kind kan zijn, wat de detentiecondities ook moge zijn. De 281 organisaties achter de oproep zijn unaniem: detentie kan nooit in het belang van een kind zijn, los van de manier waarop zij worden vastgehouden.

“Wij staan niet alleen met onze mening,” zegt Laetitia Van der Vennet van Platform Kinderen op de Vlucht, “het internationale VN Kinderrechtencomité en het VN Comité ter bescherming van de rechten van arbeidsmigranten zijn het met ons eens: een kind mag nooit vastgehouden worden omwille van zijn administratieve status of die van zijn ouders of omwille van een migratiebeleid. Ze stellen zwart op wit dat staten hun legitieme belang om migratiestromen te controleren en te reguleren, overschrijden wanneer ze onwettige verblijf criminaliseren én die criminalisering leidt tot willekeurige detentie. Willekeurige detentie is internationaal gezien dan ook ‘a big no-no’, net als de detentie van kinderen. Begin mei adopteerde het Europees Parlement nog een resolutie waarin ze de lidstaten eraan herinnerde dat ze geen kinderen mogen vasthouden omwille van migratieprocedures.”

Een kind sluit je niet op. Punt.

Het middenveld pleit dan ook al langer voor een onvoorwaardelijk verbod op de detentie van kinderen. Het Platform Kinderen op de Vlucht, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, CIRÉ, Caritas International en Jesuit Refugee Service Belgium trokken vorig jaar al aan de alarmbel en lanceerden de campagne EEN KIND SLUIT JE NIET OP. PUNT. Ondertussen werd hun standpunt dat detentie van kinderen hun rechten schendt door meer dan 281 organisaties ondertekend.

Die 281 organisaties roepen vandaag in de kranten Le Soir en De Morgen de regering op om hun project om kinderen vast te houden onmiddellijk te stoppen. “De detentie van kinderen schendt de rechten van het kind”, zo staat in de oproep te lezen. “Alle kinderen, of het nu gaat om vluchtelingen-, asielzoekende of migrantenkinderen of niet, moeten vrij zijn, verzorgd en beschermd worden.”

 

EEN KIND SLUIT JE NIET OP. PUNT. is een campagne van het Platform Kinderen op de vlucht, in samenwerking met Vluchtelingenwerk Vlaanderen, CIRÉ, Caritas International en Jesuit Refugee Service Belgium. Voor meer informatie: www.eenkindsluitjenietop.be

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!