De COP22 in 4 frappante quotes

De COP22 in 4 frappante quotes

woensdag 23 november 2016 21:02
Spread the love

Van Al Gore tot Leonardo Dicaprio, van Ban Ki-Moon tot Donald Trump. De klimaatonderhandelingen tijdens de COP22 beroerden de gemoederen. En terecht.

Ieder jaar ontmoeten de regeringshoofden en wereldleiders elkaar op de Conference of Parties (COP) om na te gaan hoe de uitstoot van broeikasgassen beter ingeperkt kan worden om zo de dreigende klimaatverandering het hoofd te bieden.

De klimaatonderhandelingen van vorig jaar in Parijs kregen heel wat aandacht. Er werd toen een akkoord gevonden: het akkoord van Parijs. De 197 partijen van het akkoord beslisten toen om de opwarming van de aarde onder de 2°C te houden (en er naar te streven ze te beperken tot 1,5°C tegen 2100).

Dit jaar, op de COP22 in Marrakesh, trokken van 7 tot 18 november maar liefst 30.000 participanten, onderhandelaars, beleidsmakers en activisten naar een van de belangrijkste steden van Noord-Afrika om na te gaan hoe we die klimaatinspanningen nog meer kunnen opdrijven. Want dat het nodig zal zijn, daar kunnen we van op aan. 

“While the Paris Conference laid the foundation of a new and united world based on mutual trust, the aim of the Marrakech Conference is to cultivate this spirit of solidarity and confidence, well beyond the COP 22.”  
Hakima El Haite, Marokkaans Minister van Milieu

Aan ambitie geen gebrek. Iedereen is het er over eens dat de transitie naar een koolstofarme economie is ingezet. Maar de weg is nog lang. Op de klimaattop overheerste twee gevoelens: men was voorzichtig positief, maar het besef aan urgentie werd met de dag groter. Dat zag je bijvoorbeeld aan het feit dat de implementatie van het akkoord van Parijs nog sneller moet. Ten laatste tegen december 2018 (en liefst nog vroeger) wanneer de 24ste klimaatconferentie plaats zal hebben. We gaan er dus flink tegen aan. En dat moet ook.
Er wordt daarenboven een heus “Marrakesh Partnership for Global Climate Action” opgericht. De bijna twe
ehonderd aanwezige landen op deze COP22 gaven hiermee aan dat de strijd tegen de klimaatverandering de hoogste prioriteit heeft. Het akkoord van Parijs moet worden geïmplementeerd in het beleid. Lees: vanaf 2050 geen uitstoot van broeikasgassen meer én een maximale opwarming in 2100 van 2 graden. 

 Hoe we dat best doen? Wel, door het maatschappelijk middenveld, de privésector, financiële instellingen, werknemers- en werkgeversorganisaties én overheden te verenigen in de strijd tegen klimaatverandering. Klimaat is en blijft een gedeelde verantwoordelijkheid.

“Great progress at COP22: 48 countries commit to 100% renewable energy”
Leonardo Dicaprio, acteur en milieuactivist.

Aan realisme geen gebrek. Niemand minder dan Leonardo Dicaprio was aanwezig op deze COP22. Naast Arnold Schwarzenegger, Robert Redford en Bono (uiteraard), was deze veelgeprezen filmacteur en –maker eregast. Zijn documentaire ‘Before the Flood’ (check hier de film) ging ondertussen de wereld rond. Gaat hij hiermee Al Gore achterna?

Hij maakt alleszins wel een belangrijk punt. De tijd van fossiele brandstoffen is voorbij. De 21ste eeuw wordt de eeuw van hernieuwbare energiebronnen. Heel wat landen zetten hoe langer hoe meer in op hernieuwbare energie. Kolen, olie en gas: weg ermee. De wereld is aan de zonnepanelen, wind- en watermolens.

Tijdens de VN-klimaatconferentie kondigden 48 landen aan tegen 2050 alleen nog duurzame, hernieuwbare energie te zullen produceren, leert een persbericht van IPS ons. Dat is niet niets. Het gaat om landen die proportioneel zwaar getroffen worden door de klimaatverandering. Ook hier in Europa zijn er landen goed op voorbereid: Duitsland, Nederland, maar ook de Scandinavische landen. Nu wij nog. (Is de gezamenlijk goedgekeurde resolutie omtrent het Vlaamse klimaatbeleid een stap in de goede richting, een ‘trendbreuk’, of een druppel op een hete plaat?) 

“I am very optimistic — we are gonna win this!”
Al Gore, milieuactivist en vroegere vicepresident van de Verenigde Staten.

Aan pessimisme geen gebrek. Want toen werd Donald Trump als 45ste president van de Verenigde Staten verkozen. Menigeen verslikte zich ’s morgens even in hun koffie; zeker ginds in Marrakesh. De klimaattop hield haar adem in omdat Trump uit het klimaatakkoord wil stappen en opwarming van de aarde beschouwt als een gedirigeerde leugen van de Chinezen. Tja, dat is niet niets.

De Verenigde Staten is een van de grootste vervuilers op onze planeet. Als Trump het akkoord, en bijhorende bekommernissen, aan zijn cowboylaarzen lapt, dan is dat geen goed nieuws voor ons milieu — en het voortbestaan van onze planeet.

“Gelukkig laten heel wat landen, waaronder ook China, op de klimaattop in Marrakesh al verstaan dat zij desnoods ook zonder de VS het akkoord van Parijs zullen uitvoeren. Steeds meer regeringsleiders beseffen maar al te goed dat dit in hun eigen nationale belang is.”
Joeri Thijs, klimaatexpert en woordvoerder van Greenpeace België

Aan optimisme geen gebrek. Trump mag nog zo hoog van de toren blazen als ie wil. De hele wereld kijkt met argusogen naar wat de volgende president van de belangrijkste economie ter wereld zal uitsteken. Toch hoeft het zelf niet zo te lopen. Het zou zelf moeilijk tot onmogelijk zijn om je ‘zo maar even terug te trekken uit het klimaatakkoord’, zoals hij het doet uitschijnen (lees hier hoe).

Hopelijk behoort deze uitspraak in het rijtje ‘we-bouwen-een-muur-met-Mexico-en-laten-hen-er-voor-opdraaien’ en ‘Obama-is-de-oprichter-van-IS’. Hoe dan ook, het zal president Trump niet gemakkelijk gemaakt worden. Maar met hem als notoir klimaatscepticus zal de transitie naar een koolstofarme economie heel wat gecompliceerder verlopen. Zoveel is zeker. 

take down
the paywall
steun ons nu!