Ontwikkelingslanden verliezen jaarlijks ministens één miljard dollar door fiscale ontwijking en corruptie (Kristin Palitza/IPS)

Ecuador stelt wereldwijde VN-belastingscontrole voor

De VN moeten een eigen belastingdienst oprichten om fiscale paradijzen te elimineren en illegale geldstromen droog te leggen. Dat stelt Ecuador voor, sinds 1 januari 2017 voorzitter van de G77, de coalitie van ontwikkelingslanden binnen de VN.

donderdag 2 februari 2017 11:58
Spread the love

Mogen Ecuadoraanse ambtenaren en verkozen politici, van welk niveau ook, eigendommen en kapitaal hebben in fiscale paradijzen? Op die vraag mag de bevolking van Ecuador antwoorden op 19 februari 2017 in een nationaal referendum, wanneer ze ook een opvolger kiezen voor president Rafael Correa en een nieuw parlement. President Correa kan na twee opeenvolgende mandaten geen kandidaat meer zijn volgends de grondwet.

Als de meerderheid een dergelijk fiscaal verbod goedkeurt, en dat zal naar alle verwachting gebeuren, zal Ecuador binnen één jaar zijn wetgeving aanpassen en moeten ambtenaren en politici hun eigendommen en kapitaal uit fiscale paradijzen terughalen. Met dit referendum voert Ecuador zijn strijd tegen fiscale paradijzen op. Het land wil het debat ook internationaal aanzwengelen, nu het voorzitter is van de G77 voor 2017.

Deze informele organisatie bracht in 1964 voor het eerst 77 ontwikkelingslanden samen. Voornaamste doelstelling is het spreken met één stem tegenover de ontwikkelde industriestaten van het westen. De groep omvat nu 134 ontwikkelingslanden, maar de naam G77 is altijd behouden gebleven. Een van de lidstaten is afwisselend voorzitter voor één jaar. In 2017 is dat Ecuador (nvdr).

“Illegale rijkdom treft vooral de armste landen in de wereld”, zei Ecuadoraans president Rafael Correa bij de voorzitterswissel van de G77 in januari. “Er zouden meer kennisparadijzen en minder fiscale paradijzen moeten zijn. We hebben daarom een fiscaal orgaan van de VN nodig dat fiscale rechtvaardigheid garandeert”, zei minister van Buitenlandse Zaken Guillaume Long tijdens een panelgesprek met burgerorganisaties op 12 januari. “Ecuador zal iedereen steunen die deze strijd voert, zowel landen als burgerorganisaties.”

Westerse landen willen geen pottenkijkers

Het voorstel voor een dergelijk VN-orgaan is niet nieuw. De westerse landen verwierpen het voorstel al tweemaal, op de Derde VN-Ontwikkelingsconferentie in Addis Abeba op 13-16 juli 2015 en op de * in Nairobi op 17-23 juli 2016. UNCTAD is de VN-organisatie voor handel en ontwikkeling.

“In amper enkele jaren is bijna overal ter wereld het besef gegroeid dat belastingontwijking en -ontduiking, fiscale fraude en corruptie een probleem vormen”, zegt Eric LeCompte, directeur van Jubilee USA, een koepelorganisatie van 75 organisaties en 330 geloofsgroepen in de VS, die zich voor een sociaal inclusieve economie inzetten. “Tegelijk zien we dat de rijke landen niet willen dat een globaal fiscaal orgaan een onderdeel van de oplossing wordt.”

“De VN proberen via consensus te werken, maar landen kunnen ook een stemming op het wereldwijde forum afdwingen. Die zou waarschijnlijk succesvol zijn, maar veel rijke landen zullen waarschijnlijk weigeren er aan deel te nemen.”

Permanent VN-orgaan voor fiscale controle

Het oorspronkelijke voorstel van de G77 ging over de oprichting van een permanent intergouvernementeel orgaan van fiscale experts. Die zouden zich onder meer over internationale belastingen buigen, landen assisteren en de fiscale inkomsten van landen verbeteren. Alleen al in Afrika verdween van 2002 tot 2012 naar schatting 530 miljard dollar via illegale financiële stromen, vooral via belastingontwijking en -ontduiking, overheidscorruptie en criminele activiteiten, stelt de UNCTAD.

Op het panelgesprek met burgerorganisaties zei minister van buitenlandse zaken Long dat de strijd tegen ongelijkheid een prioriteit is voor zijn regering. “Op het continent met de grootste ongelijkheid ter wereld voert onze regering een beleid van herverdeling. Onze prioriteit is de strijd tegen ongelijkheid, omdat die de oorzaak is van de meeste van de problemen die we kennen.”

Bron: Ecuador reflota iniciativa para crear un órgano fiscal de la ONU

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!