Opinie -

Cannabis Social Club ‘Mambo’ vierde jaar juridische strijd in

Michel Degens kwam drie jaar geleden, als voorzitter van de tweede cannabisvereniging in België, voor ‘t eerst in aanraking met justitie. Sindsdien is deze pionier een ordinair slachtoffer van de war-on-drugs. Vanaf dinsdag aanstaande wil men nu ook nog zijn vereniging zonder winstoogmerk (vzw) trachten te ontbinden.

vrijdag 18 november 2016 14:49
Spread the love

Uit onderzoek blijkt dat 14% van de Vlaamse bevolking ooit cannabis consumeerde, 3,5% in het laatste jaar en 2% in de laatste maand.1 In België gaat het dan om minstens een miljoen burgers die ooit cannabis consumeerden, met minstens 250.000 in het laatste jaar en minstens 150.000 huidige cannabisconsumenten.2 Deze cijfers leren ons dat het cannabisdebat geen ‘fait divers’ is. Enkele professoren pleiten al jaren voor een beter cannabisbeleid in België en zien daarin een rol weggelegd voor Cannabis Social Clubs (CSC).³

Trekt Uw Plant vzw liet, als eerste Belgische CSC, haar grondregels in 2006 in het Belgische Staatsblad publiceren. In deze vereniging verzorgen verschillende leden op biologische wijze hun eigen plant en die van enkele andere leden in kleinschalige persoonlijke kweekplaatsen. En binnen de club is er steeds slechts één plant per lid in verzorging, zoals de Belgische cannabisrichtlijn van 2005 het voorschrijft. Deze club met >400 leden, kende tweemaal vervolging, maar ook tweemaal vrijspraak aan het Antwerpse Hof van Beroep in 2008 en 2010.

Mambo Social Club vzw verging het minder rooskleurig. Een onderafdeling van Trekt Uw Plant, publiceerde in 2013 haar statuten in het Staatsblad. Zo ontstond de tweede Belgische CSC. Hetzelfde jaar al nam de politie actie tegen de vereniging, wat in 2014 leidde tot een veroordeling met opschorting van straf. De club ging in beroep maar kreeg begin dit jaar niet de verwachte vrijspraak. Dhr. Degens zit dinsdag 22 november voor de derde keer in een nieuw beklaagdenbankje. Dit keer wil men ook nog zijn vzw laten ontbinden.

Feitelijk is dit verenigen van cannabisconsumenten bewonderenswaardig pionierswerk, zeker in onze Westerse veeleer geïndividualiseerde samenleving. Het getuigt van burgerzin en goed burgerschap. De verenigingen Trekt Uw Plant en Mambo schreven bovendien een Blauwdruk voor het wettelijk reguleren van thuisteelt en CSC en voor de bescherming van de medicinale cannabisconsument. Overigens zijn zij een actueel onderzoeksveld van de Universiteit Gent met geld van de Vlaamse overheid.

Anno 2016 moet een groot deel van onze samenleving nog steeds leven met een geheim. Dat omdat ze kiezen voor een illegaal genees- of roesmiddel, dat eigenlijk minder schadelijk is dan de maatschappelijk aanvaarde en wettelijk gereguleerde drugs, zoals alcohol en tabak. Zouden niet alle cannabisconsumenten moeten kunnen uitkomen voor hun liefde voor de plant en toch gelijke kansen verdienen i.p.v. stigmatisering en criminalisering?

De start van het proces is dinsdag 22 november bij de rechtbank van koophandel Hasselt.

Dr. Stefan Van der Mussele (35)
Doctor in de medische wetenschappen
Woordvoerder en Secretaris bij Trekt Uw Plant vzw

1.Vlaamse cijfers 15 – 64 jarigen via http://www.vad.be/materialen/detail/factsheet-cannabis

2. Berekening op basis van 6.919.768 Belgen tussen 18 – 64 jaar via http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/bevolking/structuur/leeftijdgeslacht/belgie/

3. 2014: Boek, De derde weg van professoren Fynaut C, De Ruyver B
2013: Visietekst, Cannabis: bis? Een pledooi voor een kritische evaluatie van het Belgische cannabisbeleid van professoren Decorte T, De Grauwe P, Tytgat J

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!