(minor-ndako.be)
Nieuws, Samenleving, België -

“Jonge vluchteling is gebaat bij snelle opname in een pleeggezin”

De organisatie Pleegzorg Vlaanderen doet een oproep aan gezinnen die bereid zijn jonge vluchtelingen jonger dan 13 jaar zonder ouders een nieuwe thuis aan te bieden. Zij kunnen sinds najaar 2015 snel na aankomst naar een pleeggezin, zonder tussenstap langs een of meerdere opvangcentra. De vraag is echter groter dan het aanbod.

dinsdag 28 februari 2017 17:11
Spread the love

De organisatie Pleegzorg Vlaanderen startte in het najaar van 2015 het pilootproject ‘Geef de wereld een thuis’ als bijdrage tot de aanpak van de vluchtelingenproblematiek. Meer dan 180 niet-begeleide minderjarige vluchtelingen wonen sindsdien in een pleeggezin.

Niels Heselmans van Pleegzorg Vlaanderen ziet sinds begin 2017 een toename van de aanvragen voor opname in een gezin. “Naar ons aanvoelen wordt die (toename) onder meer ingegeven door de sluiting van een aantal noodopvangcentra. De afgelopen twee maanden merkten we een verhoging van de vragen naar een pleeggezin om vluchtelingen jonger dan 13 jaar op te vangen. Om kinderen en jongeren niet nodeloos opnieuw te laten wennen aan een nieuw verblijf, gaan we sneller over naar de opvang in een pleeggezin. Op die manier kunnen nieuwkomers zich heel snel thuis voelen in een gezin en moeten jongeren niet telkens opnieuw een nieuw leven opbouwen in een ander tijdelijk opvangcentrum.”

Pleegzorg Vlaanderen baseert zich voor de degelijkheid van deze aanpak op internationaal onderzoek. “De opvang in een gezin biedt aan de meest jonge en kwetsbare minderjarige vluchtelingen de beste kansen op veiligheid en ontwikkeling.”

Nieuwe afspraken tussen Pleegzorg Vlaanderen, de organisatie voor opvang van jonge vluchtelingen Minor Ndako (‘dak voor een minderjarige), de federale opvangdiensten voor vuchtelingen Fedasil en het Agentschap Jongerenwelzijn maken het mogelijk dat jonge vluchtelingen tot 13 jaar snel na aankomst naar een pleeggezin kunnen, zonder nodeloze en beschadigende tussenstappen in andere verblijven.

Om dit in goede banen te leiden bereiden deze organisaties bereidwillige gezinnen grondig voor en krijgen zowel het pleeggezin en de jongere intensieve begeleiding wanneer de opvang start. “Tegelijk blijft een plaats in een leefgroep altijd beschikbaar, voor het geval het verblijf te moeilijk zou verlopen.”

In de week van 20 februari 2017 vond op deze manier een Afghaanse jongen van 10 jaar een plek in een pleeggezin in Gent. “De jongen was nog maar 5 dagen in België en werd meteen verbonden met een pleeggezin”, aldus Heselmans. “Ook een Afghaanse jongen van 14 jaar die in een opvangcentrum verbleef dat door de overheid werd gesloten, vond heel snel een plek in een pleeggezin in de buurt.”

Pleegzorg Vlaanderen doet een oproep aan gezinnen die een jonge vluchteling willen huisvesten: “Nieuwe pleeggezinnen, die zich specifiek kandidaat stellen voor de opvang van vluchtelingen, blijven broodnodig.“

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!