Internationale Arbeidsorganisatie roept 23 landen op het matje voor schenden werknemersrechten

Griekenland zit naast landen als Wit-Rusland, Libië en Honduras op het beklaagdenbankje tijdens de jaarlijkse conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO).

donderdag 31 mei 2018 13:04
Spread the love

Binnen de Internationale Arbeidsorganisatie wordt op wereldniveau internationaal overleg gepleegd tussen werkgevers, vakbonden en regeringen. Op een jaarlijkse conferentie eind mei en begin juni worden onder meer enkele landen op het matje geroepen die er van beschuldigd worden dat ze de door hen geratificeerde conventies geschonden hebben.

Normaal gaat het elk jaar om 24 verschillende landen, een lijst die het resultaat is van overleg tussen werkgevers en vakbonden. Maar deze keer staan maar 23 landen op de lijst omdat Bolivia er twee keer opprijkt, eenmaal omdat de conventie over het minimumloon er geschonden wordt en eenmaal voor kinderarbeid.

Ook Samoa en Bosnië-Herzegovina moeten zich verantwoorden voor schendingen van het verbod op kinderarbeid.

Er is ook een lange reeks landen die zondigen tegen de vrijheid van vakvereniging, het recht op collectieve onderhandelingen en de principes van sociale dialoog: Algerije, Botswana, El Salvador, Servië, Myanmar, Nigeria,  Japan, Honduras,…

De enige Europese lidstaat op de weinig benijdenswaardige lijst is Griekenland. En meteen zit daardoor ook de hele Europese Unie op de beklaagdenbank. Griekenland wordt immers verweten meer dan de helft van de ondernemingsakkoorden gemaakt worden met groeperingen van werknemers, buiten de vakbonden om, meestal om loonsverlagingen door te duwen. Dat is één van de gevolgen van het rigoureuze besparingsbeleid dat de trojka (Europese Commissie, Europese bank en het IMF) oplegde aan het land.

De Belgische vakbonden zijn traditoneel zeer actief binnen de IAO. ACV-voorzitter Marc Leemans is in deze Commissie van de Normen de onderhandelaar namens de werknemersgroep. Oud-voorzitter Luc Cortebeeck is voorzitter van de raad van bestuur van de IAO. Ook het ABVV stuurt altijd een ruime delegatie.

take down
the paywall
steun ons nu!