Geknoei van Leterme doet Arco-ers de das om.

Geknoei van Leterme doet Arco-ers de das om.

woensdag 21 december 2016 15:21
Spread the love

De juridische mallemolen heeft nog enkele rondjes gedraaid en het Europese Hof in Luxemburg is tot een besluit gekomen. Het Hof heeft beslist dat de waarborg van de regering Leterme voor de particuliere coöperanten van Arco illegaal (”ongeoorloofde staatssteun”) is – en dat is helemaal geen verrassing. Leterme had het ook al moeten weten toen hij de Arco-gedupeerden gelijkschakelde met gewone spaarders. Zelfs zijn geit Trudy – die ondertussen jammerlijk overleden is – zou gesnapt hebben dat er iets loos was. Het arrest is bindend; er is geen beroep meer mogelijk.

Arco ging ten onder aan de Dexia-hebzucht en toen het huis al in brand stond, probeerde Leterme hals over kop een garantieregeling uit te werken. Leterme wist natuurlijk ook wel dat er bij de 800.000 particuliere Arco-coöperanten heel wat CD&V-kiezers zitten. Maar haast en spoed zijn zelden goed en voor zijn knoeiwerk krijgt Leterme nu een dikke buis. Misschien heeft men het straks over “wereldvreemde rechters” – je hoort dat tegenwoordig wel vaker bij politici wanneer een arresten hen niet bevalt.

De Arco-ers werden tweemaal bedrogen

Ze werden bedrogen toen ze in de kantoren van BAC, BACOB, Artesia en Dexia te horen kregen dat het over een 100% veilige belegging ging en daarna toen Leterme met stellige zekerheid verklaarde dat ze zouden vergoed worden met de overheidswaarborg. Ook hij verkocht larie en apekool.

Leterme, die ondertussen met een vet betaalde maar inhoudsloze job in Zweden geposteerd werd, zal ongetwijfeld zijn handen in de onschuld wassen. Misschien gaat hij eerstdaags nog eens aan het twitteren. Mensen, die de verkopers van de Arco-producten hebben vertrouwd en de praatjes van Leterme geloofden, zitten met de gebakken peren.

Voor hen geeft de regering nu een “taskforce” (haha) opgericht om een plan-B uit te werken. Kris Peeters heeft er blijkbaar een goed oog in, maar het staat nu al zo goed als vast dat de Arco-ers hoogstens deels zullen vergoed worden. Ondertussen blijven ze de speelbal voor het politiek gehakketak tussen NVA en CD&V. Peeters verwacht dat de taskforce in 2017 met een voorstel komt. In “De Ochtend” had hij het over een “creatieve oplossing die niet direct de belastingbetaler viseert”. Volgens Peeters zullen de coöperanten de kans krijgen om zich over het plan-B uit te spreken. Blijkbaar verwacht de overheid een bijdrage van Belfius en van Beweging.net, de opvolger van het ACW.

De vergoeding van 100% voor de Arco-ers

Het is de hoogste tijd voor de oplossing die de PVDA al lang bepleit. In 2014 stelden Raoul Hedebouw en Koen Hostyn het zo in Knack: “Om het collectieve risico dat wij allemaal dragen voor de bankensector op te vangen is er nood aan de oprichting van een bankenfonds dat verplicht gespijsd wordt door grootbanken en financiële instellingen.

Dit fonds moet ook instaan voor de volledige vergoeding van de 800.000 Arco-spaarders.” “Daarnaast moet er opnieuw dringend werk gemaakt worden van een openbare bank, die onder strenge controle van de overheid staat en de spaarcenten van de mensen veilig belegt en investeert in goedkope leningen en sociale projecten.

Zo’n openbare bank is geen verre droom. Als de politici in de jaren ’90 de ASLK en het Gemeentekrediet konden privatiseren, dan moeten ze vandaag maar de politieke moed vinden om de tegengestelde beweging te maken.”

De belastingbetaler dient niet direct – zoals Peeters het omfloerst stelt – maar ook niet onrechtstreeks voor dit debacle op te draaien. Het zijn de banken die gedupeerde bankklanten moeten vergoeden.

Onze “topbankiers” bezondigden zich aan de hebzucht die – zonder de tussenkomst van de belastingbetaler – rechtstreeks naar het faillissement zou hebben geleid.

De banken krijgen nu de kans om een gebaar te stellen en om hun besmet blazoen wat op te smukken. In feite is dat het minste wat van hen mag worden verwacht. Is solidariteit een hol begrip voor onze topbankiers? Waarom neemt Febelfin geen initiatief?

take down
the paywall
steun ons nu!